Ugrás a tartalomhoz

Környezetvédelem

Lukács Pál (2012)

Typotex Kiadó

Dr. Lukács Pál Környezetvédelem című felsőoktatási tankönyvének alapvető célja a felnövekvő mérnökgenerációk, ezen belül is a járművek tervezésével, gyártásával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával és esetlegesen újrahasznosításával foglalkozó szakemberek környezetvédelmi szemléletének megteremtése, globális látókörének tágítása, bizonyos fajta akár triviálisnak is tekinthető példa, tendencia, elvárás felsorolásával, ismeretanyagának átadásával.Emellett ajánlható minden olyan műszaki és más szakembernek, aki a járművek környezeti hatásai és ennek csökkentési módszerei iránt érdeklődik.A fejezetek úgy épülnek egymásra, hogy az általános környezetvédelmi definíciórendszerek megismerését követően egyre mélyebb járművek felépítésével, működésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos ismeretek kerülnek átadásra, majd a szerző szakterületének megfelelően egy igen bőséges elhasznált gépjárművek újrahasznosítását taglaló fejezet következik.Az első fejezet a környezetvédelem és a környezetgazdálkodás általános definíciórendszerét mutatja be, szakágazati bontásban. Fontos szerepet kap a nemzetközi és hazai jogszabályi háttér ismertetése, a környezetvédelmi politika fejlődésének áttekintése.A második fejezet a járművek teljes életciklusával kapcsolatban felmerülő környezeti kérdéseket tárgyalja. Ismertetésre kerülnek a hagyományos járművek tüzelőanyag-fogyasztás csökkentésének könnyűépítésben, illetve motortechnikai oldalon felmutatható eddigi vívmányai, az alternatív tüzelőanyagok, a kipufogógáz kezelő rendszerek és a korszerű üzemeltetési és karbantartási megoldások a környezetszennyezés csökkentése érdekében.A harmadik fejezet a járművekkel összefüggésben felmerülő talaj-, levegő-, víz- és zajterhelésekkel és az ezek mérésére szolgáló technológiák ismertetésével foglalkozik.A negyedik, legbővebb fejezetben áttekintésre kerülnek a gépjármű-újrahasznosítás kérdései a járművek begyűjtésétől, azok szárazra fektetésén, előbontásán, shredderezéses feldolgozásán keresztül az egyes elválasztott anyagfrakciók újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálatáig. A könyvet egy nem kevésbé fontos, de kevesebb műszaki szakmaiságot igénylő témakör zárja, ez pedig a környezettudatos oktatás, nevelés kérdései és eszközei.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Lukacs_Kornyezetvedelem.pdf
DC metaadatok
Cím:
Környezetvédelem
Szerzők:
Lukács Pál
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Kecskeméti Főiskola
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-659-8]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
gépjármű-újrahasznosítás, jármű-könnyűépítés, környezettudatos oktatás-nevelés, shredder, károsanyag-kibocsátás csökkentés, járművek teljes életciklusa, járművek környezeti hatásának mérése, járműszerkezeti anyagok, járművek őrlési maradékainak hasznosítása, környezetvédelmi jogszabályok
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása