Ugrás a tartalomhoz

Műanyag kompozitok - 1. rész

Szakács Hajnalka (2012)

Pannon Egyetem

Néhány polimer blendben alkalmazott kompatibilizáló adalék és kifejtett hatásuk

Néhány polimer blendben alkalmazott kompatibilizáló adalék és kifejtett hatásuk

Ahogyan már az előzőekben szó volt róla, a polimer blendek nagy része egymással nem elegyedik, ezért ebben a fejezetben néhány polimer blend esetében alkalmazott kompatibilizáló adalék hatását mutatjuk be. A meghatározó lépés tehát a kompatibilizációs folyamatokban, hogy kötődést alakuljon ki az egymással nem elegyedő polimerek között. A kompatibilizációs folyamatokkal új kopolimert vagy funkcionalizált komponenseket lehet létrehozni. Néhány kereskedelmi forgalomban kapható adalék típusát az alább táblázat tartalmazza.

50. táblázat - Kompatibilizáló adalékok és a hozzájuk tartozó polimer párok

Kompatibilizáló szer

Polimer blend

LDPE-g-PS

PE/PS

CPE

PE/PVC

Akril-g-PE, -PP, -EPDM és

Poliolefin/PA és

Malein-g-PE, -PP, -EPDM, -SEBS

Poliolefin/Poliészter


Az 51. Táblázat által ismertetett kutatási eredmények esetében a Comp1 egy maleinsavval ojtott SEBS, a Comp2 pedig egy maleinsav-anhidriddel ojtott PP volt. A szakadási nyúlás és az ütőszilárdság látványosan javult a kompatibilizáló szerek használatának következtében. Egyértelműen nem jelenthető ki, hogy ez a javulás pusztán ezek miatt a vegyületek miatt következett-e be, ugyanis rendkívül kis koncentrációban, körülbelül 4 m/m%-ban.

51. táblázat - Néhány kompatibilizált és nem kompatibilizált blendek mechanikai tulajdonságai

Tulajdonság

PP/PET

PP/PET/Comp1

Ny6/PP

Ny6/PP/Comp2

Szakadási nyúlás (%)

12

210

105

30

Bemetszett Izod ütő szilárdság (J/m2)

21

105

37

88


Tény, hogy a maleinsav-anhidriddel ojtott polimerek jelenléte határozottan javította az adhéziót a két fázis között, és jelentősen csökkentette az elkülönülő részecskék számát a diszperz fázisban, amit a SEM felvételeken meg is figyelhetünk [2].

66. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és tartalmazó (b) PP/PET blendekről

66. ábra SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és tartalmazó (b) PP/PET blendekről

Ahogyan azt már korábban is említettük, a kompatibilizáló adalékok, melyeket ha az olvadék blendelő lépésénél hozzáadjuk a rendszerhez, akkor azok emulgeátorként működhetnek és ezáltal jobb, valamint egyenletesebb fázisdiszperziót eredményeznek. A kompatibilizáló szerek stabilizáló és emulgeáló hatása LLDPE/PP 80/20 blendek esetében a SEM felvételeken (67. ábra) látható.

67. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és 2 ppm mennyiségű EP random kopolimert tartalmazó (b) LLDPE/PP 80/20 blendekről

67. ábra SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és 2 ppm mennyiségű EP random kopolimert tartalmazó (b) LLDPE/PP 80/20 blendekről

Kutatási eredmények azt mutatták, hogy a PE/PS blendek szakítószilárdsága javítható PE-PS kopolimer hozzáadásával. Megállapították, hogy:

1. A blokk kopolimerek hatékonyabbak, mint az ojtott polimerek;

2. A diblokk kopolimerek hatékonyabbak, mint a triblokk vagy a csillag alakú kopolimerek;

3. A kúpos diblokk kopolimerek hatékonyabbak, mint a tiszta diblokk kopolimerek [43].

68. ábra - A PE/PA blendek lágyító tulajdonságán megfigyelhető kompatibilizációs effektus

68. ábra A PE/PA blendek lágyító tulajdonságán megfigyelhető kompatibilizációs effektus

Polietilén blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

Az 52. Táblázat tartalmaz néhány kereskedelmi forgalomban kaphatók blendet (a táblázat tájékoztató jellegű). A legtöbb esetben a kompatibilizálatlan blenddel összehasonlítva a kompatibilizálás hatása magában foglalja a stabil, kiváló morfológiát és megnövekedett ütési vagy szakadási nyúlási tulajdonságokat.

52. táblázat - Néhány poliolefin blend kereskedelmi forgalomban kapható kompatibilizáló adaléka

Polietilén blendje a következőkkel:

Kompatibilizáló adalék

Kereskedelmi neve

Forgalmazó

PP

EP random kopolimer

EPDM

VLDPE

Dutral

Nordel

Norsoflex

Himont

Dupont

Orkem

PS

S-EB diblokk kopolimer

SEBS triblokk kopolimer

Kraton

Kraton

Shell

Shell

PVC

EVA kopolimer

Klórozott PE

Ionomer

EVA

CPE

Surlyn

Exxon

Dow

Dupont

PET

SEBS triblokk kopolimer

Kraton

Shell

Poliamidok

MAH-ojtott PE, vagy PP

Ionomer

Polybond

Surlyn

Uniroyal

Dupont

Kevert polimerek

Funkcionális polimer

Bennet

High Tech Plastics


A PE/PP blendek általában etilén-propilén (EP) random kopolimerekkel kompatibilizálhatók. Az ilyen blendeknél sok hatás figyelhető meg, beleértve a diszperz fázis méretének csökkenését, vagy az ütőszilárdság javulását. Néhány eredmény szól az etilén-propilén-dién gumi (EPDM) alkalmazásáról, melyben az EPDM mind a PE/PP határfelületen, mind a diszkrét fázisban egyaránt megtalálható meg. Ezen kívül a funkcionális polimereket úgy, mint a maleinsavval ojtott EP kopolimereket és maleát SEBS triblokk kopolimereket egyaránt használnak. Nagyon kis sűrűségű polietilén (VLDPE) 2%-ban történő bekeverése kompatibilizálhatja az LDPE/PP és LLDPE/PP blendeket, ami különösen fontos lehet a reciklálásban, mivel a VLDPE viszonylag olcsó.

A PE/PS blendek kompatibilizálhatók etilén-sztirol ojtott és blokk kopolimerekkel, sztirol-etilén-butén (S-EB) ojtott és blokk kopolimerekkel, sztirol-etilén-butén-sztirol (SEBS) triblokk kopolimerekkel és hidrogénezett butén-sztirol ojtott és blokk kopolimerekkel. Továbbá többféle hatást eredményezett a diszperz fázis csökkenése is, mint pl. a megnövekedett megnyúlás és szakadási-, illetve törési szilárdság. A 68. ábra a kereskedelmi forgalomban kapható kompatibilizáló adaléknak a 20% ütésálló polisztirolt (HIPS) tartalmazó HDPE blendek ütéssel szembeni ellenállására gyakorolt hatását mutatja.

69. ábra - SEBS triblokk kopolimer kompatibilizáló hatása a HDPE/HIPS 80/20 blend Charpy ütő-szilárdságára (átlagos)

69. ábra SEBS triblokk kopolimer kompatibilizáló hatása a HDPE/HIPS 80/20 blend Charpy ütő-szilárdságára (átlagos)

A PE PVC-vel alkotott blendje esetében ojtott etilén és vinil-klorid kopolimert, valamint klórozott polietiléneket (CPE) és etilén-vinil-acetátot (EVA) alkalmaznak.

A kompatibilizált blendeknek jobb a morfológiája, de az egyes tulajdonságok változása (megnyúlás, szilárdság, modulusz, és a szakítószilárdság) a kompatibililizáló szer kiválasztásától függ. A közelmúltban, a már korábban említett ionomerekről, úgy mint a részben neutralizált etilén-metakrilsav kopolimerekről bebizonyosodott, hogy hatékonyabbak, mint az EVA-kopolimerek, valamint a blendelés során az ojtott kopolimer kialakulását elősegítő közvetlen peroxid adagolása is hatékonynak bizonyult.

A PE/PET keveréket is hosszú ideig vizsgálták azért, hogy a szénsavas PET-palackokat és a HDPE tejes üvegeket újra tudják hasznosítani. A kereskedelmi forgalomban kapható SEBS triblokk kopolimerek megnövelhetik a HDPE/PET blendek megnyúlását és az ütéssel szembeni ellenállását. Kereskedelmi forgalomban megtalálható EVA kopolimereket is áttekintették, de újabban az etilén-glicerin metakrilát (E-GMA) kopolimerek állnak a vizsgálatok középpontjában. E-GMA reaktív kompatibilizáló szer etilén-gerince összeférhetővé teszi a polietilénekkel, a GMA pedig a PET-tel reakcióba lép.

Gyakran használt kompatibilizációt elősegítő módszert a PE és a poliamidok között: A PE-t kémiailag módosítják, ezáltal a kapcsolódó karboxil-csoport kémiailag kapcsolódik a poliamidhoz a terminális aminocsoportokon keresztül. Azt a koncepciót már alkalmazták, hogy kereskedelmi forgalomban lévő kompatibilizáló adalékot használjanak fel (PP-vel vagy PE-vel ojtott maleinsav-anhidrid). Több szakirodalom számol be arról, hogy az ilyen típusú vegyületeken kívül használnak még ionomereket, akrilsav/butil akrilát/sztirol terpolimereket és nylon 6-polibutén multiblokk kopolimereket is.

A polimer vegyes hulladékokhoz a kompatibilizáló szerek kombinálása lehet a megoldás, bár elképzelhető, hogy ezek túl drágák. Egy alternatív megközelítés, hogy a kompolimerek in situ kompatibilizációja elősegítése miatt a szabad gyökös iniciátort gyártás közbeni adják hozzá (úgy, mint a peroxid). Az „univerzális kompatibilizáló adalék” számos funkciós csoportot tartalmaz.

A kompatibilizáló szerek szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a kereskedelemi szempontokat is figyelembe véve úgy javítsák a polimer blendek tulajdonságait, hogy a keletkező termék megfelelő tulajdonságokkal rendelkezzen. A tulajdonságszintek definiálásának fontos szerepe van. Ezt a kompatibilizáló szer kiválasztása előtt el kell végezni. Fontos az ár szem előtt tartása, mert a haszon valószínűleg alacsony lesz, ha reciklált alapanyag polimerekként például polietiléneket használnak. Nyilvánvalóan magas költség-teljesítmény arányt kívánnak elérni az ilyen kutatások során, de általában drága kísérletek szükségesek a megfelelő rendszer létrehozásához. A melléklet 1. és 2. táblázata néhány blendekben elterjedten alkalmazott kompatibilizáló adalékot mutat be [2].

PET blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

A PET szerkezetéből adódóan képes poláris polimerekkel kémiai reakcióba lépni és olyan speciális poláris kölcsönhatásokat kialakítani, mint például a H-híd kötés. Néhány kutatásban kísérletet tettek arra, hogy összeférhető PET/poláris polimer blendet hozzanak létre elasztomerek felhasználásával nem poláris polimerekkel. Ehhez EVA, EAA, EMA típusokat vagy egy funkcionalizált harmadik komponenst, mint például a PP-g-MA, PE-g-MA, PE-g-AA, SEBS-g-MA és a vinil-acetát (EVA) alapú ojtott kopolimereket és szerves titánnal bevont CaO-t alkalmaztak. Ezek javították a morfológiát és a mechanikai tulajdonságokat [44].

A használati jellemzőket a PET kristályossága is erősen befolyásolja. Az elágazás és a térhálósodás általában csökkenti a kristályosságot és az olvadáspontot is (kristályhibák megnövekedése miatt). A bevitt adalékok egy része gócképzőként funkcionálhat, ami gyorsítja a kristályosodás folyamatát. A PET újrafeldolgozásakor alkalmazhatnak lánchosszabbítókat, amelyeknek inhomogén kezdeti eloszlása is okozhatja a kémiai instabilitást. A láncnövelési reakciók hatására a frissen készült PET-hez képest általában csökken a kristályosság, a kristályos olvadáspont (Tm), a kristályosodási hőmérséklet (Tc) és adott esetben az üvegesedési hőmérséklet (Tg) is. A pontos értékek függenek a lánchosszabbító ágens beépült mennyiségétől és a reakciókörülményektől is. Általában az várható, hogy a reakció nagyobb hatással lesz a kristályos átmenetekre (a rendezettség mértékének változása miatt), mint az üvegesedési hőmérsékletre [45].

