Ugrás a tartalomhoz

História 2001-056

Glatz Ferenc , Farkas Ildikó , Kristó Gyula , Farkas Ildikó , Wolfram, Herwig , Fried, Johannes , Kocsis Gabriella , Treštik, Dušan , Kocsis Gabriella , Niederhauser Emil , Kocsis Gabriella , Budak, Neven , Kocsis Gabriella , Gjuzelev, Vassil , Kocsis Gabriella , Font Márta , Kocsis Gabriella , Frank Tibor , Farkas Ildikó , Bóna István , Hovanyecz László , Szabó Károly, B. , Kertész István , Frisnyák Zsuzsa , Rackebrandt, Wolfgang , Held, Joseph , Farkas Ildikó , Glatz Ferenc

História

19. fejezet -

Belsõ migráció az Egyesült Államokban

FARKAS Ildikó

Belső migráció az Egyesült Államokban

A századfordulóra az USA területe több mint háromszorosa lett a függetlenség kikiáltásának idejéhez képest, lakossága pedig majdnem hússzorosa. A népesség gyarapodása elsősorban a bevándorlás eredménye volt. A 18. század végén az ország területe a Mexikói- öböltől a Nagy-tavakig, az Atlanti-óceántól a Mississippiig terjedt, de települések igazából csak az Atlanti-óceán partvidékén voltak, mellettük néhány elszórt kereskedelmi és katonai bázis létezett a Mississippi felső folyásának völgyében és a Nagy-tavak vidékén. A 19. század folyamán indult el az a nagy nyugatra vándorlás, amely a századfordulóra benépesítette az egész kontinensnyi országot. Az útkeresés, vándorlás, letelepedés egész generációk meghatározó életformája lett, megteremtve az amerikai mítoszt is, a „pionírok”, az „alapító atyák”, az „első telepes” figuráinak kultuszával.

Az egyik első nagy hullám a mintegy kétezer mérföldes „Oregoni ösvény” útján vándorolt 1842-től kezdve főként Oregon állam területére, átkelve a terméketlennek tartott óriási kiterjedésû prérin, hogy attól nyugatra termékeny földeket találjon. 1847-től a mormonok indultak meg Utah állam területére. 1848-tól a kaliforniai aranyláz kitörésétől tengeren és szárazföldön áramlottak Kaliforniába a meggazdagodni vágyók. 1858–1880 között felfedezték Colorado, Nevada, Idaho, Montana és Wyoming bányakincseit. A közbeeső területek is fokozatosan benépesültek a főként mezőgazdasággal foglalkozó farmerekkel: 1880–90-re a közép-nyugati préri nagy részét már elfoglalták. Az eredetileg ott élő indiánokat véres háborúkban mind kisebb és kisebb területekre szorították vissza.