Ugrás a tartalomhoz

Műanyag kompozitok - 1. rész

Szakács Hajnalka (2012)

Pannon Egyetem

Műanyag kompozitok - 1. rész

Műanyag kompozitok - 1. rész

Szakács, Hajnalka

Pannon Egyetem


   10.
   Egyetem utca
   Veszprém
   8200
   Magyarország

A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 projekt keretében az Európai Szociális Alap támogatásával készült.

2012


Tartalom

Polimer blendek
Bevezetés
1. Tömegműanyagok blendjei
Poliolefi blendek
Polietilén blendek
Polipropilén blendek
A polisztirol blendek
Poli(vinil-klorid) blendek
2. Műszaki műanyag blendek
Poliamid blendek
Hőre lágyuló poliészter blendek
Polikarbonát blendek
ABS blendek
3. Speciális polimer blendek
Speciális biolebontható polimer blendek
Speciális műszaki és egyéb polimer blendek
Polisziloxán blendek
Poli(fenilén-szulfid) blendek
Poliszulfon blendek
Poli(éter-éter-keton) blendek
Poliimid blendek
Aromás amorf poliamid blendek
Poliarilát blendek
Folyékony kristályos polimer blendek
Elektro-antisztatikus és vezetőképes blendek
4. Kompatibilizáló adalékok
Kompatibilizáló ágensek szerepe a blendekben
A kompatibilizáló szerek szerepe a blendelési eljárásokban
Premade ojtott vagy blokk kopolimerek alkalmazása
Reaktív polimerek hozzáadása
Kis molekula tömegű vegyületek alkalmazása
Egyéb kompatibilizálási módszerek
Néhány polimer blendben alkalmazott kompatibilizáló adalék és kifejtett hatásuk
Polietilén blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
PET blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
Az ABS blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
Az PC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
A PA blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
Az PVC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok és hatásuk
MELLÉKLET I.
MELLÉKLET II.
MELLÉKLET III.
MELLÉKLET IV.
MELLÉKLET V.
5. IRODALOMJEGYZÉK

Az ábrák listája

1. Ömledék állapotú polimer keverék fázisdiagramja alacsonyabb, illetve magasabb kritikus oldódási hőmérséklettel (UCST és LCST) [3]
2. A polimer-polimer olvadék blendek morfológiája
3. LDPE/PP blendek húzószilárdságának alakulása különböző kompatibilizáló adalék koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 10 m/m% és e: 20 m/m%)
4. LDPE/PP blendek szakadási nyúlásának (%) alakulása különböző kompatibilizáló adalék koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 10 m/m% és e: 20 m/m%)
5. LDPE/PP blendek ütőszilárdsága különböző kompatibilizáló adalék koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 10 m/m% és e: 20 m/m%)
6. SEM felvételek a (a) PB (b) RB03, (c) RB07 és (d) RB10 blendekről
7. A blendek húzószilárdságának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében
8. A blendek szakadási nyúlásának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében
9. A blendek moduluszának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében
10. A PS/SBS blendeknél az ütőszilárdság a SBS koncentrációjának függvényében
11. A PS/SBS blendeknél a szakadási nyúlás a SBS koncentrációjának változása esetében
12. SEM felvétel a PS/HDPE (80/20) bináris blendről
13. Az ütőszilárdság változása a HDPE koncentrációjának függvényében PS/HDPE blendek esetében
14. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó PS/PP blendekről 300x-os nagyításban, (a) 20/80 PS/PP blend, (b) 50/50 PS/PP blend, (c) 80/20 PS/PP blend
15. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot tartalmazó PS/PP blendekről (a) 20/80 PS/PP blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel, (b) 50/50 PS/PP blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel (c) 80/20 PS/PP blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel
16. 16. ábra Szerkezeti-tulajdonság korreláció PVC/PMMA blendek esetében: (a) SEM felvételek 20% PMMA-t tartalmazó PVC/PMMA blendek esetében (b) SEM felvételek 80% PMMA-t tartalmazó PVC/PMMA blendek esetében
17. A PVC/PMMA blendek húzószilárdságának alalkulása a PMMA koncentrációjának függvényében
18. A PVC/PMMA blendek átlátszóságának alalkulása a PMMA koncentrációjának függvényében
19. 19. ábra TEM felvételek SEBS területekről PA6PC SEBS-gMA/SEBS blendekről: (a) 75/25;20/0, (b) 75/25/15/5, (c) 75/25/10/10 és (d) 75/25/5/15
20. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó PA6/PPO=50/50 blendekről (a) PA6/PPO=50/50, (b) PA6/PPO/SMA=50/50/2, (c) PA6/PPO/SMA=50/50/10
21. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot tartalmazó és nem tartalmazó PA6/PPO=30/70blendekről, (a) PA6/PPO=30/70, (b) PA6/PPO/SMA=30/70/0,5 (c) PA6/PPO/SMA=30/70/1 (d) PA6/PPO/SMA=30/7012 (e) PA6/PPO/SMA=30/70/10
22. PA/PBT blendek húzószilárdságának alakulása az epoxi koncentráció függvényében
23. PA/PBT blendek moduluszának alakulása az epoxi koncentráció függvényében
24. PA/PBT blendek rugalmas megnyúlásának alakulása az epoxi koncentráció függvényében
25. PA66 blendek Izod ütőmunkájának alakulása az epoxi koncentráció függvényében
26. SEM felvételek a (a) PBT/EVA1, (b) PBT/EVA2, (c) PBT/EVA4, and (d) PBT/EVA5 blendekről
27. SEM felvételek a PBT/EVA blendekről különböző DCP és MSA koncentrációk mellett (a) DCP (0,1 v/v), MSA (0,0 v/v), (b) DCP (0,1 v/v), MSA (0,5 v/v), (c) DCP (0,3 v/v), MSA (0,0 v/v) és (d) DCP (0,3 v/v), MSA (0,5 v/v), blendekről
28. A PBT (80%) ütőszilárdsága PBT /MSA-val ojtott EVA blend esetében
29. PBT/MSA-ojtott EVA (80/20) blend ütőszilárdsága a MSA és a DCP koncentrációjának függvényében
30. A PC alkalmazási területei Európa szerte 2003-ban
31. Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos szakadási nyúlása öregítés és úrjafelhasználás után
32. Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos szakadási nyúlása öregítés és újrafelhasználás után
33. Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzó rugalmassági modulusza öregítés és újrafelhasználás után
34. Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzó rugalmassági modulusza öregítés és újrafelhasználás után
35. Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzószilárdsága öregítés és újrafelhasználás után
36. Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzószilárdsága öregítés és újrafelhasználás után
37. Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és újrafelhasználás után
38. Pigmentet tartalamazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és újrafelhasználás után
39. Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos MFI értékei öregítés és újrafelhasználás után
40. Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és újrafelhasználás után
41. SEM felvételek a nem kompatibilizált PC/ABS 70/30, (b) PC/ABS(M) és a (c) PC/ABS(M)/Epoxi 70/30/2 blendekről
42. SEM felvételek (a) PC/ABS(M)/Epoxi 80/20/2 és (b) PC/ABS(M)/Epoxi 60/ 40/2 blendekről
43. A PLA előállításására alkalmas néhány monomer szerkezete
44. Néhány polimer kompozit és polimer blend orvosi felhasználása
45. SEM felvételek a PLA blendekről, (a) PLA, (b) PLA/HA (10m/m%), (c), PLA-g-AA/HA (10 m/m%)
46. Az átlagos szakítószilárdság értékek a HA koncentrációjának függvényében, PLA-g-AA/HA és PLA/HA blendek esetében
47. Az extrudált PLA 45% kukoricakeményítővel húzószilárdsága 0,5% MDI kompatibilizáló adalékkal különböző plasztifikáló szer koncentrációnál megnyúlás
48. Az extrudált PLA 45% kukoricakeményítővel húzószilárdsága 0,5% MDI kompatibilizáló adalékkal különböző plasztifikáló szer koncentrációnál megnyúlás
49. A húzószilárdság alakulása PPSu-koncentráció függvényében PCL/PPSu blendek esetében
50. A húzószilárdság alakulása PPSu koncentráció függvényében PCL/PPSu blendek esetében
51. SEM felvételek (LDPE/TPS):PCL fröccsöntött próbatestekről: (a) 100:0 m/m%, (b) 75:25 m/m%, (c) 50:50 m/m% és (d) 25:75 m/m%
52. SEM felvételek (LDPE/TPS):PCL filmekről: (a) 100:0 m/m%, (b) 75:25 m/m%, (c) 50:50 m/m% és (d) 25:75 m/m%
53. Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek szakítószilárdsága a PCL koncentrációjának függvényében
54. Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek szakadási nyúlás a PCL koncentrációjának függvényében
55. Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek modulusza a PCL koncentrációjának függvényében
56. Az LDPE/TPS/PCL film blendek szakítószilárdsága a PCL koncentrációjának függvényében
57. Az LDPE/TPS/PCL film blendek szakadási nyúlása a PCL koncentrációjának függvényében
58. LDPE/TPS/PCL film blendek modulusza a PCL koncentrációjának függvényében
59. Néhány nagy teljesítményű műszaki műanyag világszerte történő felhasználásának megoszlása 2004-ben (300 ezer tonna) [27]
60. A kompatibilizáló módszerek hatásának általános bemutatása részecske méretben
61. Blokk és ojtott kopolimer prekúrzor és kopolimer típus kialakulás a reaktív eljárás során
62. PPO/PBT blendekben alkalmazható modifikált PPO kompatibilizáló szer
63. Kis molekulatömegű vegyület és kopolimer típus kialakulása reaktív blendeléssel
64. A polikondenzált vegyületek között lejátszódó átalakító reakciók
65. Hőre lágyuló műanyag/gumi blendjének morfológiája dinamikus vulkanizáció előtt és után
66. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és tartalmazó (b) PP/PET blendekről
67. SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és 2 ppm mennyiségű EP random kopolimert tartalmazó (b) LLDPE/PP 80/20 blendekről
68. A PE/PA blendek lágyító tulajdonságán megfigyelhető kompatibilizációs effektus
69. SEBS triblokk kopolimer kompatibilizáló hatása a HDPE/HIPS 80/20 blend Charpy ütő-szilárdságára (átlagos)

A táblázatok listája

1. Néhány termodinamikai tényező és definíciója
2. PE/PE blendek
3. Az LDPE-ből és LLDPE-ből fúvott filmek jellemzőinek összehasonlítása
4. PE/PA blendek
5. Néhány PE/PP blen
6. Az előállított PP/PS 80/20%-os blend minták elnevezése és katalizátor-tartalma
7. Az AlCl3 katalizátor koncentrációjának hatása a fizikai és a reaktív blendek esetében
8. PS erősítése
9. Bináris és terner blendek mechanikai tulajdonságai I.
10. Bináris és terner blendek mechanikai tulajdonságai II.
11. Poliamid típusok néhány tulajdonsága
12. Néhány PPE/PA blend
13. Néhány PA/PET blend
14. A PC blendek mechanikai tulajdonságai I.
15. A PC blendek mechanikai tulajdonságai II.
16. Néhány PA/PC blend
17. Néhány speciális PA blend
18. PA6/PPO blendek mechanikai tulajdonságai
19. Néhány tereftálsav alapú kopoliésztert és tulajdonságai
20. Hőre lágyuló poliészterek tuljadonságainak összehasonlítása
21. Ütőszilárdság értékek
22. DCP és MSA összetétel az ojtási reakciókban
23. Néhány hőre lágyuló poliészter blendje
24. Néhány PPE/PC blendje
25. Néhány PC/különleges polimerrel alkotott blendje
26. Néhány POM blend
27. Granulátumból készített próbatestek mechanikai tulajdonságai
28. Regranulátumból készített próbatestek mechanikai tulajdonságai
29. PC/ABS és blendjeinek mechanikai tulajdonságai
30. A különböző biopolimerek fizikai tulajdonságai
31. A hialuron sav fázis mérete PLA/HA és PLA-g-AA/HA blendeknél különböző hialuron sav koncentrációk esetében
32. Néhány biológiailag lebontható polimer blend
33. A keményítő PLA blendjeinek húzószilárdsága és megnyúlása változó trietil-citrát koncentrációnál
34. A PLA/keményítő (55/45) blendnél a plasztifikáló szerek koncentrációjának hatása a megnyúlásra
35. A polimerek molekulatömege, mechanikai és termikus tulajdonságai
36. Néhány polisziloxán blend
37. A kísérlet során elhasznált polimerek tulajdonságai
38. A PA66/PPS blendek mechanikai tulajdonságai
39. Néhány PPS blend
40. Néhány PSF blend
41. Néhány PEEK blend speciális gyantákkal
42. Néhány Poliimid blend
43. Néhány aromás amorf poliamid blend
44. Néhány lineáris és aromás poliészter blend
45. Néhány folyékony kristályú polimer blend I.
46. Néhány folyékony kristályú polimer blend II.
47. Néhány elektromosan szigetelő blend
48. Kompatibilizálás premade polimerekkel
49. A dinamikus vulkanizáció hatása a PA6/EP(D)M 50/50 blend peroxidos és/vagy EPM-g-MA kompatibilizátor használata mellett
50. Kompatibilizáló adalékok és a hozzájuk tartozó polimer párok
51. Néhány kompatibilizált és nem kompatibilizált blendek mechanikai tulajdonságai
52. Néhány poliolefin blend kereskedelmi forgalomban kapható kompatibilizáló adaléka
53. Néhány PA/PEST blend [3]
1. Terner (nem reaktív) kompatibilizáló adalékok a polimer blendekben
2. Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek I.
3. Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek II.
4. Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek III.
5. Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek IV.