Ugrás a tartalomhoz

Komposztálás, biogáztermelés

Dr. Kocsis István (2011)

Szent István Egyetem

Bevezetés

Bevezetés

Kedves Tanuló!

A települési szilárd hulladékokat leggyakrabban szemétlerakókban helyezik el. Ilyen formában azonban nem hasznosul a hulladék szervesanyag-tartalma. Eljött az idő a helytelen gyakorlat leváltására. Kézenfekvő megoldás a komposztálási technológiák fejlesztése, és minél szélesebb körű alkalmazása. A komposztálás nem a mai kor vívmánya, hanem egy évszázadok óta ismert, új köntösbe bújt eljárás, hisz nagyszüleinknek és elődeiknek a mindennapi életük része volt a portájukon végzett szervesanyag-kezelés.

A fogyasztói társadalomban nagyobb létszámú településen élő emberek nagy mennyiségű szerves hulladékot termelnek. A hulladék szerves anyagának körforgalomba való visszajuttatása már a természetes ökoszisztémában nem valósítható meg. Ezért a visszajuttatást az ember irányított humuszgyártással (komposztálás) és biogáz-termeléssel valósítja meg. Ezen ismeretek elsajátítása nem csak ismeretszerzés, hanem a gyakorlati tevékenység alapja is.

A hulladékgazdálkodással foglalkozó hallgatóknak a technológiai megvalósítás szintjén kell ismerniük a két legelterjedtebb szerves anyag feldolgozási eljárás, a komposztálás és a biogáz-termelés történetét, mechanizmusát, technikai megoldásait.

A jegyzetben a szerző tudása és sok éves tapasztalata alapján foglalta össze a téma legfontosabb részeit.

Követelmények:

  • Ismerje a komposztálás és a biogáz fizikai, kémiai, biológiai folyamatait!

  • Tudja a komposztálás és a biogáz előállítás előnyeit és hátrányait!

  • Ismerje a komposztálásra és a biogáz-termelésre alkalmas anyagok fizikai, biológiai, kémiai tulajdonságait!

  • Tudja a különböző komposztálási és biogáz-termelési technológiákat, és ismerje azok megvalósíthatósági területeit!

Jó munkát kíván a Szerző!