A jelentés főbb tartalmi elemei

Az alábbi témák kaphatnak helyet a környezeti jelentésben:

  1. Általános információ a vállalatról (telephelyek, dolgozói létszám, forgalom, termékek és szolgáltatások, fő termelési eljárások, a tevékenység általános környezeti kapcsolata)

  2. A környezeti politikára és irányelvekre vonatkozó információ (környezeti irányelvek, a vezetőség előszava, a vállalat környezetvédelmi tevékenységének mérföldkövei)

  3. A környezetvédelem szervezeti felépítése (környezetközpontú irányítási rendszer, áttekintés, szervezeti ábra, feladatkörök leírása, dolgozók tájékoztatása, képzése, bevonása, a környezeti jelentés megírásával kapcsolatos felelősségi körök)

  4. A cég jelentős környezeti hatásainak bemutatása és értékelése (fontosabb anyag és energiafolyamatok, a lényeges környezeti kérdések elemzése és értékelése, a fő termelési eljárások bemutatása, az auditok adatgyűjtési eljárásai és korlátai)

  5. A telephelyhez és termeléshez kapcsolódó környezeti kérdések részletes leírása és értékelése (anyag-,  energia-, és vízfelhasználás, épületek, berendezések, talaj, maradékok, hulladékok, gáznemű kibocsátások, zaj, szagok, szennyvíz, balesetek és ezek megelőzése, szállítás, további fontos környezeti kérdések)

  6. A termékek vagy szolgáltatások környezeti szempontjainak leírása (a termékek és szolgáltatások bemutatása, a termék életciklus környezeti szempontjai, termékfejlesztés, új szolgáltatások, termékskála)

  7. Környezeti programok és célok (a célok, eszközök és felelősségek leírása)

  8. A környezetvédelmi intézkedések nyereségességre gyakorolt hatása (a környezetvédelmi költségek, megtakarítások, a keresletre gyakorolt hatás)

  9. A célcsoportokkal folytatott párbeszéd (korábbi párbeszéd és közös tevékenységek, tanácsadás, kérdések megválaszolása, külső feleknek szóló nyilatkozatok, visszacsatolás, további tájékozódási lehetőségek)

  10. Egyéb (fontos műszaki kifejezések magyarázata, formális közlendők).