Ugrás a tartalomhoz

Műanyag kompozitok - 1. rész

Szakács Hajnalka (2012)

Pannon Egyetem

Polimer blendek

Polimer blendek

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

AA: akrilsav

aPP: amorf polipropilén

ACM: akril gumi, etil-akrilát alapú valamilyen másik akrillal

ABS: hőre lágyuló terpolimer akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer

ABS-MA: maleinsav-anhidriddel ojtott akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer

ACM: akril elasztomer, egy alkil akrilát-2-kloroetil-vinil-éter kopolimer

AES: akrilnitrilből, etilén-propilén elasztomerből és sztirolból álló terpolimer

APET: amorf poli(etilén-tereftalát)

aPP: ataktikus polipropilén

ASA: hőre lágyuló kopolimer, akrilnitirilből, sztirolból és akrilátból

CA: cellulóz-acetát

CHDM: ciklohexán-dimetanol

COPO: ciklolefin polimerek vagy kopolimerek

CPE: klórozott polietilén

CPET: kristályos (vagy klórozott) poli(etilén-tereftalát)

CPVC: klórozott poli(vinil-klorid)

EAA (EA): etilén-akrilsav kopolimer

EBA: etilén-butil akril kopolimer

ECM: extracelluláris mátrix

EG: etilén-glikol

EGMA: etilén-glicidil metakrilát kopolimer

EMA: etilénből és maleinsav-anhidridből vagy etilén-metil akrilátból álló kopolimer

EPDM: elasztomer terpolimer etilénből, propilénből és nem konjugált diénből

EPR: etilén-propilén gumi

EPR-MA (EPR): maleált etilén-propilén gumi

ESCR: környezeti erővel szembeni ellenállás

EVAc: etilén-vinilacetát kopolimer

EVAL (EVAl): etilén és vinilalkohol kopolimer

HA: hialuronsav

HDPE: nagy sűrűségű polietilén

HDT: Hőre lágyuló polimerek behajlási hőmérséklete (hőalaktartósági hőmérséklet)

HIPS: ütésálló polisztirol

IPA: izoftálsav

LDPE: kis sűrűségű polietilén

LLDPE: lineáris kis sűrűségű polietilén

MA (MSA): maleinsav-anhidrid

MBA: metil-metakrilát, butadién és akril-nitril kopolimerje

MBS: metilmetakrilát, butadién és sztirol kopolimerje

MDI: metil di-izocianát

MMA: metil-metakrilát (monomer)

NBR: butadiénből és akrilnitrilből álló elasztomer kopolimire; nitril gumi

PA: poliamid

PAI: poli(amid-imid)

PA-mXD6: poli(m-xililéndiamin és adipinsav-ko-kaprolaktám)

PANI: poli(anilin-tozilát)

PAr: poliarilát biszfenol-A izoftál- és tereftálsavval alkotott amorf poliésztere

PAES: poli(fenil-éter-szulfon)

PARA: aromás, általában amorf poliamid

PBT: poli(butilén-tereftalát)

PCL: poli(ε-kaprolakton)

PCT: poli(ciklohexán-tereftalát-glikol); ciklohexán-dimetanol (>66 mol%), etilén-glikol (<34 mol%) és tereftálsav kopolimere

PEEK: poli(éter-éter-keton)

PDMDPhS: poli(dimetil-difenil sziloxán)

PE: polietilén

PEG (PEO): poli(etilén-glikol)

PEEI: poli(észter-imid)

PEI:poli(éter-imid)

PEK: poli(éter-keton)

PEN: poli(etilén-naftalát)

PEOX: poli(etil-oxazolin)

PEST: hőre lágyuló poliészter

PESu: poli(etilén-szukcianát)

PET: poli(etilén-tereftalát)

PET-G: poli(etilén-tereftalát-glikol); (kopolimer:66 mol% etilén-glikol és 34 mol% ciklohexilén dimetanol)

PHB, POB: poli (p-hidroxibenzoe sav)

PHZ: polifoszfazén

PIB: poli(izo-butilén)

PLA: politejsav

PMMA: poli(metil-metakrilát)

PISO: poli(imid-szulfon)

PMP: poli(4-metil-1-pentén) (TPX)

PO: poliolefin

POM: poli(oxi-metilén)

PPE: poli(2,6-dimetil 1,4-feniléter) PPO

PPhA: poliftálamid

PP-MA: maleinsavval ojtott polipropilén

PPO: poli(2,6-dimetil 1,4-fenilén éter), PPE

PPS: poli(fenilén-szulfid)

PPSS:poli(fenilszulfid-szulfon)

PPSu: poli(propilén-szukcinát)

PSF: poliszulfon, úgy mint a PSUL, PSU, PSO

PTFE: poli(tetra-fluor-etilén)

PTO: poli(transz-oktanilén)

PTT: poli(trimetil-tereftalát)

PVAI: poli(vinil-alkohol)

PVC: poli(vinil-klorid)

PVDC: poli(vinilidén-klorid)

PVDF: poli(vinilidén-szulfid)

PVF: poli(vinil-fluorid)

PVP: poli(N-vinilpirollidon)

RTPO: reaktorban blendelt (kevert) hőre lágyuló olefin elasztomer

SAA: sztirol-akril sav kopolimer

SEB: sztirol-etilén/butilén-sztirol triblokk kopolimer

SB, SBR: hőre lágyuló kopolimer sztirolból és butadiénből

SMA: sztirolból és maleinsav-anhidridből álló kopolimer

SEBS: sztirol-etilén/butilén-sztirol triblokk polimer

TC: trietil-citrát

TPA: tereftálsav

TPE: hőre lágyuló elasztomer

TPU: hőre lágyuló uretán

ULMW-LLDPE: ultra alacsony molekulatömegű lineáris kis sűrűségű polietilén