Ugrás a tartalomhoz

Hő- és áramlástan I.

Gausz Tamás, Sánta Imre (2012)

Typotex Kiadó

A „Hő- és áramlástan” jegyzet két kötetből áll, ebben, az első részben mind a hőtan, mind az áramlástan első részét tárgyaljuk. A hőtan részben ismertetjük a termodinamikai rendszer fogalmát, a kinetikai gázelmélet alapjait, az általános gáztörvényt, a valóságos gázok állapotegyenleteit, a belső energia kinetikai értelmezését, a hőmennyiség, a hőkapacitás, a fajhő fogalmait, a termodinamika első és második főtételét, a gázkeverékeket, a nevezetes ideális gázfolyamatokat. A második, áramlástan részben a folyadékok és gázok fizikai jellemzőit, a térerősséget és a potenciálos erőterekben értelmezhető potenciált, a derivált tenzort, a folyadékok áramlásának kinematikáját, a fizika megmaradási elveinek ide vágó formáit, a hidrostatika alapkérdéseit, a komplex potenciálokat, az örvényes áramlásokat, az impulzus tételt és alkalmazásait, a Bernoulli egyenletet és alkalmazásait valamint a légcsavarok, hajócsavarok és szélkerekek számításának alapjait ismertetjük. A „Hő- és áramlástan” jegyzet második kötete az első szerves folytatása: a vonatkozó tananyag elsajátítását az első rész megtanulásával kell kezdeni és csak ezután következhet a második kötet. A második kötet fejezetszámozása tantárgy részenként folytonos: például az áramlástan első kötetbeli záró fejezete a 13. fejezet, ezért a második kötetben az áramlástan anyag a 14. fejezettel kezdődik. A képlet-számozás ezzel egyértelmű és – természetesen – számos hivatkozás történik az első rész képleteire.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Gausz_Santa_Ho_es_aramlastan_I.pdf
DC metaadatok
Cím:
Hő- és áramlástan I.
Szerzők:
Gausz Tamás, Sánta Imre
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki Egyetem
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-584-3]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
Hőtan, áramlástan, termodinamikai rendszer, kinetikai gázelmélet, általános gáztörvény, valóságos gázok, hőmennyiség, hőkapacitás, fajhő, a termodinamika első főtétele, gázkeverékek, ideális gázfolyamatok, folyadékok és gázok fizikai jellemzői, a térerősség, potenciál, erőtér, derivált tenzor, kinematika, a fizika megmaradási elvei, hidrostatika, komplex potenciál, örvény, impulzus tétel, Bernoulli egyenlet, légcsavar, hajócsavar, szélkerék.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása