Ugrás a tartalomhoz

História 1991-056

Glatz Ferenc , Gergely Jenõ , Balogh Margit , Rosdy Pál , Csohány János , Benda Kálmán , Balogh Júlia , Szigeti Jenõ , Katz, Jakob , Ólmosi Zoltán , Balogh Margit , Varga György, T. , Gergely Jenõ , Glatz Ferenc , Havas László , Held József , Stark Tamás , Glatz Ferenc , Fodor István , Vörös Károly , Lakner Judit , Dózsa Katalin, F. , Maróti Egon , Vass Henrik , Kovács Éva , Sándor Pál , Borus József , Péter Katalin

História

13. fejezet -

A Vatikán és Magyarország. 1963–1989. Kronológia

GERGELY Jenő

A Vatikán és Magyarország

Kronológia 1963–1989

1963. március 22. Az Elnöki Tanács kegyelmi rendelete nyomán 25 pap és szerzetes szabadul ki a börtönökből.

1963. május 7–9. Az Apostoli Szentszék részéről Agostino Casaroli c. érsek, helyettes államtitkár, a Magyar Népköztársaság részéről Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke között tárgyalássorozat kezdődik a vitás kérdések megoldásáról.

1963. július 3. VI. Pál pápa üzenetet intéz a magyar katolikus papsághoz és a hívekhez.

1964. szeptember 15. Prantner József, az ÁEH elnöke és Agostino Casaroli c., érsek Budapesten aláírják a Magyar Népköztársaság és az Apostoli Szentszék közötti részmegállapodást.

1964. szeptember 15. VI. Pál pápa hat katolikus főpásztort nevez ki, Magyarországon.

1964. szeptember 18–november 23. Magyar püspökök részvétele a II. vatikáni zsinat harmadik ülésszakán.

1964. december 8. Hat jezsuita pátert és hét ifjúsági lelkipásztort letartóztat a magyar rendőrség „tiltott ifjúsági szervezkedés” koholt vádjával.

1965. március 7. Magyarországon érvénybe lép a liturgikus reform. (Az istentiszteletek nyelve a magyar.)

1965. szeptember 9. A magyar püspökök elindulnak a zsinat IV. ülésszakára.

1966. november 28–december 3. Az MSZMP IX. kongresszusán Kádár János nyilatkozik az állam és az egyház „rendezett” viszonyáról.

1967. augusztus 20. Rómában felavatják a Szent Istvánról elnevezett magyar zarándokházat.

1968. szeptember 6. VI. Pál pápa a hajdúdorogi görög katolikus püspök joghatóságát – a miskolci apostoli kormányzóság kivételévei – az egész országra kiterjeszti.

1969. január 10. VI. Pál pápa 11 új főpásztort nevez ki.

1969. február Az Elnöki Tanács az ÁEH elnökét államtitkári rangra emelte.

1970. augusztus 20. A Szent István év alkalmából VI. Pál üzenetet intéz a magyar hívekhez.

1970. szeptember 9. Letartóztatnak öt ifjúsági lelkipásztort tiltott szervezkedés vádjával.

1971. május Miklós Imrét kinevezik az ÁEH elnökévé.

1971. május 21. A kormány és a katolikus püspöki kar megállapodása értelmében érvényben marad az 1964-es részmegállapodás, miszerint a pápai kinevezésektől függő egyházi állások betöltéséhez az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulása szükséges.

1971. szeptember 9. Miklós Imre és a Szentszék megbízottjai megállapodnak abban, hogy Mindszenty József bíboros elhagyja Magyarország területét és Rómába távozik. (A bíboros szeptember 28-án távozik.)

1972. november 6. Szennay András OSB az új pannonhalmi főapát.

1973. május 4. Megnyitják az állami és egyházi költséggel felújított esztergomi Keresztény Múzeumot.

1973. december 18. VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánítja. (Azaz Mindszentyt felmenti; a döntést 1974. február 5-én publikálják.)

1974. február 2. VI. Pál pápa Lékai László veszprémi apostoli kormányzót esztergomi apostoli kormányzóvá nevezi ki.

1974. november 14. Megegyezés az ÁEN és a püspöki konferencia között a hitoktatás további szabályozásáról.

1975. január 7–10. VI. Pál pápa 10 katolikus főpapot nevez ki.

1975. május 6. Bécsben elhunyt Mindszenty József bíboros.

1975. november 15. VI. Pál pápa magánkihallgatáson fogadja a Vatikánban Lázár Györgyöt, a Minisztertanács elnökét.

1976. február 10. A pápa Lékai Lászlót esztergomi érsekké nevezi ki.

