Ugrás a tartalomhoz

História 1999-07

Kordos László , Kertész István , Bóna István , Kubinyi András , Hajdu Tibor , Farkas Pál , Rédey Judit , Szász Zoltán , Vaszócsik Lászlóné, dr. , Del Medico Imre , Kákosy László , Kertész István

História

7. fejezet -

Egy önkéntes naplója

FARKAS Pál

Egy önkéntes naplója

„Szünóra volt és a Waffenwesen-től kimerült elmével sütkéreztünk az udvaron és azon törtük a fejünket, miképpen lehetne a Repetier-Stutzen Muster 95 (95-ös mintájú ismétlő-kurtály) szerkezetét meg nem tanulni. Ebben a kerdésben nem voltak faji ellentétek közöttünk, és mindnyájan elismeréssel hallgattuk Abelesz fejtegetéseit, amelyek az egyszerű letagadástól a komplikált rosszullétig az összes kedvező eshetőségeket ismertették. Csak Mándrucz bámult komoran maga elé.

– Nem szeretem az üres fecsegést – jelentette ki később eléggé hangosan.

Abelesznek finom fülei vannak és így hallotta azt, amit az ő számára tettek postára.

– Azt akarod mondani, hogy én fecsegek? – kérdezte baljóslatú hangon.

Mándrucz ekkor egy monoklit vett ki a zsebéből és lovagias arcot csinált:

Mindenekelőtt ne legyen izgatott, Abelesz úr – válaszolt olyan előkelően, ahogy eddig csak a Nemzeti Színházban hallottam. – És ha éppen tudni akarja, igenis, az ön fecsegése zavar...”

„– Ne ordítozzék a hátunk mögött.

– Ott ordítozok, ahol akarok. és ha éppen tudni akarja, a Musi nem megy magával. A Musi – az egy szolid lány, aki nem kezd ki akármilyen népséggel.

Haller János, aki mostanáig csendesen ült helyén, szelíden beleszólt a vitába. Azt mondta:

– Higgye el uram, ha ön tudná, hogy e pillanatban mennyire hasonlít egy harcias páviánhoz, mérsékelné a fölindulását.

– Engem nem lehet bókokkal lekenyerezni – válaszolt a vöröshajú, aki a pávián alatt láthatólag egy magasabb rendű katonai méltóságot képzelt. – Azt mondom, hogy becsüljék meg magukat, mert nagyon megjárhatják.

Nem folytatom a szóharc ismétlését. Minek is? Sajnos, a vita úgysem maradt a szavaknál. Mikor a rendőrség fölvette a jegyzőkönyvet, hivatalosan megállapították, hogy Paczolay Ambrus önkéntes oldalfegyverének lapos részével három mérsékelt ütést mért Trümmer Félix magánhivatalnok úr bal lapockájára.”