A gazdaság környezeti kapcsolatai

A gazdaság és a vállalkozások környezete folyamatosan, sokszor alig észrevehető módon változik, és ezek a változások lassan ugyan, de alapjaiban változtathatják meg hosszútávon a környezetet. A vállalkozások környezetükbe beágyazott módon fejtik ki működésüket. Környezeten a vállalati rendszerre ható tényezők összességét értjük. Azon hatásokat, feltételeket, elemeket, amelyek befolyásolják a vállalat (és a vállalatot alkotó személyek, csoportok) viselkedését, mozgásterét.

A környezet összetettsége és változékonysága alapján osztályozható.


10. táblázat: A környezet egy lehetséges tipológiai felosztása

A stabil környezetben könnyű és egyszerű a vállalati tervezés és a piaci tendenciák hosszú távon is jól előre jelezhetők. A környezeti stabilitás azonban a XX. század második felétől kezdődően ez egyre kevésbé jellemző. Egyértelmű az elmozdulás, a XXI. század hajnalán már a legtöbb vállalat a turbulens környezetben tevékenykedik. Egész iparágak alakulnak ki, vagy tűnnek el akár néhány év alatt. Előfordul, hogy a stratégiai tervezés időhorizontja egy évre, vagy néhány hónapra csökken.

A vállalkozást körülvevő környezetet réteges szerveződésűnek tekinthetjük, ahol az egyes szintek egymással összefüggő, de jól elkülöníthető teret képeznek. Az egyes rétegek hatásgyakorlásának időtávja és mechanizmusa eltérő. A stratégiai elemzés a külső réteg, a széles környezet elsődleges tendenciáinak azonosításával indulhat. Ez a tartomány magába foglalja a tág makrokörnyezetet, a világgazdaságot és a nemzetgazdaságot, az iparágak sorát. A legtöbb vállalat számára ez a terület befolyásolhatatlan, tényezői keretet adóak. Befelé haladva a következő réteget az iparági környezet képezi. Iparágon olyan vállalatok csoportját értjük, amelyek azonos, vagy egymáshoz közeli helyettesíthetőségi viszonyban lévő termékeket/szolgáltatásokat állítanak elő. Ez a tartomány a versenystratégiák fenségterülete. Itt jól alkalmazhatjuk vizsgálódásainkhoz, például Porter öt tényezős modelljét. Ez utóbbi számba veszi: (1) az új belépők általi fenyegetést, (2) a verseny élességét a már bent lévő versenytársak között, (3) a helyettesítő termékek szorítását, (4) a vevők alkupozícióját, (5) és a szállítók alkupozícióját. Még bentebb lépve a vállalat közvetlen működési környezetét találjuk. Ide tartoznak a vállalat közvetlen versenytársai, a vállalat beszállítói, hitelezői stb., és természetesen a vállalat vevői is. Itt az elemzési eszközök tárháza széles, amely kiterjed a vevők vizsgálatán át a vállalat közvetlen versenytársainak elemzéséig.


10. ábra: A vállalatot körülvevő környezet rétegződése

A vállalat belső környezetét szervezetdiagnosztikai eszközökkel vizsgálhatjuk (pénzügyi elemzés, a szervezeti kultúra vizsgálata, munkatársi elégedettség vizsgálat stb.).