Ugrás a tartalomhoz

História 1995-03

Glatz Ferenc , Hatházi Gábor , Hatházi Gábor , Hatházi Gábor , Hatházi Gábor , Székely György , Hegyi Klára , Szász Zoltán , Egyed Ákos , Vadkerty Katalin , Lányi András , Herbai István , Gecsényi Lajos , Keglovich Rita

História

5. fejezet -

Idõrendi áttekintés

HATHÁZI Gábor

Időrendi áttekintés

720–750 körül A kiszáradási periódus kezdete, a magyarságra is kiható népmozgások a keleti steppéken, az avar válság első jelei a Kárpát-medencében.

741–743 A Dráva–Duna kori karantánok elleni sikertelen avar támadás.

716 Az avar–frank diplomáciai kapcsolatok megromlása, a bajorok kapcsán.

788 Az első frank betörés avar területre.

791 Nagy Károly sikertelen avar hadjárata.

793–795 Avar belháború, a kagán és jugurrus halála. A nyugati országrész ura, a tudun meghódol Aachenben Nagy Károly előtt, később fölveszi a kereszténységet.

796 Erik friauli őrgróf avar hadjárata. Szlavónián keresztül a Duna–Tisza kori kagáni székhelyig hatot és kirabolja. Ugyanezen évben Nagy Károly fia, Pipin seregével ismét megjelenik a kagánnál, akinek hódolását fogadja.

799–802 A nyugati részek avarjai – a tudun vezetésével – fellázadnak az erőszakos térítések és frank túlkapások miatt. A felkelést leverik, a tudunt kivégzik.

803–805 Krum bolgár kán hadjárata az avarok keleti országrészei ellen. Előbb az új tudun hódol meg ismét a frankoknak (s ez alkalomból hercegi címet kap), ugyanezt teszi hamarosan maga a kagán is. Kíséretével a Dunántúlra költözik, megkeresztelkedik s a Theodor nevet veszi fel. Halála után utóda a szintén keresztény Ábrahám kagán. Rendelet tiltja, hogy az avaroknak fegyvert adjanak el.

807 tája Az avar vazallus területek betagolása a frank közigazgatásba (Avaria). Egyházjogilag a passaui püspök, egyébként a bajor prefektus, majd 820 tájától Oriens tartomány grófja alá rendelve.

811 Izsák(?) vazallus avar kagán – frank segítséggel – szláv támadást ver vissza. Ekkoriban Krumn bolgár seregében – bizonyára a keleti részekről származó – avarok szolgálnak.

822 A frankfurti birodalmi gyűlésen megjelenik az avar kagán is, előkelői kíséretében.

820-as évek Bolgárok elől menekülő szláv csoportok betelepítése a Dunántúlra, melynek keleti felét ekkoriban „pannon pusztaság” néven emlegetik.

830 tája A magyarok kazár uralom alól való kikerülése.

840-es évek Pribina szláv hercegsége Mosaburg (Zalavár) központtal.

862 A magyarok első kalandozó hadjárata a Kárpát-medencében.