Az elmúlt két évtizedben sok kutató foglalkozott a PET/HDPE blend morfológiájának és a határfelületének befolyásolásával, hogy ezáltal növelje kompatibilitásukat. A legtöbb kutatás során blokk vagy ojtott kopolimer típusú kompatibilizáló szer alkalmazásával növelik a kompatibilitást és javítják a mechanikai tulajdonságokat. Általában a kopolimer egyik része a HDPE-vel elegyedik, a másik pedig a PET funkciós csoportjaival reagál reaktív extrudálás során. Ilyenek például a PE-g-GMA, a PE-g-MA, PE-g-BHI, SEBS-g-MA (maleinsav-anhidriddel ojtott polisztirol-b-poli(etilén-ko-butilén)-b-sztirol blokk kopolimer) alapú ojtott kopolimerek és ionomerek. Ezek közül a kompatibilizáló adalékok közül a PE-g-GMA bizonyult leginkább alkalmas kompatibilizáló szernek. Mindkét esetben javult a morfológia és jobb mechanikai tulajdonságok alakultak ki. Fasce és társai kereskedelmi minőségű etilén/metakrilsav kopolimert (EMA 7%) mint kompatibilizáló szert alkalmaztak 50/50 PET/HDPE blendek esetében, elősegítve a PET fázis szálképződését a HDPE mátrixban. A blend megfelelő paramétereken történő extrudálása során sikerült javítaniuk a szakadási nyúlást és a szakítószilárdságot [46].

A reciklált PET (R-PET) forrása megbízhatóbb, mint egyéb hulladék műanyagoké. Emellett könnyebben tisztítható és válogatható. Azonban az R-PET felhasználásánál egy sor lebomlási problémával kell megküzdeni. Ilyen probléma például a termikus-, hidrolítikus-, mechanikai- és oxidatív-degradáció, mely az olvadék fázisú feldolgozás során lép fel. Ez molekulatömeg és belső viszkozitás csökkenéshez vezet, ami pedig rontja az újrahasznosított anyag mechanikai tulajdonságait.

Egyes kutatók megvizsgálták az R-PET/LLDPE blendek lánchosszabító nélküli alacsony hőmérsékletű szilárd halmazállapotú extrúzióját. Az R-PET/LLDPE blendekben az SEBS-g-MA hatékonyabb kompatibilizáló adaléknak bizonyult, és így a blendek mechanikai tulajdonságait nagyobb mértékben javította, mint az SEBS, mert az SEBS-g-MA olefin szegmensei kompatibilisek LLDPE-vel az SEBS-g-MA maleinsav anhidrid csoportjai pedig a PET hidroxil végcsoportjaival képesek reagálni, így in-situ PET-b-SEBS kopolimer alakulhatott ki. A kompatibilizáló adalék koncentrációjának növelése javította a blendek szakadási nyúlását és az ütőszilárdságot, míg a húzási tulajdonságok jelentősen csökkentek. Ezért a jelentős szakítószilárdság csökkenés az R-PET/LLDPE/SEBS-g-MA blendek ipari alkalmazását korlátozza. Sőt, a blendek ütőszilárdsága sem emelkedett egyértelműen az SEBS-g-MA tartalom további növelésével [47].

A poliészter/poliolefin blendek esetében Kang és társai etilén-vinil-acetát kopolimer (EVA) és maleinsav-anhidriddel ojtott etilén-vinil-acetát kopolimert (EVA-g-MA) alkalmaztak. Arra a következtetésre jutottak, hogy a blend szerkezetét és mechanikai tulajdonságait nagyobb mértékben javította az EVA-g-MA kopolimer, mint az EVA. Ez azonban befolyásolta a PET és az LLDPE kristályosodását [48].

Akkapeddi és Van Buskirk a PET szilárdság növelése érdekében etilén-glikol-metakrilát kopolimert (EGMA) és annak etil-akrilát terpolimerjét (E-EAGMA) használták. Egyes kutatások arról is beszámoltak, hogy a PET/lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) blend kompatibilizálására ionomer típusú etilén-metakrilát kopolimert használtak. Ez megnövelte a PET kompatibilitását és az erősített blendnek jobb mechanikai tulajdonságai voltak.

