Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

15. fejezet - Az önéletrajz

15. fejezet - Az önéletrajz

Bevezető

Cél: a hallgató ismerje meg az önéletrajzírást és a kapcsolódó levéltípusokat

Követelmény: a hallgató legyen képes önéletrajzot és más kapcsolódó levéltípusokat megírni az aktuális elvárásoknak megfelelően

Az önéletrajz

Sokszor előfordul, hogy valaki bármennyire is jó munkaerő, tehetsége, tudása mit sem ér, ha nem jut túl az első toborzási, kiválasztási szűrőn. A szervezet sikeres működéséhez nélkülözhetetlen állások betöltése – az új munkatársak mielőbbi megkeresése, kiválasztása elsősorban személyügyi szakemberek feladata. Mit is néznek, amikor olvassák az önéletrajzunkat? Ön most leírást kap arról, hogy mire figyeljen, mi módon tud esélyt teremteni magának, hogy Ön legyen a kiválasztott. Ezért az első tanulási egységben a kiválasztás szempontjából kiemelt fontosságú önéletrajzírás technikájáról szerezhet ismeretet.

Az önéletrajzírás többször, több alkalommal is előfordulhat az egyén életében, például a pályázatok szinte nélkülözhetetlen kelléke. A szervezetek kiválasztási szempontjainak egyik alapdokumentuma az önéletrajz. Most ennek az elkészítését fogja elsajátítani. Az önéletrajzot szokták Resumé (rezümé-nek) vagy Curriculum vitae (rövidítve szívi)-nek is nevezni. Az önéletrajz a személynek, iskolai végzettségének, szakismeretének, munkásságának, munkahelyeinek, érdeklődésének, kompetenciáinak a bemutatása. Az önéletrajz sokat elárul írójáról. A közölt adatok mellett képet ad az illető nyelvi, helyesírási képességeiről, ha kézzel írja, akkor igényességéről, rendszeretetéről is tanúskodik. Ha grafológus szakember elemzi a kézírást, akkor ő még az önéletrajz alanyának néhány személyiségjegyét is megismerheti.

Az önéletrajzírás általános szabályai

Az első fontos szabály, hogy mindig olyan önéletrajzot írjon, amilyet kérnek. Milyet kérhetnek? Kérhetik úgy, hogy kézzel vagy géppel (számítógéppel) legyen megírva. Kérhetik úgy, hogy hagyományos vagy amerikai típusú önéletrajz. De kérhetik úgy is, hogy általános vagy szakmai önéletrajz. Nem jellemző, de elterjedőben van a reklám típusú levél, kérhetnek ilyet is. Melyik mit jelent, ez kerül kifejtésre.

A hagyományos önéletrajz

Ez a forma a legrégebbi. Egyik lényeges eleme, hogy az írója összefüggő mondatokban tudósít önmagáról, képet ad személyisége alakulásáról, szakmai, emberi fejlődéséről, az életét befolyásoló tényezőkről. Kronologikus időrendet (születés, család, iskola stb.) követ.

Az amerikai típusú önéletrajz

Az ebben a formában megírt önéletrajzot a rövidség, az áttekinthetőség, a tagolt, vázlatszerű elrendezés jellemzi. Itt nincsenek összefüggő, egymásra épülő mondatok. Ennek a típusú önéletrajznak a fő célja az adatok tényszerű, rövid közlése. Az amerikai típuson belül is megkülönböztetünk kronologikust (hasonló mint a hagyományos, cél a tényszerű adatok időrendi közlése), funkcionálist (meghatározott céllal készül és azokat a részeket dolgozza ki, amelyek az adott célnak az eléréséhez kell) és a kombinált (előző kettő kombinálása) önéletrajzot.

A szakmai önéletrajz

Speciális céllal készült önéletrajz, az általános típustól annyiban tér el, hogy a személyes részeket a lehető legrövidebben közli. A szakmai munkásságnak, a pályakép bemutatásának szentel nagyobb teret. Részletesen ismerteti az elért eredményeket, felsorolja a legfontosabb publikációkat, találmányokat stb.

Reklám levél

Formai és tartalmi szempontból hasonlít a különböző termékek reklám anyagaihoz. Itt a „termék” maga a személy, akinek tulajdonságai, előnyei, haszna az, ami eladhatóvá teszi őt.

