Ugrás a tartalomhoz

Zenetudományi Dolgozatok, 1988

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Zenetörténet — zenei muzeológia — zeneszociológia
  • Dobszay László: Az Ómagyar Mária-siralom zenei vonatkozásai
  • Szendrei Janka: A Zalka Antiphonale provenienciája
  • Körmendy Kinga: Az ún. Zalka Antiphonale töredékei
  • Mezei János: Közép-európai dallamvariánsok az adventi responzóriumokban
  • Ferenczi Ilona: Zenei helyesírás és „variálás” a XVI—XVII. századi graduálokban
  • Halász Péter: Christoph Stolzenberg 1739-es kantáta-évfolyamának soproni adaptációja
  • Dolinszky Miklós: A francia hegedűkíséret forrása a későbarokk előadói gyakorlatban
  • Rennerné Várhidi Klára: Buda zenei élete a XVIII. században a jezsuita for-rások tükrében I.
  • Kaizinger Rita: A Zenetörténeti Múzeum gyűjteményei. 1. Éremtár
  • Szeverényi Erzsébet: Szórakoztató zenénk „Sztálini műszaka”
 • Népzene — néptánc
  • Vikár László: Kodály megjegyzései Lach népdalgyűjteményéhez
  • Lázár Katalin: Kísérlet az obi-ugor dallamok rendszerezésére (I). Félsorokból és egyféle sorból építkező dallamok
  • Berlász Melinda: Veress Sándor moldvai gyűjtőnaplója. Néprajzi, népzenei adalékok a moldvai magyarság történetéhez
  • Szalay Olga: A moldvai dialektus néhány sajátossága Veress Sándor gyűjtése alapján
  • Rudasné Bajcsay Márta: A dallam- és szövegszerkezet viszonya az új stílusú népdalokban
  • Kovalcsik Katalin: A beás cigány népzene szisztematikus gyűjtésének első tapasztalatai
  • Virágvölgyi Márta: Halmágyi Mihály gyimesközéploki prímás hegedűjátéka
  • Pálfy Gyula: Egy mezőségi falu tánckészlete
  • Fügedi János: A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége
 • Documenta
  • Eckhardt Mária: Liszt, Gottschalg és Hetz. Dokumentumgyűjtemény az MTA Zenetudományi Intézet könyvtárában
  • Tari Lujza: Robert Lach levelezőlapjai a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában
  • Szepesi Zsuzsanna: Bartók-levelek az MTA Zenetudományi Intézet könyvtárának Major-gyűjteményében
  • Szepesi Zsuzsanna: Major Ervin gyűjteményének kéziratai. 3. közlemény: Nem kottás kéziratok
 • Bibliográfia
  • A magyar zenetudomány bibliográfiája. 1986. évi kiegészítés. 1987. Összeállította: Pogány György
DC metaadatok
Cím:
Zenetudományi Dolgozatok, 1988
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása