PESTEL elemzés

A szakirodalomban is szerepel és a gyakorlatban is használják az ún. PESTEL modellt. A korábban bemutatott elemzés két további dimenzióval bővült: Environmental (környezeti), és Legal (jogi). A PEST elemzésnél a politikai tényezők között figyelembe vettük a jogi összetevőket is, ebben a modellben ez külön dimenziót kapott. Új faktorként szerepel a környezeti tényezők hatásának vizsgálata. Valóban, a környezettudatosság egyre meghatározóbb társadalmunkban, és kihatással van a piaci viszonyokra is. Ebben a dimenzióban szerepelhetnek például a CO2 kibocsátási szintek változásai, vagy a termékdíjak szabályozásai. A szélesebb környezet változása jelentősen befolyásolhatja a vállalkozás mozgásterét. Ezek vizsgálata hasznos hátteret ad a vállalkozás megalapozott jövőképének és stratégiájának kialakításához.