Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

10. fejezet - Karriertervezési felfogások a szervezetek gyakorlatában

10. fejezet - Karriertervezési felfogások a szervezetek gyakorlatában

Bevezető

Cél: a hallgató ismerje meg a különböző karriertervezési felfogásokat

Követelmény:a hallgató tegyen különbséget a különböző karriertervezési felfogásokban

A szervezet oldaláról tekintve a karriertervezést többféle szempontból lehet megközelíteni. A legáltalánosabb megközelítés az, hogy a szervezet működése , eredményessége vagy jövőbeli új feladatainak az ellátása érdekében minden szervezet maga határozza meg és dolgozza ki a saját karriertervezési rendszerét. Mit gondolnak , hogyan is tekintenek erre a rendszerre a vállalatok, szervezetek?

  1. Lehet a vállalatok eszközgazdálkodásának tekinteni a karriertervezést. Ez azt jelenti, hogy a vállalat munkavállalóinak eljövendő tevékenységére, beosztására, képzésére vonatkozó elképzeléseket megtervezik, a feladatokat és az erőforrásokat egymáshoz rendelik.

  2. Lehet a vállalatok belső utánpótlásának tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a karriertervezés egyfajta szervezeten belüli szolgáltatás az adott vállalt vezetői és munkavállalói részére. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy, a szervezet működése, eredményessége érdekében, vagy jövőbeli új feladatok ellátásához szükséges meghatározó munkakörök betöltéséhez a szervezeten belül meg lehessen találni a tehetséges munkatársakat. A belső kiválasztás után a szervezet egy célzott fejlesztési módszerrel gyorsan alkalmassá képezi a kiválasztott személyt a magasabb követelményű munkakörök betöltésére.

  3. Lehet a vállalati folyamatok egyikeként értelmezni, amelynek során a munkáltató a szervezet igényei alapján fejlődési és/vagy előrelépési lehetőséget biztosít az alkalmazottak számára azok egyéni elképzeléseivel, adottságaival összhangban.

  4. Lehet a vállalatok teljesítményértékelésének tekinteni . Ez azt jelenti, hogy értékelik a munkaköri feladatok követelményeinek megvalósítási szintjét, a szakmai ismeretek, a személyiségjellemzők szerinti megfelelést, a fejlesztés irányait.

  5. Lehet a vállalatok kompetenciafejlesztési tevékenységének tekinteni. Ezen konkrétan a szakmai módszertani, szociális és emberi kompetenciák gazdagítását lehet érteni. Például a munkakör betöltéséhez és a kiemelkedő teljesítmény eléréséhez kapcsolható kompetenciák lehetnek: szaktudás gyakorlati alkalmazása, fejlődőképesség, minőségre törekvés, helyzet- és problémafelismerő képesség, az információk megszerzésének és továbbításának képessége. Lényege: hogy a munkavégzők rendelkezzenek olyan tulajdonságokkal - kompetenciákkal, amelyek meghatározóak abból a szempontból, hogy azok a munkakör hatékony ellátásához tartozó tevékenységeket, viselkedésmintákat meg tudják valósítani Ezek alapján előre jelezhető az egyének jövőbeli hatékony munkavégzése.

  6. Lehet a szervezetben egy önálló rendszerként kialakítani, amely egymással kölcsönhatásban álló elemekből áll, tehát csak akkor lehet eredményes, ha minden elemét alkalmazzák. Kapcsolódó elem lehet például a teljesítményértékelés, toborzás, kiválasztás, munkaköri leírás, munkakörelemzés, stb.

Összefoglalás

A szervezet oldaláról tekintve a karriertervezést többféle szempontból lehet megközelíteni. Igy meg lehet különböztetni egymástól : ha a vállalatok eszközgazdálkodásának a része, ha a vállalatok belső utánpótlását biztosítja, ha a vállalati folyamatok egyikeke, ha a vállalatok teljesítményértékelése, ha a vállalatok kompetenciafejlesztési tevékenysége vagy ha egy önálló rendszerként alakították ki.. Ebben az esetben csak akkor lehet eredményes, ha minden elemét alkalmazzák. Kapcsolódó elem lehet a teljesítményértékelés, toborzás, kiválasztás, munkaköri leírás, munkakörelemzés, stb

Önellenőrző kérdések

  1. Melyik szervezet karriertervezési felfogásban jelenik meg a szolgáltatás?

  2. Mit jelent a kompetenciafejlesztési tevékenység, mint karriertervezés?

Ajánlott feladatok

  1. Nézegessen álláshirdetéseket! Próbálja meg a hirdető cég karriertervezési gyakorlatát beazonosítani! Használja a netet információszerzésre!