Videó önéletrajz

Ez egy olyan szerkesztett felvétel, amelyben a jelentkező 1-2 percben, saját személyében mutatja be életrajzát. Ez nem váltja ki a hagyományos jelentkezést, csupán árnyaltabbá teszi a pályázóról alkotható képet, a jelölt valóban birtokában van-e az elvárt személyes kompetenciáknak és tulajdonságoknak.

Általános szabályok az önéletrajz írására

Tartalmi és formai szempontból vannak általános szabályok, amelyek mindegyik típusú önéletrajzra érvényesek. Először a formai részek. Mindig ügyelni kell arra, hogy milyen papírra, hogyan rendezi el a közlendőket. Amennyiben nincs más megkötés - az önéletrajzot A/4-es lapra illik írni. Ügyelni kell a szöveg elrendezésére, a bekezdésre, az oldalsó és a felső margóra. Nem vet jó fényt az önéletrajz írójára, ha irománya tele van helyesírási, nyelvhelyességi hibával, ha írásképe rendezetlen, esetleg javított. Nehéz meghatározni a terjedelmet, de általában előnyös, ha egy oldalra tömöríti mondandóját. Ha ez nem sikerül, akkor ne feledje beszámozni az oldalakat és összefűzni a lapokat. Ne feledje el személyesen aláírni és a keltezést se hagyja el. Ha fényképet is kérnek, akkor ne egy családi képet, hanem erre a célra készített fényképet küldjön be.

Az önéletrajzok állandó elemei (függetlenül attól, hogy milyen típusba tartoznak) a következők: név, lakcím, telefon-fax, e-mail cím, nyitó gondolatsor, képességek, szakmai pályafutás, szakképzettség, szervezeti tagságok, személyi adatok.

Az önéletrajzok állandó elemei részletesen

Név, lakcím, telefon-fax, e-mail cím

Lehetőleg a saját (mobil) illetve az otthoni telefonszámot adja meg, szükség esetén egy megbízható ismerősét. A lényeg, hogy elérhető legyen azon a számon. Előnyös, ha azt is jelezi, hogy melyik napszakban, vagy mettől-meddig érhető el.

Nyitó gondolatsor – a jelentkezés célja / ambíciók vagy pályakép

Név, lakcím, telefon-fax, e-mail cím

Lehetőleg a saját (mobil) illetve az otthoni telefonszámot adja meg, szükség esetén egy megbízható ismerősét. A lényeg, hogy elérhető legyen azon a számon. Előnyös, ha azt is jelezi, hogy melyik napszakban, vagy mettől-meddig érhető el.

Nyitó gondolatsor – a jelentkezés célja / ambíciók vagy pályakép

Itt kell megjelölnie a lehető legtömörebben azt a munkakört, feladatkört, beosztást, amelyet szeretne betölteni. Amennyiben több elképzelése is van, készítsen inkább több önéletrajzot, de a cél megjelölésénél kerülje a vagy-vagy szó használatát. Ha az eddigi pályafutása nem fedi az elérendő céllal egymást, hangsúlyozza az előnyöket vagy értékeket, amelyeket ebben a munkakörben az Ön alkalmazása jelenthet. Például, mezőgazdasági vállalkozói ügyintézői munkakörben szeretnék dolgozni, ahol a saját mezőgazdasági vállalkozásomban szerzett több éves gyakorlatomat előnyösen tudnám kamatoztatni.

Képességek

Itt részletesen fel kell sorolni azokat a készségeket, képességeket, tudást, amelyet eddigi pályafutása során sikerült felhalmoznia. Például, kitűnő felkészültség és több mint ….éves gyakorlat a ….valamennyi területén vagy jó kapcsolatteremtő készség vagy tárgyalóképes aktív….és passzív ……nyelvtudás.

Szakmai pályafutás

Itt kell a jelenből kiindulva és a múltba visszafelé haladva kronologikus sorrendben, felsorolni az egyes munkahelyeket, beosztásokat és felelősségeket, feladatokat.

Például:19….től jelenlegi munkahely megnevezése, célszerű nagybetűvel kiemelni.

Beosztás: ide kell írni a jelenlegi vagy legutóbbi beosztását.

Feladatok: itt pontokba szedve kell megfogalmazni mit, miért, mikor, hogyan és milyen szinten kellett Önnek elvégezni, a főbb felelősségeket megnevezni

Szakképzettség

Itt szintén kronologikus sorrendben a jelenből kiindulva a múltba visszafele haladva fel kell sorolni az egyes iskolákat, kezdve a legutolsó felsőfokú végzettségtől.

