Ugrás a tartalomhoz

História 1995-01

Glatz Ferenc , Engel Pál , Szakály Ferenc , Niederhauser Emil , Palotás Emil , Bíró László , Tóth István György , Demény Lajos , Erényi Tibor , Sipos Levente , Tomsics Emõke , dr. Vezényi Pál , özv. Kovács Ákosné , Tilkovszky Lóránt

História

7. fejezet -

Nemzeti mozgalmak Boszniában

BÍRÓ László

Nemzeti mozgalmak Boszniában

1839. november 3. A szultán az ún. Gülhanei hatti serifben biztosítja a vallásközösségek egyenlőségét. Új adminisztrációt és rövidebb katonai szolgálati időt vezet be a birodalomban.

1850 Az 1830-as évektől kezdődő horvát nemzeti mozgalomban résztvevő boszniai horvátok Bosanski prijatelj (Bosnyák Barát) címmel folyóiratot indítanak, amelyet Zágrábban nyomnak. (A horvát nemzeti mozgalom „illír”-nek nevezi magát.)

1856. február 18. Szultáni rendelet erősíti meg az 1839. évi hatti serifet, növeli a keresztények jogait (pl. hivatalviselés joga) és nagyobb központosítást irányoz elő.

1859. szeptember 12. Agrárrendelet, amely gyakorlatilag 1918-ig meghatározza a tulajdonviszonyokat és szolgáltatásokat. A kmet (jobbágy) bérlővé válik, szolgáltatásokkal és adóval tartozik a földtulajdonosnak, a bégnek.

1861 Megjelenik az Osvetnici, az első jelentősebb boszniai horvát folyóirat (1883-ig adják ki).

1866 Több évszázad után ismét működik nyomda Szarajevóban.

– Bosna címmel kormány által támogatott lap indul török, szerb, horvát nyelvű oldalakkal.

1868 Megjelenik a Sarajevski cvjetnik, az első cirill betűs hetilap.

1872 Az első vasút megnyitása, Banja Luka–Dobrljin között.

1875. július 9. Törökellenes felkelés kezdődik Hercegovinában, amely hároméves háborúba torkollik.

1878. július 13. A berlini kongresszus határozata: az Osztrák–Magyar Monarchia okkupálja Bosznia–Hercegovinát.

1878. július 29.–október 20. Az osztrák–magyar hadsereg megszállja Boszniát.

1878. október 15. A horvát országgyűlés követeli Bosznia–Hercegovina egyesítését Horvátországgal.

1880. február 22. Ferenc József szentesíti a Bosznia közigazgatásáról szóló törvényt, a terület a közös pénzügyminisztérium irányítása alá kerül.

1881 Általános hadkötelezettséget vezetnek be Bosznia–Hercegovinában. Ez nagy felháborodást vált ki a szerb és muzulmán lakosság körében.

1882 A Porta az okkupáció után elismeri a boszniai iszlám intézmények önállóságát.

– Prosvjeta címmel cirill betűs, kormányhoz közel álló lap indul. Célja a szerb törekvések semlegesítése.

1885 Bosanska vila (Boszniai Villa) címmel szerb folyóirat indul. A Vuk Karadžić-féle népies irányzathoz áll közel (1914-ig jelenik meg).

1891 Mehmed-beg Kapetanović a közös pénzügyminiszter, Kállay Béni által kidolgozott koncepció jegyében lapot indít (Bošnjak). Az elképzelés szerint Bosznia lakosságában meg kell erősíteni az összetartozás, a Monarchiához való kötődés tudatát és csökkenteni kell a szerb és a horvát nemzeti törekvések hatását.

1900 Behar címmel megindul a legjelentősebb muzulmán folyóirat (1911-ig él).

1902 Megalakul a szerbek kulturális-művelődési egyesülete, a Prosvjeta.

1903 Megalakul a muzulmánok kulturális egyesülete, a Gajret.

1904 Megalakul a horvátok kulturális egyesülete, a Napredak.

1905. augusztus 13. Az 1896 óta folyó harc végeredményeként Ferenc József aláírja azt a törvényt, amely biztosítja a pravoszláv vallási és iskolai autonómiát.

1906. december 3. Megalakul a muzulmánok első pártja, a Muzulmán Nemzeti Szervezet.

1907. október 31. A folyóiratok körül (Srpska riječ – Szerb Szó, Narod – Nemzet) tömörülő szerb értelmiség megalakítja pártját, a Szerb Nemzeti Szervezetet.

1908 Megalakul a Horvát Nemzeti Közösség. Programja: Bosznia Horvátországhoz csatolása. A klerikális vonal Stadler vezetésével kiválik, és 1910-ben új pártot hoz létre.

1908. október 6. A Monarchia annektálja Bosznia–Hercegovinát.

1909. február 6. Törökország elismeri Bosznia–Hercegovina annexióját.

1909. április 15. Ferenc József aláírja azt a törvényt, amely elismeri a muzulmánok vallási autonómiáját.

1910. február 17. Ferenc József alkotmányt ad Boszniának. Létrejön a tartománygyűlés, amely 72 választott és 20 kinevezett tagból áll.