Ugrás a tartalomhoz

Projektmenedzsment

Dr. Garaj Erika (2012)

EDUTUS Főiskola

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Dr. Garaj, Erika

Kézirat lezárva: 2012. január 31.

Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1 pályázati projekt keretében

A kiadásért felel a(z): Edutus Főiskola

Felelős szerkesztő: Edutus Főiskola

Műszaki szerkesztő: Eduweb Multimédia Zrt.

Terjedelem: 215 oldal

2012


Tartalom

1. A projektmenedzsment elméleti keretei
Projektelméleti alapok
A projekt értelmezése
A projekt alapelvei
A projektmunka korlátai
Sikerkritériumok
A projektmunka előnyei
A projektmenedzsment és a szervezeti stratégia főbb összefüggései
A hagyományos és projektszervezetek
Egy kis projekttörténelem
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Projekttipológia
A csoportosítás szempontjai
Téma és tartalom
Komplexitás
Kezdeményezés
Időtáv
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A projekt környezete
Ökológiai és fizikai környezet
Gazdaságpolitikai és piaci környezet
Jogi és kulturális környezet
Társadalmi, munkaerő-piaci és szociális környezet
Technológiai és innovációs környezet
Belső szervezeti környezet
Aktuális projektkörnyezeti elvárások
A projektek piaci és ügyfélperspektívái
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A projekt érintettjei
Szerepük a projektben
Az érdekeltek körének meghatározása
Az érdekeltségek és elvárások elemzése
Stakeholder elemzés
Együttműködési stratégia kiépítése
Közös érdekeltségi csoportok kezelése
Stakeholder befolyásolási módszerek a gyakorlatban
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Projektfázisok
A projektciklus általános modellje
Projektindítás
Projekttervezés
Projektmegvalósítás
Projektzárás
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő információk
Oktatási segédlet
A. Fogalomtár
Javasolt szakirodalom
2. Projekttervezési technikák és eszközök
Projektmonitoring és kontrolling
A projekt sikerét befolyásoló tényezők
A projektmonitoring célja
Kontrollingeszközök
Kontrolling a gyakorlatban
Mérföldkövek
Indikátortípusok (SMART, QQTTP)
A projekt dokumentálása
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A projekttervezés logikai keretei
A logikai keretmódszer fő lépései
Problémaelemzés
A projekt célrendszere
Stratégia és az alternatívák elemzése
A stratégia kiválasztása
Logikai keretmátrix és indikátorok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A megvalósító szervezet elemzése
Az elemzés célja és módszerei
SWOT
7S
COPS
PEST
STEEPLE
Komplex mátrix
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Főbb projekttervezési technikák és eszközök
Problémafa és célfa
A feladatlebontás technikái
Időütemezés
Sávos időtervezési technikák
Hálótervezési technikák
Kritikus út
Erőforrás-elemzés
A projektek informatikai támogatása
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A projektkockázatok kezelése
A kockázat fogalma és tényezői
Interdependenciák és bizonytalanságok
Kockázatkezelés tervezése
Kockázatprofil készítése
Kockázatkezelési eljárások a gyakorlatban
Projektkrízis és kezelése
Projektfelfüggesztési helyzetek
Az eredmények értékelése és fenntartása
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Modulhoz kapcsolódó további kiegészítő információk
Oktatási segédlet
B. Fogalomtár
Javasolt szakirodalom
3. Projektterv készítése
A projektterv készítésének általános szempontjai
Általános felépítése
Vezetői összefoglaló mint bevezető
Témaválasztás
Projektbesorolás
A projekt logikai kerete
Projektváltozatok
Projektfázisok
Projektprofil és projekttulajdonosi profil
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A projektterv speciális szempontjai
Szerződéses stratégia és szerződéstípusok
Pénzügyi terv és elszámolási módok
Műszaki kivitelezés
Marketingterv
Projektstruktúra és a tevékenység ütemezése
Területfejlesztési koncepció
Kiemelt projektek
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Megvalósíthatósági tanulmány
A megvalósíthatósági tanulmány általános szerkezeti felépítése
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének speciális kritériumai
Megtérülés
Társadalmi értékteremtés
Környezettudatosság és fenntarthatóság
Innováció
Gyakorlati példa és elemzése
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Pályázati projektek és pályázatírás
Pályázati és EU-s projektek meghatározása
Az EU-s pályázati projektek elvárásai
Pályázati projektek készítése
A projekttervezés formai követelményei
Az innovációs projektek speciális elvárásai
Uniós projektprioritások
Magyar projektek az EU-ban
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Projektdokumentumok
Csoportosítási szempontok
Projektvezetési dokumentumok
Projekt-előkészítési dokumentumok
Projektindítási dokumentumok
Odaítélési dokumentumok
Projektzárási dokumentumok
A projektdokumentumok formai követelményei
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő információk
Oktatási segédlet
C. Fogalomtár
Javasolt szakirodalom
4. A projektek operatív vezetése
A projekt hierarchiája
Általános szerepek a projektben
Feladatok és felelősségek a projektmunkában
Projektmenedzseri kompetenciák
Hatáskörök megoszlása
Személyes jellemzők és viselkedés a projektben
Egyéni és csoportszerepek
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Vezetői stílus és csapatmunka a projektekben
A projektmenedzser vezetői feladatai
Vezetési stílusok
A projektek eseményorientált vezetése
Vezetői projektkommunikáció
Team- és csapatmunka a projektben
A csoporttagok típusai Belbin alapján
Szakértői csoportok
A csoport életciklusa a projektekben
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Változások kezelése
Változások értelmezése
Változások típusai a projektekben
A változások fogadtatása
A humán és szervezeti változások kezelése
Változáskezelési terv
A projektzáráshoz kapcsolódó változások
Konfliktus- és stresszkezelés a projektmenedzsmentben
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Projektkoordináció és kommunikáció
A projektkoordinációs folyamat céljai
Belső koordinációs módszerek
A projektkommunikáció célja, szintjei és formái
Projektkommunikációs formák hely és idő szerint
A projektkommunikáció minősége és erőforrásai
Projektkommunikációs terv
Kommunikációs struktúrák a gyakorlatban
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
Projektmarketing a gyakorlatban
Célja és szerepe a projektmunkában
Projektmarketing-eszközök
Kapcsolati marketing a projektben
A projekt disszeminációja
Disszeminációs kritériumok
Főbb disszeminációs módszerek a gyakorlatban
Az eszközválasztás hatékonysága
A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő információk
Oktatási segédlet
D. Fogalomtár
Javasolt szakirodalom
5. Önellenőrző feladatok
Önellenőrző feladatok