Ugrás a tartalomhoz

História 2003-07

Glatz Ferenc , Berend T. Iván , Farkas Ildikó , Sipos Péter , Kemenczei Tibor , Kristó Gyula , Borhi László , Del Medico Imre , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Csorba László , Pótó János , Pandula Attila

História

13. fejezet -

A Jelképbizottság a kitüntetési rendszerrõl

ÁLLAMI, NEMZETI SZIMBÓLUMOK

PÓTÓ János

A Jelképbizottság a kitüntetési rendszerről

Az állami és nemzeti jelképek áttekintésére létrehozott bizottság (Jelképbizottság) két ülésén foglalkozott a jelenlegi hazai kitüntetési rendszerrel. Az előterjesztést a bizottság tagja, Katona Tamás készítette. Általános alapelvként a bizottság megállapította, hogy egységes rendszerbe kell foglalni az állami kitüntetéseket és díjakat. A jelenlegi állami kitüntetési rendszer ugyanis sem diplomáciai és protokoll-, sem társadalompolitikai szempontból nem elég differenciált. Például nem tartalmaz elegendő fokozatot, tehát bővíteni kell.

A jelenlegi legmagasabb állami kitüntetés, a Magyar Köztársasági Érdemrend sem formájában, sem fokozatai számát tekintve nem elégíti ki a mai igényeket, ezért mindenképpen modernizálásra szorul. A bizottság többségi véleménnyel (néhány ellenszavazat mellett) javasolja, hogy a legmagasabb állami polgári kitüntetés a Mária Terézia által 1764-ben alapított Szent István-rend legyen eredeti formájában, de a rendi szervezet nélkül. Négy fokozata a hagyományoknak megfelelően: nagykereszt lánccal és csillaggal (államfői fokozat), nagykereszt (miniszterelnöki, házelnöki stb. fokozat), középkereszt (miniszteri fokozat), kiskereszt vagy lovagkereszt (polgári fokozat).

A Magyar Köztársasági Érdemrend jelenlegi legmagasabb fokozatát (nagykereszt lánccal) ezzel egyidejűleg megszüntetni javasolja, a többi fokozatát pedig mind formailag, mind elnevezésében megváltoztatni. Formailag megújítást igényel egyrészt azért, mert jelen formájában túlzottan hasonlít a Szent István-rend keresztjére, másrészt azért, hogy új formája a köztársasági eszmét jelenítse meg, és viselhető kitüntetés legyen. A jelenlegi elnevezéseket (nagykereszt, nagytiszti kereszt, parancsnoki kereszt, tiszti kereszt, lovagkereszt) pedig a bizottság javaslata szerint „első ... ötödik osztály”-ra kellene változtatni. Ezáltal ugyanis megszűnnének a párhuzamosságok: a legmagasabb protokolláris szintet képviselő Szent István-rendnek „keresztjei”, a Magyar Köztársasági Érdemrendnek pedig „osztályai” lennének.

Egyöntetűen foglalt állást a bizottság amellett, hogy a jelenlegi rendszerrel ellentétben (amikor minden jelentős díjat és kitüntetést a kormány javaslatára adományoz a köztársasági elnök) létrehozandó egy olyan új, magas rangú, kétfokozatú kitüntetés (Elnöki Aranykoszorú és Elnöki Koszorú), melynek adományozása az államfő diszkrecionális joga, elsősorban a kormánytól független hatalmi ágak (igazságszolgáltatás) képviselőinek, egyházi személyeknek, magas rangú katonáknak.

A bizottság minden tagja fontosnak tartja, hogy harctéri és békefenntartó szolgálatot ellátók számára legyen egy egységes emlékérem, mely automatikusan kiadandó ilyen szolgálat esetén. Az újonnan alapítandó kitüntetés elnevezése lehetne pl. Bátorságkereszt, Pro Virtute stb., fokozatai pedig jelölhetők „kardokkal”, „koszorúval”, illetve „kardokkal és koszorúval”, szükség esetén „fekete szalagon”.

A tudományos és művészeti kitüntetések terén a bizottság véleménye szerint a Magyar Corvin-lánc bizonyos átfedést mutat a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj nagydíjával. Mindazonáltal nem javasolja a Corvin-lánc megszüntetését.

Végezetül a bizottság megállapította, hogy a szocialista rendszer kitüntetési gyakorlata és a szovjet minta következtében a kitüntetések társadalmi presztízse igen alacsony, ami a kitüntetések viselésében (pontosabban nem viselésében) is megnyilvánul. A kitüntetések elismertségét javítaná, ha azokhoz viselhető – és protokollban szabályozottan viselendő – gomblyukjelvények társulnának. Felvetődött továbbá a régi kitüntetések viselhetőségének kérdése – amennyiben azok nem tartalmaznak önkényuralmi jelképet –, ezáltal is távolítani lehetne ugyanis a kitüntetési rendszert a mindenkori politikai kötődésektől.

(a Jelképbizottság titkára)