Ugrás a tartalomhoz

História 1987-056

Engel Pál , Mályusz Elemér , Kosáry Domokos , Sipos Péter , Horváth Zsolt , Szabó Róbert , Pótó János , Polikarpov, V. , Szamszonov, Alexander Mihajlovics , Béres Katalin , Sipos András , Örvös Lajos , Polónyi Péter , Szabó Miklós , Glatz Ferenc , Kovács Éva , Stefány Judit , Takács Péter , Petõ Iván , Burucs Kornélia , Menyhárt Lajos , Vida István , Benda Kálmán , Sas Péter , Siklós András , Hidas Péter , Bölöny József

História

17. fejezet -

Számtanpéldák és ideológia, 1952. Általános iskolai tankönyv részlete

Számtanpéldák és ideológia

Negyedik könyvünk.

Általános iskola 4. osztály, 1952

– „Egy sztahanovista munkadíja heti 237 Ft. Mennyit keres 4 hét alatt?”(…)

„Népi hadseregünk 24 szakasza vonul ki gyakorlatra. Egy szakasz 39 ember. Hányan vonultak ki gyakorlatra?”(…) – „November 7-i ünnepélyre 26 sor széket állítottak fel az úttörőink az iskola dísztermében. Egy sorban 24 ülőhely volt. Hány szülő vett részt az ünnepélyen, ha 86-nak nem jutott hely?”(…) – „Egy francia gyárban 360 munkás dolgozott. A gyártulajdonos a gyári dolgozók harmadrészét elbocsátotta, mivel az amerikai iparcikkek beözönlése miatt nem tudta termékeit nagy haszonnal eladni. Hány munkás vált munkanélkülivé?” (..)

– „Egy Koreába kényszerített angol hadosztály létszáma 16 450 katona volt. 1892 ember megadta magát, 827 meghalt, 1245 megsebesült a koreai és a koreaiak segítségére érkezett kínai csapatokkal vívott ütközetben. Hány főre csökkent a hadosztály létszáma?” (…) – „Egy 25 méteres szőnyegért egy sztahanovista 2175 Ft-ot fizetett. Mennyibe kerül ennek a szőnyegnek métere?” (…) – „Egy egyénileg dolgozó paraszt 95 kg rozsot vetett. Aratás után 1140 kg-ot csépelt belőle. Hányszoros a termése? A szomszédos tszcs-ben ugyanolyan földön 16-szoros termés volt. Hány q-ás termésnek felel meg? Miért volt ott nagyobb a termés?” (…)

Számtani példatár. 8. osztály, 1950.

– „Egy középparasztnak 19,4 q volt búzából a terménybeadási kötelezettsége. 37,8 q búzát adott be. Hány %-ra teljesítette beadási kötelezettségét? (…) – „Az építőipar 1949. évi termelésének értéke 534 millió forint volt. Ezt 114,8%-kal kell fokozni. Mekkora lesz a felemelt termelési érték?” (…) – „Az 1919. évi első szabad május 1-jén a budapesti Köröndön lévő 4 szobor köré 4 db 7 m átmérőjű földgömböt építettek, s vörös anyaggal vonták be. Mekkora volt egy gömb felszíne, ha a gömb alapján a szobor talpazata miatt 2,5 m2 kimaradt? Mekkora volt a négy gömb együttes felülete? Hány m anyagot használtak fel, ha 70 cm széles állt rendelkezésükre?” (…)