Ugrás a tartalomhoz

História 1989-012

Kákosy László , Kertész István , Lõrincz Barnabás , Engel Pál , Barta Gábor , Szakály Ferenc , Péter Katalin , Zimányi Vera , Varga J. János , Poór János , Gunst Péter , Lackó Mihály , Kosáry Domokos , Szent-Iványi István , Glatz Ferenc , Gergely András , Mucsi Ferenc , Gergely Jenõ , Gadanecz Béla , Kardos József , Romsics Ignác , Vida István , Stark Tamás , Izsák Lajos , Rainer M. János , Burillák Attila , Ravasz Károly , Szentirmay László , Rátki András , Balogh Sándor , Glatz Ferenc , Redõ Ferenc , Pótó János , Dömötörfi Tibor

História

História 1989-012

História 1989-012

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.


Tartalom

1.
A fáraó és a zsilipek. III. Amenemhat
Képek
2.
Hadvezér a törvény elõtt. Epameinóndasz
Képek
3.
A római “átalakítás” atyja. Vespasianus
Képek
4.
A király hûséges támasza. Stibor vajda
Képek
5.
Illúzió: a méltányos hódító. A Hármaskönyv írója Werbõczy István
Képek
6.
Egy parasztpolgár harcai a török ellen. Tóth Mihály
Képek
7.
A “kényszer” felismerõje. Báthory István
Képek
8.
Tiszttartó a 17. században. Jobbágy Dániel
Képek
9.
A nemzet elnyomója vagy a nép felemelõje? Kollonich Lipót
Képek
10.
Szoknyás zsarnok vagy mûvelt nagyasszony? Madame Pompadour
Képek
11.
A bankalapító. M. A. Rotschild
Képek
12.
“Aki tövis közt bolyongott.” Czakó Zsigmond
Képek
13.
Egy magyar mérnök a 19. században. Péch Antal
Képek
14.
“A becsület és a munka embere volt.” A szegedi Kováts István építõmester
Képek
15.
Egyéniség és társadalom. Vázlatok
Képek
16.
Egy polgár a századfordulón. Éhen Gyula
Képek
17.
Értelmiségi a munkásmozgalomban. Kunfi Zsigmond
Képek
18.
Az egyház korszerûsítõje. Prohászka Ottokár
Képek
19.
A Rákosi-kultusz elsõ kommunista áldozata. Weisshaus Aladár
Képek
20.
Politikus, történész, publicista. Pethõ Sándor
Képek
21.
Miniszterelnök – emberközelbõl. Bethlen István
Képek
22.
A parasztpolitikus hányattatásai. Kovács Béla
Képek
23.
A magyar zsidóság vesztesége
24.
MEFESZ (Magyar Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövetsége), MÉFB (Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága), MNB (Magyar Nemzeti Bizottmány), MFIP (Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt). Pártprogramok 1956-ban
25.
Pártok és irodalom. Németh László írásai 1956-ból
Képek
26.
Mindszenty kiszabadulása, 1956. október 30–31.
27.
Szociáldemokrata kibontakozási terv, 1956–57.
Képek
28.
“Mindenki gyanús nekem, aki él.” Hozzászólás a Törvénysértés nélkül címû filmhez
29.
Az emberi méltóság sérelmére. Hozzászólás a Törvénysértés nélkül címû filmhez
30.
Anyagi és erkölcsi rehabilitációval. Hozzászólás a Törvénysértés nélkül címû filmhez
31.
Törvénysértõk. Hozzászólás a Törvénysértés nélkül címû filmhez
32.
Emlékek a Sztálin-szobor születésérõl
33.
Kinek higgyek? Válasz Redõ Ferenc cikkére
Képek
34.
Magyar államcímer, 1945–1957
Képek