Ugrás a tartalomhoz

História 1985-056

Németh György , Havas László , Székely György , Györffy György , Szûcs Jenõ , Heckenast Gusztáv , Bölöny József , Hegyi Klára , Trócsányi Zsolt , Wellmann Imre , Hahner Péter , Urbán Aladár , Kosáry Domokos , Lackó Mihály , Hanák Péter , Vadász Sándor , Burucs Kornélia , Niederhauser Emil , Szabó Dániel , Mucsi Ferenc , Hajdu Tibor , Menyhárt Lajos , Pölöskei Ferenc , Nagy Zsuzsa, L. , Vörös Károly , Tilkovszky Loránt , Balogh Sándor , Pótó János , Glatz Ferenc

História

História 1985-056

História 1985-056

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.


Tartalom

1.
Babszem és cserép. Demokrácia és választások Athénban
Képek
2.
Klasszikus demokrácia?
Képek
3.
A rendi képviseleti rendszer Nyugat-Európában
Képek
4.
A honfoglaló vezérek választása
Képek
5.
Alkotmányosság, ahogy a romantika elképzelte
Képek
6.
Királyválasztás a középkori Magyarországon
Képek
7.
Az Ausztriai Ház országai. Egy feudális birodalom természetrajza
Képek
8.
A választófejedelem
Képek
9.
Ahol nem választottak. Az Oszmán Birodalom
Képek
10.
Erdélyi fejedelemválasztások
Képek
11.
Rákóczi állama
Képek
12.
Szavaztat a forradalom. Választások és népszavazások a francia forradalom idején
Képek
13.
Elnökválasztás, elnöki hatáskör. Az amerikai elnök megválasztása és hatásköre
Képek
14.
A polgári parlament megszületése Magyarországon
Képek
15.
GERGELY András
Képek
16.
“Tisztújítás”. Nagy Ignác Tisztújítás címû darabjáról
Képek
17.
A letûnt alkotmányosság nyomában. A dualista Magyarország képviseleti és kormányzati rendszere
Képek
18.
Nyugat-európai parlamentarizmus a 19. században
Képek
19.
Választójog Angliában, Franciaországban és Németországban
Képek
20.
Választójog a Balkánon
Képek
21.
Választás és csalás Magyarországon a századfordulón
Képek
22.
“Haza csak ott van, hol jog is van...” Szociáldemokrácia és választójog
Képek
23.
Választójog 1918–19-ben
Képek
24.
A szovjet demokrácia születése
25.
Választójog, parlamentarizmus 1919 után
Képek
26.
Fõvárosi választások a két háború között
Képek
27.
Helyi képviselet, 1867–1945
28.
Szálasi és az alkotmányosság
Képek
29.
Együtt vagy egyedül? A népfrontmozgalom 1945–1953 között
Képek
30.
Tegnap és ma. Interjú Dezsõ Mártával az 1953–1985 közötti választásokról
Képek
31.
Választások után