Az ABS blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

Az ABS-t széles körben használják az autóiparban, a távközlésben stb. Tulajdonságai és ára miatt az olcsóbb tömegműanyagok és a nagy teljesítményű műszaki műanyagok között helyezkedik el. Ezért fontos az ABS újrafeldolgozhatósága is [49]. Különböző hulladékok blendeléssel újrahasznosíthatók és ez megoldást jelenthet a legtöbb műszaki műanyag hulladékra is. Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a PBT-ABS blend képlékeny-rideg átmeneti hőmérsékletét jelentősen csökkenti az MGE terpolimer, mint reaktív kompatibilizáló szer, másrészt a szobahőmérsékleten végzet Izod ütőszilárdság jelentősen alacsonyabb volt, mint a nem kompatibilizált blendé [24] [50].

A maleinsav-anhidriddel ojtott ABS (ABS-g-MA) széles körben alkalmazott polimer modifikáló anyag például a PA, PP, PET és PC-hoz. Neelakentan megállapította, hogy az ABS-s-MA finom lamella diszperizója érhető el a PC mátrixban, amely kiváló szilárdságot eredményez. Tjong beszámolt arról, hogy a maleinsav-anhidriddel ojtott PP elősegítheti az ABS diszperzióját a PC mátrixban. Azonban Paul kimutatta, hogy az eredeti ABS jobban diszpergálható PC-ban kompatibilizáló adalék nélkül.

Általában az MA-val történő ojtással polaritás egyezés vagy reakciós helyek alakíthatók ki. Azonban nem valószínű, hogy ebben az esetben a PC kompatibilis. Az ABS polárisabb karakterű, mint a PC, így az MA-val történő ojtás a kettő közötti határfelületen csökkenteni fogja polaritásbeli különbséget. Feltételezték, hogy észtereződés miatt a PC láncvégi OH csoportjai az anhidrid csoportokhoz kapcsolódhatnak. Azonban a terminális OH csoportok rendkívül kis koncentrációja és a nagyon rövid idejű extrúzió miatt ebben az esetben nem történt jelentős konverziójú észterezés, és eddig kevés a kísérleti bizonyíték az észterezésre az irodalomban. Ebből kifolyólag az MA-val történő ojtás különösen ABS esetében továbbra is gondot okoz [51].

Az PC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

A polikarbonát (PC) speciális alkalmazását szívóssága, magas üzemi hőmérséklete, nagy modulusza és átláthatósága indokolja. Hátrányai viszont a magas olvadási viszkozitása, bonyolult gyárthatósága és repedéssel szembeni érzékenysége. A PC hátrányait különböző hőre lágyuló műanyagokkal/elasztomerekkel történő blendeléssel meg lehet oldani. Az ABS nem csak csökkenti a hátrányokat, hanem megtartja a többi kiváló mechanikai tulajdonságot és egyéb hasznos tulajdonságokkal látja el a blendet (például az alacsony hőmérsékletű szilárdság). A PC/ ABS blendjei a világon a legnagyobb eladást produkálják a kereskedelmi polimer blendek között. Ezek helyettesíthetik a poliészter és nylon alapú blendeket a mérnöki gyakorlatban. A PC/ABS blendek azonban nem összeférhetőek egymással. Ezért leggyakrabban a PC/ABS kompatibilizálására metil-metakrilátot, sztirol és maleinsav-anhidrid alapú core-shell kompatibilizáló szert használnak. Horiuchi és társai vizsgálták, a maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién terblokk kopolimer reaktív kompatibilizációját PA/PC blend rendszerrel. Az említett kutatás érdekessége, hogy a szilárdság növekedése kompatibilitással elérhető a blendben [52].

A PA blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

A poliamidok és poliolefinek kompatbilizációjának egyik lehetséges módja a maleinsav-anhidriddel ojtott PP (PP-g-MA) alkalmazása és a poliamid közti reakció kiváltása reaktív extrúzióval. Ennek hatására PP-g-MA és PA blokk-kopolimerek jönnek létre. Ezek az anyagok határrétegként alkalmazva segíthetnek a tiszta PA és PP „összeragasztásában”. A kutatások során különböző arányban kevert PP-g-MA/PA blendeket felhasználva olyan kétkomponensű mintákat (próbatestek) készítettek, amelyek egyik komponense PA6, a másik pedig PP-g-MA/PA blend volt. A kutatások során készültek olyan próbatestek, amelyeknél a határfelület merőleges volt a minta hossztengelyére, a másik esetben viszont szöget zárt be azzal (rézsútos határfelület). A húzóvizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy célszerűbb a poliamidot második komponensként alkalmazni. Ha a PA nincs hozzákeverve a PP-g-MA komponenshez, akkor egyik esetben sem alakul ki tapadás a komponensek között. Ha a PA tartalom 25% és 75% között változott, a tapadási szilárdság (amely elérheti az alapanyag szilárdságának 70%-át is) kb. azonos szinten maradt [53].

