Ugrás a tartalomhoz

Optika és látórendszerek

Sánta Imre (2012)

EDUTUS Főiskola

Optika és látórendszerek

Optika és látórendszerek

Sánta, Imre

Kézirat lezárva: 2012. január 31.

Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1 pályázati projekt keretében

A kiadásért felel a(z): Edutus Főiskola

Felelős szerkesztő: Edutus Főiskola

Műszaki szerkesztő: Eduweb Multimédia Zrt.

Terjedelem: 85 oldal

2012


Tartalom

1. A fény születése
Az optika története
A fénytan alapjai, fejezetei
Fényforrások, a fény tulajdonságai, elektromágneses sugárzások
Fényforrások
Természetes fényforrások
Mesterséges fényforrások
Az 1. rész összefoglalása
2. A fény terjedésének törvényei
Geometriai optika, Fényvisszaverődés. A teljes visszaverődés
Fogalmak
A fény visszaverődése
A fénytörés jelenségei és alkalmazásai, fénytörés a természetben. Teljes visszaverődés és alkalmazásai. Az optikai lencsék
Törés prizmán
A fény teljes visszaverődése vagy totálreflexiója
Optikai lencsék
Optikai elemek aberrációi
A színi eltérés (kromatikus aberráció)
Asztigmatizmus (nem pontszerű leképezés)
Torzítás vagy képmezőelhajlás
Tükröződés
Optikai lencsék gyártása
Fresnel-lencsék
A fény elhajlása (diffrakciója)
A fényelhajlás alapjelenségei
A fény, mint elektromágneses hullám
A fény interferenciája – A koherencia
Az interferencia feltételei
Koherens és közönséges fényforrások
Young-féle kétréses kísérlet
Fresnel kettőstükör-kísérlete
Lloyd tükörkísérlete
Fényinterferencia vékony rétegen
Tükrözésmentesítő bevonatok
Michelson-interferométer[14]
Interferenciás felületvizsgálat
Polarizáció, polarizátorok, a polarizáción alapuló eszközök
Brewster törvénye
Kettős törés
Polarizáción alapuló eszközök
A fényszórás. Doppler-effektus[18]
Inkoherens szórások
A Doppler-effektus
Sebességmérés radar használatával
3. Összetett optikai eszközök
Távcsövek
Refraktorok
Tükrös távcsövek
Mikroszkóp
A mikroszkóp nagyítása[25]
A mikroszkóp felbontóképessége[26]
A mikroszkóp felépítése
Speciális fénymikroszkópok
Elektronmikroszkóp
A 3. rész összefoglalása
4. A fény halála, a látás, a szem, a színek
A fény detektálása, Fényabszorpció
A látás mechanizmusa
A látott kép fogalma
A fényérzékelés fejlődése
A szem
A tárgyak színe
A gépi látás eszközei
Képkinyerés
Képjavítás
Képanalízis
Arcfelismerés
3D arcfelismerő rendszerek
Az arcfelismerési modell összetevői
Soft Computing módszerek
Mesterséges neurális háló alapú képfeldolgozás
A látórendszerek feladata robotoknál[39]
Sztereó látás
Lézerek optikai elemei. Fény-anyag kölcsönhatás. Anyagok, technológiák, minőségi követelmények
Fény és anyag kölcsönhatása
Lézeres anyagmegmunkálások
Áttekintés a lézerfény testszövetekre gyakorolt hatásáról
Lézeroptikák, Egzotikus optikai anyagok és kezelésük
Lézeroptikák
Egzotikus optikai anyagok
Az optikai anyagok kezelése
5. Önellenőrző feladatok
Önellenőrző feladatok
Irodalomjegyzék
6. Hivatkozások