Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek I.

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

8.3. A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő építményei

8.3. A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő építményei

Hídmérleg

A beszállított hulladék tömegének meghatározására a hulladéklerakón hídmérleget kell üzemeltetni. A hulladék tömegét a lerakóra érkezett, illetve a kiürített szállító jármű tömegkülönbségéből kell megállapítani.

A hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

Ha a lerakó medencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.

A B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).„

(20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (22/2001.(X.10.) KÖM rendelet))

Hulladék lerakó típusok

Az előírások betartása mellett a tervezésre kerülő hulladéklerakóknak több típusa ismert a gyakorlatban.

Építési mód szerint két fő hulladéklerakó típust lehet megkülönböztetni. Ezek:

  • gödörfeltöltéssel kialakított hulladéklerakó;

  • dombépítéses hulladéklerakó.

Továbbá a terepadottságok szerint lehetséges hulladéklerakó típusok:

  • Felszín közelben kialakított medence (97. ábra);

  • Védőgáttal kiemelt medence (98. ábra);

  • Hányószerűen kialakított depónia (99. ábra);

  • Lejtőoldalnak támaszkodó hulladéklerakót (100. ábra).

97. ábra. Felszín közelben kialakított medence. (www.freeweb.hu/kornyezetgazdasagtan/ppt/kornygazd/hull.ppt)

98. ábra. Védőgáttal kiemelt medence. (www.freeweb.hu/kornyezetgazdasagtan/ppt/kornygazd/hull.ppt)

99. ábra. Hányószerűen kialakított depónia. (www.freeweb.hu/kornyezetgazdasagtan/ppt/kornygazd/hull.ppt)

100. ábra. Lejtőoldalnak támaszkodó hulladéklerakót. (www.freeweb.hu/kornyezetgazdasagtan/ppt/kornygazd/hull.ppt)

A 22/2001.(X.10.) KÖM rendelet, 1 - 3 függelék szabályozza, továbbá a hulladéklerakók ajzat szigetelésének felépítését, kialakítását.

Alapvetően a hulladék lerakására szolgáló teret el kell különíteni a természetes környezettől ajzat szigetelés segítségével. Megjegyzendő, hogy a veszélyes hulladéklerakó esetében külön jogszabály szabályozza azt, hogy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen (33/2000. (III.17.) Kormány rendelet 2/1. számú mellékletében) nem létesíthető ilyen fajta hulladéklerakó.