Ugrás a tartalomhoz

História 1993-02

Glatz Ferenc , Szántó György Tibor , Pajkossy Gábor , Burucs Kornélia , Tarr Henrik , Bölöny József , Sipos András , Antal Andrea , Burucs Kornélia , Szász Zoltán , Szarka László , Balogh Júlia , Petneki Áron , Balogh Margit , Balogh Margit , Sipos Péter , Tarr Henrik , Kiss Elemér , Szakály Ferenc

História

19. fejezet -

A KALOT története. Krónika

BALOGH Margit

A KALOT története

1935–1988

1935. október 8. Glattfelder Gyula csanádi püspök fogadta P. Kerkai Jenő jezsuita atyát, és az agrárifjúság szervezéséhez 6 hónapra ígért támogatást.

1935. december Megkezdődtek az első három és félnapos vezetőképző tanfolyamok.

1936. január Megjelent a Dolgozó ifjúság, az agrárifjúsági mozgalom első lapja.

1936. november 10. A Magyarországi Katolikus Legényegylet Országos Szövetsége (MAKLOSZ) a magyar agrárifjúság katolikus legényegyletekbe való szervezésére fölállította a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkárságát (KALOT) Szeged székhellyel. Főtitkára: P. Kerkai Jenő S. J., ügyvezető titkára Farkas György dr. és Ugrin József.

1937. január Megkezdte munkáját a KALOT Műsorközpont, amely a falusi műkedvelő színpadokat látta el előadási anyagokkal. Könyvekkel, játékokkal.

1937. augusztus 2–5. Szegeden megrendezték az első vezetői kongresszust mintegy 250 pap és tanító részvételével.

1937. szeptember Megjelent a Vezérkönyv című kézikönyv.

1938. május 29. Budapesten, az Iparcsarnokban rendezett nagygyűlésen mintegy 25 000 fiatal és felnőtt paraszt jelenlétében a KALOT bemutatkozott az ország nyilvánossága előtt.

1938 végére 1000–1050 egylet szerveződött meg, a tagság számát 62 000 főre, a pártoló tagságét 150–180 000 főre becsülték és 38 helyen tartottak seregszemléket.

1939. február 1. A Központ Szegedről Budapestre költözött.

1939. szeptember 8. XII. Pius pápa üzenetében további munkára buzdította a KALOT-ot.

1939. szeptember A KALOT megalakította a Szlovák Katolikus Ifjúsági Egyesület (Sdruzenie Katolickej Mládeze) nevű szlovák titkárságát.

1939. október 31. A ruszin fiatalok szervezésére felállt a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezet (Organizacia Grekokatolickej Molodec).

1940. október 1. Érden megnyílt a KALOT első állandó jellegű bentlakásos népfőiskolája. 1944 végéig további 19 (Balatonberény, Csíksomlyó, Endrőd, Eger, Egyházasfalu, Hajdúdorog, Jánosi, Kassa, Kecskemét, Kisunyom, Palicsfürdő, Püspöknádasd, Szatmárnémeti, Szeged, Szilágysomlyó, Ungvár, Vágsellye, Vértesacsa, Zirc) várta a parasztfiatalokat kulturális, vezető- és gazdaképző tanfolyamokra.

1940. november 12. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter láttamozta a KALOT új egységes alapszabályát. Ezzel az agrárifjúsági mozgalom önálló jogi személlyé alakult, levált a MAKLOSZ-ról, s neve – a rövidítés változatlanul hagyásával – Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete lett.

1941. május 22. Nágocson, gr. Zichy Rubidó Iván földbirtokos parkjában lezajlott a KALOT német nemzetiségű ifjúságának legnagyobb seregszemléje.

1941. október 18. A KALOT együttműködési megállapodást írt alá a Leventeegyesületek Országos Központjával.

1942. június 22. A Nyilaskeresztes Párt országos szervezési osztályának bizalmas megbeszélésén a KALOT és az EMSZO elleni taktikát vitatták meg.

1942. szeptember 15. A besztercebányai püspökség tulajdonát képező 418 holdon, Egeg község határában létrejött az első KALOT-falu, ahol a Jánosi Telepesképző Népfőiskolán végzett 20 hallgató települt le.

1942. A KALOT Könyvosztálya meghirdette az Alapítsunk parasztkönyvtárat! akciót.

1944. február 25. P. Kerkai Jenő S. J. a szélsőbaloldali radikalizmus veszélyeire hívta föl Serédi Jusztinián herceprímás figyelmét.

1944. október 30. P. Nagy Töhötöm S. J. és Ugrin József KALOT vezetők Miskolc felé indultak, hogy kapcsolatokat keressenek a szovjet hadsereggel.

1944. december 6. A nyilasok feldúlták a KALOT Cukor utcai központját.

1944. december 28. Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter fogadta P. Kerkai Jenőt, aki fölajánlotta a KALOT szolgálatait. Működésükhöz meghatalmazó levelet kapott.

1945. február 1. Debrecenben megjelent a „Második évtizedbe indul a KALOT” című körirat, benne a Kereszténydemokrata Néppárt programjával.

1946. március 4. A KALOT csatlakozott a Magyar Ifjúság Országos Tanácsához (MIOT). E lépése Mindszenty József hercegpímás megrovását vonta maga után.

1946. május 24. A KALOT is aláírta a közélet és az iskolák demokratizálását követelő MIOT felhívást.

1946. június 10. A mozgalom fennállásának 10. éves jubileumi ünnepségei.

1946. június 17. Egy Pénzes István nevű fiatalember a Teréz Körút 15. számú ház padlásáról tüzet nyitott az utcán haladó szovjet katonákra. A merénylet ürügyül szolgált a nem baloldali egyesületeket korlátozó, illetve fölszámoló intézkedések bevezetéséhez.

1946. július 18–27. A KALOT 611 helyi szervezetét oszlatták fel.

1946. augusztus 11. Alakuló közgyűlést tartott a KALOT jogutódja, a Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KAPSZ).

1947 nyara A KAPSZ helyett Egyházközségi Földműves Legénycsoportok működtek.

1949. február 12. P. Kerkait az Államvédelmi Hatóság letartóztatta.

1988. november 24. A KALOT mozgalom folytatásaként megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség.