Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek I.

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

5. fejezet - Szállítójárművek és berendezések

5. fejezet - Szállítójárművek és berendezések

A zártrendszerű pormentes szállítás járművei közé a szervezett hulladékszállítás fejlettebb – a környezetvédelmi követelményeknek jobban megfelelő – célgépei tartoznak. A települési hulladék keletkezési helyein a szabványosított tartályokban gyűjtött hulladékot menetrendszerűen, zárt rendszerben, speciális gyűjtőszerkezettel szedik össze és zártan szállítják el. Munkavégzése teljesen pormentes. Felépítménye alapján két fő típus terjedt el: a forgódobos és a zárt dobozszerű tömörítőlapos célgépek.

Követelmények: zárt gyűjtőtartály, felépítmény tömörítő berendezéssel (tömörítéssel a szállítás gazdaságosabb).

 • A tömörítés aránya: régen 1:2, ma 1:5

 • A rakodás:

  • Könnyű

  • Gyors

  • Zajmentes

  • Pormentes legyen

 • A felépítmény térfogata az igényeknek feleljen meg, de elférjen a közúton

 • Az alépítmény jó manőverező képességű legyen (kis fordulási sugár), indító és fékező berendezése üzembiztos legyen

 • Tartós, üzembiztos kivitel, feleljen meg a terepviszonyoknak, közlekedés biztonságnak

Felépítménye alapján forgódobos vagy tömörítőlapos

Forgódobos szállítójármű

A forgódobos megoldású járműnél a hulladék a jármű hossztengelyében lévő, elöl zárt hengeres tartályba kerül, a henger hátsó részét lezáró (ehhez illeszkedő), speciális edénybeürítő szerkezetet tartalmazó fedélen keresztül. A forgódobban csigamenet hordja be az elülső zárt rész felé a hulladékot, amely a dobban görögve-forogva zúzódik, keveredik. Jellemzése:

 • Zárt, forgó dob csigamenettel, elől hengeres, hátul kúpos alakú

 • Hátul edénybeürítővel ellátott, nyitható fedéllel

 • A kúpos részen törőbordák vannak, ezek aprítják a hulladékot

 • A HAIFISH típusnál hátul egy erős élű spirális zárólemez végzi az aprítást

 • A csapágyazott dob hajtása fogaskoszorúval és hidromotorral történik

  • Ürítése: - hátsó ajtó felnyitása után

  • dob ellenkező forgásirányával (ürítési idő 5-10 min)

  • Térfogata 25 - 100 m3

 • Az aprítás következtében a hulladék homogén jellegű (előny)

 • A tömörítés mértéke 1:3-tól 1:5 arányú

 • Vegyes beürítő szerkezetűek (többféle gyűjtő-edényzethez)

41. ábra. Rotopress 19 m3-es hulladékgyűjtő berendezés

Tömörítőlapos: A zárt, dobozszerű felépítményű tömörítős célgépek hátsó részén egy felfelé nyíló keretszerkezetben van a beürítőrész, a hulladékot fogadó és a gyűjtő, ill. tároló és a hulladékot a tartályba továbbító szerkezeti egység. Ezeket a gépeket gyakran laptömörítésűnek nevezik, mivel a négyszög keresztmetszetű, hasáb alakú térben hidraulikus mozgatású tolólapok között tömörít (42. ábra).

42. ábra. Europress 901 típusú préselve tömörítő hulladékgyűjtő célgép

A gyűjtővályúból csúszólap és préselőlap segítségével kerül a hulladék a tulajdonképpeni gyűjtőtartályba, zúzva, préselve. Ez a hatás darabos hulladékoknál különösen nagyjelentőségű. A hátsó falra itt is, különböző gyűjtőedényekre alkalmas kombinált beürítő szerkezet építhető. A hátsó fedélkeret felemelésével és a hidraulikus működtetésű tolólap kitolásával a gyűjtőjármű üríthető. Kialakítása:

 • variopack

 • europack

Részei: - gyűjtővályú + kombinált beürítő berendezés

 • csúszófal

 • tömörítőlap

A hulladéktovábbító szerkezet működtetése lehet:

 • kézi → darabos hulladék aprításakor

 • félautomatikus → egy-egy ciklus indítása

 • automatikus (elektrohidraulikus vezérléssel) → folyamatos üzem

Ürítés:

 • Hátsó fedél felemelése

 • Hidraulikus kitolólap hátrafele mozgatása (a kitolólapot töltéskor a hulladék tolja vissza, a tömörítőhatás optimális). Darabos hulladék összetörhető a csúszófal és a tömörítőlap mozgatásával. Élettartam: kb. 6 év, évenkénti hatósági vizsga kell.

