Ugrás a tartalomhoz

Zenetudományi Dolgozatok, 1986

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Somfai László: Bartók-vázlatok (III). A „fekete zsebkönyv” kidolgozatlan témafeljegyzései
 • Gomboczné Konkoly Adrienne: Bartók kolinda-könyvének meghiúsult angliai kiadása
 • Kovács Sándor: Újabb adalékok a Bartók-Rend történetéhez
 • Ujfalussy József: Le és fel. Autentikus és plagális harmónialáncok Beethoven G-dúr zongoraversenyében
 • Bárdos Kornél: Újabb adatok Erdődy Nep. János gróf pozsonyi palotájának zeneéletéhez
 • Rennerné Várhidi Klára: Adatok Kolozsvár zenetörténetéhez a 18. század első feléből két kollégiumi napló alapján
 • Gupcsó Ágnes: Zenés színjátszás Debrecenben (1833—1841) II
 • Kárpáti András: A mitikus „héthúrú lant” és a pythagoreus zenematematika
 • Csapó Károly: A számítógépes zenei dokumentáció és a dallamkódolás
 • Tari Lujza: A dudahagyomány továbbélése hegedűn
 • Vikár László: Alsó kvartváltás a volga-kámai és a magyar népzenében
 • Lázár Katalin: Tercingadozás és hangkészlet az obi-ugor dallamokban
 • Ullmann Péter: A zsámbéki németek egyházi énekei
 • Kovalcsik Katalin: Népzenét vagy műzenét? Egy régi vita — jugoszláviai cigány környezetben
 • Szemere Anna: A popvideó és egy befogadás-vizsgálat néhány tanulsága
 • Erdélyi Sándor: Vadon Géza, a magyarországi hegedű készítés kiemelkedő alakja
 • Eckhardt Mária: Liszt Ferenc zeneműkéziratai a Zeneművészeti Főiskola Liszt Ferenc Emlékmúzeumában
 • Szepesi Zsuzsanna: Major Ervin gyűjteményének kéziratai. 1. közlemény: kottás kéziratok
 • Papp Géza: A verbunkos kéziratos emlékei. II. A Magyar Tudományos Akadé-mia Zenetudományi Intézetének könyvtára. Major Ervin hagyatékának zenei anyagából
 • Bibliográfia
  • A magyar zenetudomány bibliográfiája 1985. Kiegészítés 1984. Összeállítot-ta:Pogány György
DC metaadatok
Cím:
Zenetudományi Dolgozatok, 1986
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása