Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Számítógépes alapismeretek I.

Szerzők

Heizlerné Bakonyi Viktória, Horváth László, Illés Zoltán, Istenes Zoltán, Pellek Krisztián

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A számítógépes alapismeretek I. tárgykör célja és feladata, hogy a hallgatók ismerjék meg a számítógépek felépítésének alapjait,képesek legyenek készség szinten használni az operációs rendszer (Linux, Windows) alapvető lehetőségeit , illetve képesek legyenek alapvető operációs rendszer (Linux, Windows) parancsfájlok készítésére.

A főbb tartalmi egységek:

képes alapvető PowerShell szkriptek írására (változók, paraméterek, elágazás, ciklus, függvény használata)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

 1. Történelmi áttekintés, számítógép-generációk, informatikai alapfogalmak
 2. Számítógépek felépítése I, hardver elemek, tulajdonságaik, mikroprocesszor stb.
 3. Számítógépek felépítése II, fontosabb alkatrészek, egész gép összeállítása, szoftver elemek, BIOS, firmware
 4. UNIX, Windows környezet jellemzése, felhasználói felületek, alapvető alkalmazások, parancsok, hálózati is
 5. Munka a UNIX felületen, program kimenetek, bemenetek, csővezeték, parancsok összekapcsolása, alapvető UNIX parancsok
 6. UNIX parancsfájlok készítése, jogosultságok, paraméterek használata
 7. Vezérlési szerkezetek UNIX parancsfájlokban, alapvető feladatok megoldása, elágazás, ciklus segítségével.
 8. Parancs behelyettesítések, reguláris kifejezések, összetett szkript feladatok.
 9. Windows szkript lehetőségek áttekintése, PowerShell környezet bemutatása PS alapvető parancsok
 10. PS parancsfájl készítés, vezérlési szerkezetek használata
 11. Provider modell megismertetése, hasonló tevékenységek különböző adatforrásokon.
 12. Beépülő modulok használata, IIS, SQL snap-in parancsok az adminisztrációban

Előismeretek

Tárgyi feltételek

Szükséges , és elégséges feltételek:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Elvárások a tanuló felé (minimum– és optimumszint)

Minimumszint

A tanuló ismerje az alapvető számítógép kezelési ismereteket, ismerje a biztonságos számítógépes munkavégzés körülményeit, az alapvető munkaegészségügyi elvárásokat.

Optimumszint

A tanuló ismerje az alapvető számítógép kezelési ismereteket, legyen képes parancssori környezetben is végrehajtani az alapvető feladatokat. Munkája során vegye figyelembe az ergonómiai munkakörülményeket, azok elveket.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Kötelező irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Ajánlott irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Hardver alapismeretek, számítógép, felépítés,médium, média, multimédia, állás, kameramozgás, digitális képalkotás, akadálymentesség, WCAG, tipográfia, tördelés, mozgóképnyelv, filmtörténet, interaktív média, sh, csh, ksh, man, futtatás, írás, olvasás, chmod, shell script, shell, jogosultságok,bash, megjegyzések, comment, parancssori argumentumok, hozzáférési jogosultságok, változó, paraméter, speciális változó, környezeti változó, env, set, unset, prompt,vezérlési szerkezetek, UNIX, Bourne, programozás, ciklus, while, loop, shell, sh, script, bash, case, elágazás, eset, multilevel, statement, syntax, LINUX, UNIX, if, then, else, feltételes elágazás, while-ciklus (elöl tesztelős), do-while ciklus (hátul tesztelős), Ciklusmag, feltétel, összehasonlítás, megvizsgálás, for, számlálós ciklus, until, test, ha, elif, többirányú elágazás, feltétel, számláló, iteráló, do, done, test, kifejezés, operátor, adat, érték, logikai, opció, switch, egyezés, parancslista, clause, let, számtani kifejezés, integer arithmetic expression, grep, szöveg, string, keresés, rekurzív keresés, kapcsolók, szabályos kifejezések, kiértékelés, logikai művelet, sorkeresés, sornyomtatás, fgrep, egrep,sed, stream editor, szöveg transzformálás, aritmetikai műveletek, helyettesítés, törlés, transzformáció, expr, behelyettesítés

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.