Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

II. rész - Életút és karrier összefüggései

II. rész - Életút és karrier összefüggései

Bevezető

A második témakör az életút és a karrier összefüggéseiről szól. A témakör két tanulási egységből áll. A harmadik tanulási egységben az identitás szociálpszichológiai és pályalélektani megközelítéseit járjuk körbe. A negyedikben pedig a Weberi cselekvéselmélet alapján kidolgozott életút tipológiát, majd Völgyesy érték központú életút tipológiáját ismertetjük.

A témakör célja, hogy a hallgató megismerkedjen az identitás Eriksoni fogalmával, majd Marcia identitás állapotaival, végül a pályaidentitás jellemzőivel és a pálya, munkakör és beosztás identitás különbözőségeivel.

A témakör követelménye, hogy a hallgató legyen tisztában az identitás, az identitás krízis, az identitás állapot fogalmával. Ismerje az identitás pályalélektani jellemzőit.