Ugrás a tartalomhoz

Hidrobiológia

Csizmarik Gábor (2011)

Szent István Egyetem

Bevezetés

Bevezetés

A víz az ókori világkép alapeleme, az élő anyagok egyik fő alkotóeleme, az élet alapfeltétele, az élet bölcsője.

A víz a szárazföldi ökoszisztémák egyeik legfőbb limitáló tényezője, a vízi ökoszisztémákban pedig ökológiai közeg, vagyis olyan környezeti elem, amely biológiai és ökológiai szempontból nélkülözhetetlen az élővilág számára. A víz tehát egyaránt életalkotó, életfeltétel, és természeti erőforrás.

A Földet vékony burok borítja, amely bolygónk mindennapos jelenségei számára biztosítja az élet színterét. Ennek a földrajzi rétegnek vízzel borított részét hidroszférának nevezzük.

A hidrobiológia felöleli jelenlegi tudásunkat a vízi élővilágról és a vízi ökológiai rendszerekről. Ebből következik, hogy hidrobiológia sokrétűen kapcsolódik a különböző tudományágakhoz (1. ábra)

A tananyag elsajátításával a hallgató képes lesz átlátni a vizes élőhelyek főbb tulajdonságait és ökológiai folyamatait, a szennyezések hatásait a vízi környezetre.

Világossá válik, hogy a víz az egyik legnagyobb nemzeti kincsünk, melynek fenntartható használata alapvető felelősségünk és kötelességünk.

1. ábra: A hidrobiológia kapcsolatrendszere

Követelmények

  • Ismerkedje a természetes vizek fizikai-kémiai sajátosságait, és a különböző víztípusokat, víztereket!

  • Tanulja meg a vizes élőhelyek élő szervezeteinek anyag és energiaforgalmának típusait!

  • Tudja a táplálékláncok és táplálékhálózatok formáit, az anyagforgalom és energiaáramlás útjait!

  • Ismerje meg a biológiai produkció és a vízminőség összefüggéseit!

  • Tudja a fontosabb biogén elemek körforgását a vízi ökoszisztémában!

  • Tanulja meg a fontos biológiai vízminősítés elemeit, az emberi tevékenység hatásait a vízi ökoszisztémákra!