Ugrás a tartalomhoz

Szennyvíztisztítási technológiák I.

Dr. Simándi Péter (2011)

Szent István Egyetem

IV. rész - témakör. Harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás

IV. rész - témakör. Harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás

Bevezetés

A fizikai és biológiai szennyvíztisztítás során a tisztított szennyvíz mindig tartalmaz még olyan oldott és lebegő szennyező anyagokat, amik a környezetre kockázatot jelentenek. Ezeket az anyagokat a harmadlagos szennyvíztisztítás hivatott eltávolítani a rendszerből. Az itt alkalmazott eljárások fizikai, fizikai-kémiai és kémiai módszerek kombinációjából áll.

Ebben a fejezetben a szennyvízkezelésben leggyakrabban használatos harmadlagos tisztítási eljárásokról lesz szó. Ha szennyvízről beszélünk, legtöbbször a kommunális szennyvízre gondolunk, aminek kezeléséről az előző fejezetekben már beszéltünk. Ha valaki figyelmesen követte az ott elhangzottakat, észrevehette, hogy már ott is szóba kerültek olyan eljárások, amik ha szigorúan vesszük a besorolásokat, ebbe a témakörbe tartoznának (derítés, flokkulálás, koaguláció, kicsapatás, egyes szűrési eljárások, stb.). A kommunális szennyvízen kívül még sokféle tulajdonsággal bíró, más típusú szennyvíz is létezik, amik kezelésénél e fejezetben tárgyalásra kerülő eljárások is szóba jöhetnek.

Ebben a témakörben különböző eljárások: szűrés, adszorpció, membráneljárások, ioncsere és oxidáció működésének elve, célja, alkalmazási lehetőségei kerülnek kidolgozásra.

17. táblázat. Harmadlagos szennyvíztisztítás eljárásai

Követelmény:

  • Ismerje a harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás lényegét, célját, szükségességét;

  • Ismerje a harmadlagos (fizikai-kémiai) tisztítás lényegét, célját, szükségességét;

  • ismerje a különböző technológiai berendezések, műtárgyak működési elvét és alkalmazásuk feltételeit;

  • tudja megoldani a keletkezett termékek kezelését, tárolását;

  • a technológia folyamán felmerülő problémákat felismerje, tudjon javaslatot tenni megoldásukra!