Ugrás a tartalomhoz

Alkalmazott fizika

Babák György (2011)

Szent István Egyetem

Alkalmazott fizika

Alkalmazott fizika

Babák, György

Szent István Egyetem

Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

2011


Tartalom

Bevezetés
1. A mechanika alapjai
1.1. A fizika tárgya, módszerei, felosztása
1.2. Testmodellek
1.3. A legegyszerűbb mozgások
1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
1.3.3. Egyenletes körmozgás
1.3.4. Egyenletesen változó körmozgás
1.3.5. Harmonikus rezgés
1.4. Összefoglalás
2. Dinamika
2.1. A mechanika axiómái
2.2. Kiterjedt testek
2.3. Nyomás, feszültség
2.4. Erőtörvények
2.5. Súrlódás
2.6. Összefoglalás
3. Munka, energia, teljesítmény
3.1. A munka
3.2. A teljesítmény
3.3. Az energia
3.3.1. Gravitációs erőtér
3.3.2. Hatásfok
3.3.4. Forgási energia
3.4. Lendület (impulzus)
3.5. Perdület (impulzusmomentum)
3.6. Összefoglalás
4. Hidrosztatika, hidrodinamika
4.1. Hidrosztatika
4.2. Nyugvó folyadékok
4.3. Áramló folyadékok
4.4. Bernoulli törvénye
4.5. A súrlódásos áramlás
4.6. Összefoglalás
5. Hullámok
5.1. Alapfogalmak
5.2. A hullámok terjedése
5.3. Elektromágneses hullámok
5.4. Összefoglalás
6. Hangtan
6.1. A hang jellemzői
6.2. A hallás
6.3. Összefoglalás
7. Hőtan
7.1. A hőmérséklet
7.2. Hőmennyiség
7.3. A hőközlés módjai
7.4. Halmazállapot-változások
7.5. Termikus gépek
7.6. Gázok
7.7. Összefoglalás
8. Optika
8.1. Alapfogalmak
8.2. A fény visszaverődése
8.3. A fény törése, törésmutató, teljes visszaverődés
8.4. Speciális alakú fénytörő közegek
8.5. Optikai leképezések, gömbtükrök, lencsék, optikai eszközök
8.6. Kis nyílásszögű gömbtükrök (gömbsüvegek) képalkotása
8.7. Vékony lencsék képalkotása
8.8. Hullámjelenségek
8.9. Fényforrások
8.10. Összefoglalás
9. Elektrosztatika, magnetosztatika
9.1. Coulomb-féle erőtörvény. Elektromos töltés
9.2. Mágneses alapfogalmak
9.3. Elektromágneses indukció
9.4. Összefoglalás
10. Elektrotechnika
10.1. Az elektromos áram (I)
10.2. Egyenáramú körök
10.2.1. Az áramforrások üzemi állapotai
10.2.2. Az áramforrások kapcsolása
10.3. Az ellenállás és a vezetőképesség
10.4. Az egyenáramú hálózatok törvényei
10.4.1. Ohm törvénye
10.4.2. Kirchhoff törvények
10.4.3. A feszültségosztó
10.5. Váltakozó áramú rendszerek
10.6. Elektromos áram elektrolitokban. Faraday törvényei
10.7. Összefoglalás