Ugrás a tartalomhoz

A végeselem-módszer alapjai

Forberger Árpád, Vörös Gábor (2012)

Typotex Kiadó

Az elmúlt évtizedekben a végeselem módszer (VEM) a mérnöki tervezés, modellezés és a szimuláció nélkülözhetetlen eszköze lett. Ez a jegyzet elsősorban az alapképzésben (BSc) részt vevőknek szól, ezért a feltételezett előtanulmányok a statika, szilárdságtan, dinamika, a matematikai analízis alapjai, közönséges és parciális differenciál egyenletek, továbbá a mátrixszámítás. Az elméleti megalapozó, bevezető fejezetek röviden bemutatják a lineáris rugalmasságtan lokális és globális modelljeit, a rugalmasságtani alapegyenleteket és a virtuális munka elvét és végeselem módszer - elmozdulás módszer - alapgondolatát, a legfontosabb mennyiségek, elemmátrixok levezetését. A jegyzet részletesen tárgyalja a mérnöki gyakorlatban fontos rúd véges elemeket, a síkbeli rácsos szerkezeteknél alkalmazott csuklós végpontú elemet és a hajlított gerenda elemet. Több kidolgozott számpélda segíti a végeselem eljárás algoritmusának és a különböző analízisek - statika, dinamika, stabilitás - megismerését és megértését. A záró fejezet a síkfeladatok végeselem modellezési lehetőségeit ismerteti. A jegyzet végén található függelék a végeselem algoritmusokban alapvetően fontos mátrixszámítási ismereteket foglalja össze. Célunk a mérnöki, elsősorban a járműmérnöki területen tevékenykedő, elméletileg jól felkészült végeselem szoftver felhasználók kiképzése.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Voros_Forberger_Avegeselemmodszer.pdf
DC metaadatok
Cím:
A végeselem-módszer alapjai
Szerzők:
Forberger Árpád, Vörös Gábor
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-653-6]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
rugalmasságtan alapegyenletei, virtuális munka elve, alakváltozási energia, végeselem módszer, merevségi mátrix, tömegmátrix, geometriai merevség, rácsos szerkezet, rúdelemek, másodrendű rúdelmélet, síkfeladatok
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása