Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

I. rész - Karrierépítés történeti áttekintése

I. rész - Karrierépítés történeti áttekintése

Bevezető

A tananyag első témakörében a karrierépítés történeti áttekintésére vállalkozunk. Így az első tanulási egységben a pályaorientáció és karrierépítés előzményeit elemezzük a magyar társadalmi fejlődés tükrében, majd a statikus ill. a komplex karrier elméletek jellemzőit foglaljuk össze.

A témakör célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a karrier fogalmát, a karrierépítés Magyarországi történeti előzményeit, a társadalmi változások tükrében, a XIX. sz.-tól napjainkig. Ismerjék meg a pályalélektan alkalmasságból kiinduló elméleteit, a dinamikus elméleteket ill. a komplex fejlődés, személyiség és tevékenységelvet tükröző elméleteket.

A témakör követelménye, hogy a hallgatók meg tudják határozni a karrier fogalmát, felismerjék a fogalom társadalmi változásokhoz köthető változását! Ismerjék a statikus és a komplexitásra törekvő elméletek lényegi elemeit!