Sok esetben például a poliamid, polipropilén és polietilén-tereftalát szilárdságának növelésére maleinsav-anhidriddel ojtott ABS-t használnak. Hasonló technikát alkalmaznak a PBT szilárdságának növelésére, amelyhez maleinsav-anhidriddel ojtott etilén-propilén kopolimert használtak [52].

53. táblázat - Néhány PA/PEST blend [3]

Blend

Kompatibilizáló adalék

Amorf PA vagy PARA a következők valamelyikével: PEST, PC, PEC vagy PAr

poliamid-poliészter blokk kopolimer, PA-b-PEST

PA blendek PAr-rel vagy PC-vel

EGMA

PAr/PA

ABS-MA vagy ABS-GMA

PET, PA-6 és PO

EEA-GMA

PEST, EVAl, PA és PEST (Na-dimetil-5-szulfoizoftalát csoportokkal)

egy ionomer és PP-MA

PEST/PA

Szilárd fázisú reaktív blendelés


Az PVC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk

A termikus instabilitásának következtében a tiszta PVC előállítása meglehetősen nehéz. A termikus degradáció elkerülése és a feldolgozhatóság/előállítás könnyebbé tétele érdekében lágyítókat használnak. A kis molekulatömegű lágyítók a polimer felületére migrálnak és lágy blendeket képeznek. A polimer-típusú lágyítók kevéssé mozgékonyak/mobilisak és illékonyak, nem befolyásolják számottevően az üvegesedési folyamatot és megfelelően merev blendeket eredményeznek. Ugyanakkor lágyítók hatására az alap polimer húzó jellemzői csökkennek. A PVC homogén blendeket képez lágyítókkal, pl. nagy molekulatömegű olajokkal. További polimer típusú lágyító lehet a polisztirol a poli(metil-vinil-éter)ekhez, a cellulóz-nitrát a poli(oxietilén)-glikolokhoz és a vinil-polimerekhez, illetve poliészterekhez. A PVC-t gyakran más műanyagokkal is keverik például az éghetőség megakadályozása érdekében [1].

A PVC és PO blendeknek nagyon gyenge mechanikai tulajdonságai vannak, mert gyenge az összeférhetőségük. A legegyszerűbb, de legelterjedtebb módszer a PVC/PE blendek mechanikai tulajdonságainak javítására, hogy kompatibilizáló szert adnak a rendszerhez. Nakamura és társai más lehetőséget vizsgáltak, mégpedig térhálósító adalék hozzáadását. A társ-térhálósított termék PVC-x-PE hasonló lehet, mint egy blokk kopolimer, amely egyfajta lehetséges kompatibilizáló adalék. Ilyen esetben lágyított PVC/PE blend alakul ki. Kutatások beszámoltak részlegesen telített nitrilkaucsuk (Zetpol, nitril koncentrációja 37 tömegszázalék), mint térhálósító ko-ágens felhasználásáról is. A kialakult blend jó fázisdiszperzióval és szakítási tulajdonságokkal rendelkezett, és bár nem észlelték az NBR erősítő funkcióját, de a későbbiekben megerősítették, hogy a PVC és PE jó szinergikus kölcsönhatással rendelkezik a térhálósító ágenssel. Más kutatások arról is beszámoltak, hogy in situ térhálósítással PVC/HDPE blendet állítottak elő dikumil-peroxid (DCP) inhibítorral és triallil-izocianát (TAIC) és magnézium oxid (MgO) kapcsolóágenssel. Az eredmények azt mutatták, hogy ha a térhálósító ágenseket in situ csak a HDPE-hez adták hozzá, akkor a blend mechanikai tulajdonságai javultak. Amikor mellette p-NBR-t is alkalmaztak a blendben, a PVC és a HDPE fázis diszperziója növekedett, és javultak a blend mechanikai tulajdonságai [54].