Ugrás a tartalomhoz

Anyagmozgatás és gépei

Dr. Verdes Sándor (2012)

Pannon Egyetem

1. fejezet - Alapfogalmak, rendszerezés

1. fejezet - Alapfogalmak, rendszerezés

Az anyagmozgatás fogalma

A termelés során a kiindulási nyersanyag termékké, áruvá alakul és új használati értéket kap. Ebben a térben és időben végbemenő folyamatban az anyag a következő három állapot valamelyikében lehet: alakul, mozog, vagy nyugszik.

Az alakítási műveletekkel a gyártási technológiák foglalkoznak, a helyváltoztatási kérdésekkel az anyagmozgatási technológia, a nyugvással a raktározási technológia.

A gyakorlatban az anyagmozgatás témakörébe sorolják bármilyen állapotú anyag üzemen belüli mozgatását, rakodását, csomagolását és raktározását.

A gáznemű és folyékony anyag csőben történő szállítása és tartályokban történő tárolása szerves része az átalakítási technológiáknak (ill. az áramlástannak), annak elemzésére itt nem térünk ki. Ezeknek az anyagoknak a mozgatása csak akkor tartozik az anyagmozgatás fogalomkörébe, ha mozgatható tartályokba töltve szállítják azokat.

A közúti, vasúti, légi és vízi szállítás sem az anyagmozgatás, hanem a közlekedés témaköréhez tartozik. Azonban a rakodás itt is anyagmozgatási tevékenység.