Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

Bevezetés

Bevezetés

A „Karriertervezés” c. tananyag az emberi erőforrás tanácsadók számára íródott. A tananyag a karriertervezés elméleti és gyakorlati alapjait szándékozik megadni.

A tananyag első témakörében a karrierépítés történeti áttekintésére vállalkozunk, majd a második témakör az életút és a karrier összefüggéseit igyekszik feltárni.

A harmadik témakör a karrier/pályafutás modern felfogását hivatott bemutatni, majd a negyedik a karrierépítés társadalmi jellemzőit fejti ki napjainkban.

Az ötödik témakör az egyéni és szervezeti karrier tervezés összefüggéseit mutatja be, a hatodik pedig a szervezeti karriertervezés jellemzőit.

A hetedik témakör a karrier sikerességének értelmezéseit fejti ki, végül a nyolcadik az önmenedzselés technikáival foglalkozik.

A tananyag célja, hogy modern, naprakész tudást adjon a karriertervezés elméleti hátteréről, és a karriertervezés gyakorlati problémáiról.

Követelmény a tananyag elsajátítására vonatkozóan, hogy a hallgatók az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó karriertervezési problémakörökben, jelenségekben legyenek tájékozottak, valamint tudják ezt a tudást alkalmazni tanácsadói munkájukban.