Szervezeti tagságok

Itt röviden kell felsorolni a fontosabb ipari/kamarai tudományos szövetségi vagy klubtagságokat.

Az amerikai típusú önéletrajzra talál egy sablont a kitöltés szabályaival együtt a www.europass.hu címen.

Kísérőlevél

Amikor az ember egy álláshirdetésre jelentkezik, nemcsak önéletrajzát, egy fényképet és bizonyítványmásolatokat kell beküldenie, hanem egy ún. kísérőlevelet (motivációs levél, cover letter) is. A pályázóban felmerülhet a kérdés, hogy azon túlmenően, hogy kötelező, valójában mire is jó egy ilyen levél? Egyszerű: a kísérőlevél lehetővé teszi, hogy a pályázó igazán személyre (cégre) szabhassa az állásjelentkezést – segít kiemelni az önéletrajznak azokat a részeit, amelyek a legérdekesebbek lehetnek az adott cég számára, továbbá ügyesen el lehet benne rejteni olyan információkat, amikből kiderül, hogy a leendő munkavállaló már bizony utánanézett annak, kihez is adja be jelentkezését.

A kísérőlevél jellemzői:

Összefoglalva: a kísérőlevél egy kitűnő eszköz arra, hogy a pályázó a lehető legjobb oldaláról mutassa be saját magát. A lehetséges munkaadó ezt látja először – lehet, hogy ez alapján dönti el, beleolvasson-e egyáltalán az önéletrajzba

Példa a kísérőlevélre:

Tisztelt Kovács Adél!

A jobline.hu web oldalán közétett hirdetésre küldöm jelentkezésemet, melyben felsőfokú pénzügyi végzettséggel, folyékony angol nyelvtudással könyvvizsgáló asszisztenst keresnek budapesti irodába. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végeztem gazdálkodási és menedzsment szakon. Tanulmányaim alatt több cégnél is dolgoztam, ahol betekintést nyerhettem számos könyvelői iroda működésébe. Ez idő alatt határoztam el, hogy szeretném még részletesebben kitanulni a szakmát és a későbbiek folyamán megfelelő munkaerő lenni.

Mellékeltem az önéletrajzom valamint csatoltam kifejezetten egy szakmai önéletrajzot is. A munkahelyi tapasztalataim során - jól látható, hogy olyan területen szereztem ismereteket, ahol a pontosság elengedhetetlen szerepet tölt be. Angol nyelvtudásom tárgyaló képes, így a lehetséges külföldi ügyfelekkel is megfelelő kapcsolatot tudnék fenn tartani. Az Önök cégénél lehetőségem nyílna az eddigi tudásom alkalmazására, illetve továbbfejlesztésére. Kérem, biztosítsa nekem a lehetőséget, hogy személyesen fejtsem ki elképzeléseimet.

Tisztelettel: Szabó Zita

Referenciák

Magasabb beosztású állások betöltésekor az alkalmazó cég kérheti a jelöltet, hogy nevezzen meg néhány referenciát adó személyt. A referenciaadás azért lényeges, mert egyrészről igazolja, hogy a felvételiző által megadott információk valósak, másrészről pedig azért, mert jellemzést tud adni az illetőről. Referenciát általában akkor kérnek, ha a jelentkező sikeresen átment az előzetes válogatáson, és komolyan esélyes a felvételre, bár előfordul olyan eset is, hogy túl sokan szerepelnek az esélyesek listáján, és a referenciát azért kérik, mert azt is figyelembe kívánják venni a következő szűkítő válogatásnál.

Egyes felvételizők nem örülnek túlzottan annak az ötletnek, hogy a potenciális munkaadójuk referenciáért jelenlegi munkaadójukat megkeresse, mivel nem szeretnék, hogy továbblépési szándékuk kiderüljön. Mások ezzel ellentétben pozitívan állnak hozzá a jelenlegi munkaadójuk megkereséséhez, mivel úgy érzik, hogy nem rossz dolog, ha jelenlegi munkaadójuk tudomást szerez arról, hogy komolyan fontolgatják a felvételét egy másik beosztásra.

