A természeti erőforrások romló minősége

Az élelmiszer-termelés növekedési ütemének számottevő lelassulása a környezet fokozódó pusztulására is visszavezethető. A természeti környezet pusztulása (pl.: a talajok degradációja, a légszennyeződés, az ózonlyuk, az erdők pusztulása miatt megnövekedett árvizek, a vízadó rétegek kimerülése, a különféle a növények nemesítésével lehetséges változatosság csökkenése) és az előrejelzések szerinti hosszú, száraz. Aszályos nyarak korlátozó tényezőt jelentenek a mezőgazdasági termelés számára. Nem véletlen tehát, hogy egyes kutatók azon véleményüknek adnak hangot, hogy a világon talán a legnagyobb aggodalomra okot adó gazdasági tendencia az élelmiszer-termelés növekedési lendületének elvesztése. Ezt bizonyítja, hogy a világon az utóbbi ötven évben a gabona hektáronkénti hozamának növekedési üteme jelentős mértékben lelassult, ugyanakkor a hús és tengeri eredetű állati fehérje fogyasztás jelentősen növekedett (lásd alábbi ábra).


3. ábra: A világ hús és tengeri élelem fogyasztása 1950-2010 (Forrás:World Watch Institute : A világ helyzete (Fenntartható gazdaság) 2008, p. 93.)