1976. május 24. VI. Pál pápa Lékai László esztergomi érsek prímást bíborosi méltóságra emeli.

1977. április 14. VI. Pál pápa ad limina látogatáson fogadja a teljessé vált magyar katolikus püspöki kart.

1977. június 9. VI. Pál pápa Casaroli érsek társaságában egyórás látogatáson fogadja Kádár Jánost és feleségét, valamint Puja Frigyes külügyminisztert.

1977. június 9. után VI. Pál közbenjárására kiszabadul az utolsó bebörtönzött pap Magyarországon.

1978. július 12–15. Pedro Arupe, a Jezsuita Rend generálisának látogatása Magyarországon.

1978. augusztus 12. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke vezetésével magyar kormányküldöttség vesz részt VI. Pál temetésén.

1978. szeptember Megindul a levelező tagozatos képzés a Hittudományi Akadémián.

1978. december 2. II. János Pál pápa levele a magyar püspökökhöz.

1979. április 4. A római Pápai Magyar Intézet fennállásának 50. évfordulóján az állam támogatásával felújított épületet megáldja Lékai bíboros.

1980. szeptember 24. II. János Pál pápa levele a magyar katolikusokhoz a Szent Gellért-millennium alkalmából.

1980. szeptember 27–29. Szent Gellért születése 1000. évfordulójának ünnepségei. Casaroli bíboros államtitkár magyarországi látogatása.

1980. szeptember 29. Casaroli bíboros államtitkár fogadása a Parlamentben Kádár János, Losonczi Pál és Miklós Imre társaságában

1980. október 8. II. János Pál pápa ünnepi szentmise keretében felszenteli a Szent Péter bazilika altemplomában kiépített Magna Domina Hungarorum kápolnát. Az ünnepségen részt vesz Lékai László bíboros és Miklós Incre államtitkár.

1981. július 29. Lékai László bíboros megáldja és megnyitja a XXIII. János pápáról elnevezett szeretetotthont.

1981. november 15. Szent Erzsébet halálának 750-ik évfordulóján Luigi Poggi nuncius átadja a pápa levelét a magyar hívekhez.

1982. október 1–11. között A 22 tagú teljes püspöki kar ad limina látogatása a pápánál.

1982. december 17. II. János Pál magánkihallgatáson fogadja Puja Frigyes magyar külügyminisztert.

1983. május 4–12. Luigi Poggi nuncius magyarországi látogatása során átadja Casaroli államtitkár levelét Lékai bíborosnak, amelyben bírálja a Bulányi-féle bázisközösségeket.

1983. október 8. A pápa kihallgatáson fogadja Lékai bíborost.

1984. február 10. II. János Pál pápa Kapisztrán Szent Jánost a katolikus tábori lelkészet védőszentjének nyilvánítja.

1984. április 6–12. Poggi c. érsek, pápai nuncius budapesti tárgyalásai egyházi és állami vezetőkkel.

1984. november 28. II. János Pál magánkihallgatáson fogadja Miklós Imre államtitkárt, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét.

1985. június 27–július 1. P. J. Kolvenbach, a Jézus Társaság generálisa magyarországi látogatása.

1986. december 12. II. János Pál pápa különkihallgatáson fogadja Miklós Imre államtitkárt, az ÁEH elnökét.

1987. február 19. A pápa külön audiencián fogadja Lázár György miniszterelnököt.

1987. március 3. A pápa az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulásával Paskai Lászlót kinevezi esztergomi érsekké.

1987. szeptember 5. A hajdúdorogi görög katolikus püspökség alapításának 75. évfordulóján a pápa üzenetet intézett a papsághoz és a hívőkhöz.

1987. december 4. Az újjáalakított esztergomi Főszékesegyházi Kincstárt megnyitja Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára.

1987. december 17. Az Országgyűlés jóváhagyja Miklós Imre jelentését a magyar kormány egyházpolitikájáról.

1988. augusztus 20. A budapesti Szent István bazilika előtti szentmisén Colasuonno érsek felolvassa a pápa levelét. – Paskai László bíboros esztergomi érsek prímás bejelenti, hogy a püspöki kar látogatásra hívta meg a pápát Magyarországra. Hasonló meghívást kapott a pápa az Elnöki Tanács elnökétől is.

1988. november 4. II. János Pál pápa levele Paskai bíboroshoz, amelyben a meghívás elfogadásáról tájékoztatja.

1989. március 20. Pozsgay Imre államminiszter audienciája a pápánál, amely után bejelenti a pápa magyarországi látogatását.

1989. június 26. Az Elnöki Tanács feloszlatja az Állami Egyházügyi Hivatalt.