A célgép egy korszerű típusát mutatja be a 43. ábra, a hulladéktovábbító szerkezet működését pedig a 44. ábra.

43. ábra. Tömörítőlapos gyűjtő-szállító célgép felépítése. 1. gyűjtőtartály; 2. elülső keret; 3. kitolópajzs; 4. hátsó fedél; 5. gyűjtővályú; 6. zárószerkezet; 7. szeméttovábbító és -tömörítő; 8. csúszófal; 9. préselőlap; 10. hidraulikaolaj tartály; 11. hidraulika szivattyú; 12. teleszkóphenger a kitolópajzshoz; 13. fedélnyitó hengerek; 14. csúszófal mozgató hengerek; 15. préslap mozgató hengerek; 16. szivattyúhajtás; 17. csuklós tengely; 18. elektromágneses tengelykapcsoló

A zárt rendszerű, pormentes szállítás célgépeit többfajta működtető mechanizmussal az egész világon viszonylag régóta, igen széles körben gyártják.

A zsákos gyűjtés-szállítás egyszerű elemekből áll, éppen ez a legfőbb előnye. A zsákok anyaga lehet papír vagy műanyag. Közterületeken gyakran egyszerű fém-vagy műanyagállványra szerelve használatosak. A szállításhoz bármely típusú nyitott tehergépjármű, félpormentes, ill. pormentes célgép megfelel.

A laptömörítéses berendezés használata esetén a gyűjtőedény ürítő szerkezeteket gyakran leszerelik a rakodás megkönnyítése érdekében.

A tolólapos tömörítésű célgépek használata a zsákos gyűjtéshez előnyösebb, mint a dobtömörítéses.

A tömörítő berendezés hidraulikus működésű és választható 1-ciklusos tömörítési munkafolyamat, valamint nagyobb méretű hulladék esetén a teljesen kézi vezérlés. A gyűjtőtartály töltése folyamatos a tömörítőlap ellennyomás hatására történő automatikus előrehúzása révén. Az egyszerű és biztonságos üzemeltetési lehetőség révén 13-14 év az élettartama, nagyjavítás nélkül. Felépítmény méretek: 17,5 m3 és 24 m3 között.

44. ábra. Hulladéktömörítő szerkezet működése (Kuka-Variopress). a) a préselőlap felbillen, b) a csúszófal lefelé mozog, c) a préselő lap előre mozog. d) a csúszólap felfelé mozog (a négyzetben a kézi vezérlés szelepállásai láthatók)

45. ábra. Variopress szemétgyűjtő gépkocsi. Az ürítőszerkezet 110 literes edénytől az 1100 literes konténerig alkalmazható, valamint a 4,2 m3-es zárt konténer ürítésére is alkalmas.

A préselve tömörítő felépítmény kifejezetten az ipari, építőipari törmelék jellegű - és nehéz fajsúlyú - hulladék gyűjtésére, szállítására lett kifejlesztve (45. ábra). Robosztus felépítéséből adódóan kiválóan alkalmas a lomtalanítási feladatok ellátására is. Akár ürítőszerkezet nélkül, akár ürítőszerkezettel rendelhető. 7 m3-es konténerig szállítható hozzá ürítőszerkezet.

46. ábra. Kuka-Variopress működési fázisok

Befogadó képessége: 7 köbmétertől 20 köbméterig. Többféle szemétre is felhasználható, folyamatos vagy periódikus tömörítéssel. A lakossági és ipari szemét begyűjtésének irányítása elektro-hidraulikus vezérléssel, automatikusan vagy manuálisan történik.

Rendkívül egyszerű a szeméttartályok felemelése, akár teljesen telített tartályok esetében is.

47. ábra. Az ECOPAC 2000-es tömörítőslapos szemétszállító

Konténerszállító járművek speciális emelődarus járművek (hidraulikus emelőrendszerrel):

 • Felemeli és az alvázra teszi

 • Billentéssel üríti

A konténerszállító célgépek alkalmazhatósága:

 • intézményekben, üzemekben és közterületen is jól használható,

 • a pormentes gyűjtéssel kombináltan is alkalmazható a településeken,

 • építési hulladékra a nyitott kivitelek előnyösek,

 • veszélyes hulladék esetén a speciális változatokat szükséges alkalmazni,

 • mindenütt alkalmazható, ahol van idő a gyűjtés során a hulladék készletezésére, ugyanakkor fontos az izoláció és megoldható a ráhordás.

A fél-pormentes szállítás járművei általában billenőplatós tehergépkocsi alvázára épített 4–5 m3-es térfogatú, zárt tartállyal felszereltek, amelybe a hulladék az oldalnyílásokon át kézi erővel tölthető. Az ürítést billentéssel végzik, a hátsó zárófal megnyitása után. Korszerűbbek a hidraulikus tömörítőlappal felszerelt tartályok, amelyben bizonyos mértékű tömörítés biztosítható és ez egyben segíti az ürítést is. A fél-pormentes szállítás során olyan aránylag olcsó, egyszerű kivitelű járműveket vezettek be, ahol a be-és kiürítéskor ugyan van porképződés, de a szállítást zárt tartályban végzik. Nem korszerű, azonban szabványos gyűjtő-edényzettel (35 és 50 l-es) vagy anélkül is jól használható korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező kistelepüléseken. Alkalmazzák még az utcai hulladékgyűjtő kosarak tartalmának begyűjtésére is.

Típusai:

 • 2 emelőkaros (49. ábra)

 • Emelőhorgos: egy teleszkópos horgos kar a hosszú konténert csúszótalpakkal v. vezetőgörgőkkel felhúzza az alvázra

 • Billenőrámpás - csörlős (Multilift), ferde, mozgatható rámpán át csőrlőzi fel a platóra

Szempontok:

 • A konténertároló hely jó megközelíthetősége

 • A tartályok felvételére, cseréjére elegendő helyet kell biztosítani

 • Kis emelési magasság

Megoldások:

 • Hátul emelős (49.ábra „b”)

 • Oldalemelős (49. ábra „a”)

Konténerméretek: 2,5; 3; 4; 5; 6; 10 m3

Jól használható:

 • Intézményekben

 • Üzemekben

 • Közterületen

 • Pormentes gyűjtéssel kombináltan is

48. ábra. Emelőkaros konténeres szállítóberendezések és főbb méreteik (mm-ben). a) oldalemelős típus, b) hátul emelős típus

49. ábra. Teleszkópos emelőkarral rendelkező konténerszállító. Emelőerő 14 t

50. ábra. Emelőhorgos, görgőskonténer-szállító öntömörítős konténerrel. Emelőerő 20 t

Átrakásos gyűjtés szállítás eszközei

Kétütemű szállításnál

 • tömörítetlen: szintkülönbséges rámpa, átrakás surrantón keresztül

 • tömörített : telepített tömörítő berendezés 1:8 1:10 tömörítésű konténer (52. ábra)

Átrakás:

 • közvetlen (egyik szállítóeszközből a másikba)

 • közvetett tároló közbeiktatásával

51. ábra. Átrakó állomás működése

A hulladék szállításának szervezése eltér az általános szállításszervezéstől (a hulladék bomlásra hajlamos, az elszállítás gyakoriságának ehhez kell igazodni).

Szükséges alapinformációk:

 • a keletkező hulladék jellemzői (tömeg, térfogat, sűrűség),

 • a gyűjtőhelyek jellegzetességei (gyűjtési mód, megközelíthetőség),

 • szállítási útvonal adatai (forgalmi viszonyok, szállítási távolság).

Meghatározandók:

 • célgépek száma,

 • gyűjtőtartályok száma,

 • gyűjtőkörzetek jellemzői (gyűjtési időszükséglet, fordulóidők).

Matematikai módszerek alkalmazása:

Cél: - maximális kihasználtság elérése, költség minimalizálása

Módszerek: - hálótervezés, járatszerkesztési modell adaptálása