Ugrás a tartalomhoz

Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban

Kánnai Zoltán (2014)

Typotex Kiadó

A jegyzet a lineáris parciális differenciálegyenletek és a funkcionálanalízis legalapvetőbb eredményeit azok természetes egymásra épülésében mutatja be, a vonatkozó feladatok és modellek lényegre törő megragadásának szemszögéből. Fontos vezérelve – az egzaktság szem előtt tartásával – az alkalmazásokhoz szabott sorrendiség, illetve a speciálistól az absztrakt felé való haladási irány. Szerteágazó volta mellett jól használhatják az alkalmazók, mind a komolyabb optimalizálás, mind pedig a pénzügyi folyamatok területéről. A kurzusként önmagában is tárgyalható elemi parciális differenciálegyenletek bevezetőjét a funkcionálanalízis speciális, majd absztraktabb területeinek feldolgozása követi. Erre épül a lineáris peremérték-feladatok mélyebb és igényesebb tárgyalása, magában foglalva a numerikus előállítás alapgondolatát és legegyszerűbb formáit.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban
DC metaadatok
Cím:
Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban
Szerzők:
Kánnai Zoltán
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Dr. V. Nagy Éva
Dátum
2014.02.28.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978 963 279 236 1]
Nyelv
Magyar
Terület:
2014-2019 Magyarország
Tárgyszavak
parciális differenciálegyenlet, diffúziós feladat, funkcionál-analízis, Banach-terek, lineáris operátorok, Hilbert-tér, peremérték-feladatok, Szoboljev-terek, numerikus előállítás
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása