Ugrás a tartalomhoz

História 1991-056

Glatz Ferenc , Gergely Jenõ , Balogh Margit , Rosdy Pál , Csohány János , Benda Kálmán , Balogh Júlia , Szigeti Jenõ , Katz, Jakob , Ólmosi Zoltán , Balogh Margit , Varga György, T. , Gergely Jenõ , Glatz Ferenc , Havas László , Held József , Stark Tamás , Glatz Ferenc , Fodor István , Vörös Károly , Lakner Judit , Dózsa Katalin, F. , Maróti Egon , Vass Henrik , Kovács Éva , Sándor Pál , Borus József , Péter Katalin

História

História 1991-056

História 1991-056

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.


Tartalom

1.
A mi egyházaink. Kérdõjelek múltról, jövõrõl
2.
A százéves Rerum novarum
Képek
3.
Quadragesimo anno, 1931
Képek
4.
A katolikus társadalmi tanítás. A II. vatikáni zsinat után
Képek
5.
Református reformprogram. Országos Református Lelkészegyesület, 1918–1925
Képek
6.
A Lónyay utcai gimnázium
Képek
7.
Szórványmagyarság, református egyház. Erdély, 1919–1943
Képek
8.
A szabad egyházak indulása
Képek
9.
A végzetes szakadás. Az ortodox-neológ szétválás a magyar zsidóságban
Képek
10.
Proletárdiktatúra és egyház, 1951. Az Egyházügyi Hatal létrejötte
Képek
11.
Egyházügyi hivatalok
12.
Nemzetközi enyhülés és egyházpolitika. Kádár János látogatása VI. Pál pápánál, 1977
Képek
13.
A Vatikán és Magyarország. 1963–1989. Kronológia
14.
A szovjet típusú egyházigazgatás felszámolása. 1989. június–1990. június. Adattár
Képek
15.
Felszámolt jogkörök. Az egyházi ügyekben 1989. július 1-vel megszüntetett állami hozzájárulási kötelezettségek
16.
Egyház és kormányzati politika, 1989. A mûvelõdési miniszter beszéde az egyházi képviselõk értekezletén, 1989. július 6.
Képek
17.
A soknépû Római Birodalom
Képek
18.
Hányan éltek Magyarországon a középkorban?
19.
“A magyarokat meg kell büntetni.” Hadifoglyok, deportálás 1945-ben
Képek
20.
Õstörténet, 1991
21.
Õstörténet és történeti tudat
Képek
22.
Pesti emberek 100 évvel ezelõtt. Képzeletbeli utazó a 19. századi Pesten. I. rész
Képek
23.
A halál megállapítása. A tetszhalott
Képek
24.
Magyar divattörténet. II. rész 1949–1958
Képek
25.
A harmadik gyermek az ókori Rómában
Képek
26.
A Magyar Kommunista Párt, 1945. Rákosi Mátyás levelei Dimitrovhoz
Képek
27.
A vesztes ország tankönyvei, 1946
28.
Huszadik századi történet. Emlékek, 1945–1990
29.
Nem csökkentek Kassa bombázásának kérdõjelei
Képek
30.
A protestáns egyháztörténet-írás új útjai. Nemzetközi történésztanácskozás az Európa Intézetben
Képek
31.
Esztergom, 1985. február. Egyháztörténeti konferencia
Képek