A referenciaszemélyek strukturált vagy kötetlen formában, írásban esetleg szóban (telefonon) teszik meg a jelölttel kapcsolatos ajánlásokat. A referencia annál értékesebb a cég számára, minél specifikusabb információkat nyújtanak arról, hogy várhatóan mennyire fog megfelelni a jelölt a megpályázott új munkakörben, információkat szolgáltat az érintett munkahelyi teljesítményéről és igazolja a jelentkezési lapon megadott adatokat.

A referencia hátránya az, hogy a felvételiző valószínűleg olyan személyt fog referenciaként megnevezni, aki alapvetően pozitív értékelést ad róla. A gyakorlatban az jellemző, hogy a referenciaszemély hezitál, hogy leírjon-e negatívumokat is, azonban általában kevésbé gátlásos, amennyiben telefonon keresztül kell referenciát adnia. A referenciák érvényessége általában alacsony, nem túl megbízhatóak.

Példa a referenciára

Szabó Zita részére

Zitát 2007. őszétől foglalkoztatjuk a Magyar Telekom Nyrt. Lakossági üzletágában, jelenleg az Europark Bevásárlóközpontban található T-Pont üzletben lát el kisegítő recepciós munkakört. Munkáját példaértékűen végzi, precíz és lelkiismeretes. A feladatokat időben és pontosan ellátja, nem találkoztam nála még olyan esettel, hogy ne kért volna plusz munkát, ha úgy látja, hogy a meglévőt elvégezte. Mindennapi feladatai közé tartozik az üzletünkbe betérő ügyfelek fogadása, köszöntése. Fontos szerepet kap Zita esetében az ügyfelek korrekt, naprakész felkészültséget igénylő információadás, tájékoztatás. Az ügyfeleket lehetőség szerint navigálni kell az ügyféltéren belül, célunk, hogy a várakozási időt az ügyfelek hasznosan és aktívan használják ki. Zita abban tud segíteni nekünk, hogy a bemutató pultokon lévő telefonok kipróbálhatóságára felhívja az ügyfelek figyelmét, igény esetén bemutatja őket működőképes állapotban. Az állandóan változó és megújuló kommunikációs világunkban a konkurens szolgáltatók áraival szemben csak akkor maradhatunk versenyképesek, ha folyamatosan figyeljük és észrevesszük az ügyfelek reakcióit, árérzékenységre mi is időben reagálunk. Zita munkakörébe tartozik, hogy a megújult árlistáinkat nyomon kövesse és karbantartsa a nyomtatást és a megjelenést. Zita nagy kihívással néz szembe akkor, amikor image szempontokat figyelembe véve figyel cégünk és üzletünk jó hírnevére, az üzletünk ápoltságára és átláthatóságára kívül-belül. Zita kommunikációs készsége kiváló, empatikus és szimpatikus az ügyfelek visszajelzése alapján, ami az ő munkavégzéshez elengedhetetlen. Minőségi ügyfélkiszolgálásba fektetett törekvéseinkkel maximálisan azonosul, motiválható munkatárs.

Összefoglalás

Az önéletrajz a személynek, iskolai végzettségének, szakismeretének, munkásságának, munkahelyeinek, érdeklődésének stb. bemutatása. Az önéletrajzírás általános szabályai közé tartozik, hogy mindig olyan önéletrajzot írjon, amit kérnek. Az önéletrajzok típusai: hagyományos, amerikai, reklámozó, szakmai, videó. Az amerikai típuson belül is megkülönböztethető kronológikus, funkcionális és kombinál önéletrajzot. Az önéletrajzok állandó elemei (függetlenül attól, hogy milyen típusba tartoznak) a következők: név, lakcím, telefon-fax, e-mail cím, nyitó gondolatsor, képességek, szakmai pályafutás, szakképzettség, szervezeti tagságok, személyi adatok. Az amerikai típusú önéletrajzok mellé mindig mellékelni kell egy kísérő - motivációs vagy orientációs levelet, s ha lehetséges, akkor referenciákat is.

Önellenőrző kérdések:

  1. Milyen általános szabályai vannak az önéletrajzírásnak?

  2. Mit jelent a referencia?

Ajánlott feladatok

  1. Keressen konkrét álláshirdetéseket, s az elvárt igényeknek megfelelően írja meg az önéletrajzát.

  2. A www.europass.hu –ról töltse le az önéletrajz mintát és töltse ki az Útmutató alapján magyarul - angolul .

  3. Készítsen el egy pályázati anyaghoz illeszkedő önéletrajzot, amelyet a neten talált konkrét érdeklődése alapján.