Ugrás a tartalomhoz

História 1999-01

Gaál Ernõ , Benkõ Loránd , Haselsteiner, Horst , Sipos Péter , Huszár Tibor , Pók Attila , Kun Miklós , Vida István , Machatka, Oswald , Sárközy Tamás , Gyarmati György , M. B. , Molnár Miklós , Gyulai Ferenc , Poroszlai Ildikó

História

13. fejezet -

Kristóffy József táviratai

NYÍLT TÉR

MOLNÁR Miklós

Kristóffy József táviratai

Moszkva, 1941. június

Kristóffy József moszkvai követ családja 1941. júniusában Moszkvában tartózkodott. A követ Judith nevű lánya 14 éves volt ekkor. Emlékezete szerint 1941. június 22-én a követséget szigorú GPU-őrizet alá vették, s a telefon- és távíró-összeköttetéseket elvágták.

Már másnap Molotov hívatta Kristóffy követet, s közölte vele, hogy a Szovjetuniónak nincs követelnivalója Magyarországgal szemben, sem támadó szándéka. Magyarország semleges magatartása esetén a szovjet kormány nem támasztana akadályt Erdélyt illető igényeivel szemben.

A követ megjegyzésére Molotov intézkedett a távirati kapcsolat helyreállításáról. Kristóffy – leánya szerint – azonnal közölte kormányával, táviratilag, Molotov üzenetét. Mivel választ nem kapott, ismét táviratozott. Kristóffy Judith többször ismételt, háromszor-négyszer újra elküldött táviratra emlékszik.

Ez a visszaemlékezés tehát módosíthatja a Magyarország története VIII. kötetének (1918–1919; 1919–1945) 1047. oldalán található információt, miszerint csak egy távirat érkezett volna Kristóffytól Budapestre, június 24-én, Törökországon keresztül.

Kristóffy válasz nélkül maradt; végül Magyarország hadba lépése napján kormánya táviratilag utasította: szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat. Egyszersmind értesítést kapott az ország hadba lépéséről.

Kristóffy Józsefet, feleségét és a moszkvai magyar követség többi tagját a szovjet hatóságok egy morzsanyszki táborba deportálták, majd hosszas és viszontagságos úton a szovjet–török határon keresztül kicserélték a tengelyhatalmak területén tartózkodó szovjet diplomatákkal. Kristóffy Judith emlékezete szerint atyja július végén/augusztus elején került vissza Magyarországra.

A követ Budapesten jelentkezett Bárdossy miniszterelnöknél és táviratai sorsa után tudakozódott. Leánya úgy emlékszik atyja beszámolójából, hogy Bárdossy erre a kérdésre keményre vált arccal és hanggal (elvörösödött...) kijelentette: „Semmiféle táviratot nem kaptam tőled.” A követ ezután a Külügyminisztérium irattárában igyekezett megkeresni táviratait, és rájuk is akadt a chiffre-osztályon.

Kristóffyt a kormány 1941 nyarának végén félreállította. Több hónappal később tudta csak meg Bezerédj Istvántól, hogy a kormány a „moszkvai táviratokat” eltitkolta, és azok még a Kormányzónak se jutottak tudomására.

Sandager-Jeppesen Judith elmondása alapján lejegyezte: Molnár Miklós