Ugrás a tartalomhoz

Szennyvíztisztítási technológiák II.

Dr. Simándi Péter (2011)

Szent István Egyetem

4. fejezet - Természetközeli rendszerek a világ néhány országában

4. fejezet - Természetközeli rendszerek a világ néhány országában

Bevezetés

A szennyvizek tisztítása, különösen a szennyvízszikkasztás világszerte ismert és általában elfogadott szennyvízelvezetési megoldás. Már az 1980-as években az az érdekes jelenség figyelhető meg, hogy míg a gazdaságilag közepesen fejlett országokban a szennyvíztisztítás, elhelyezés terén a költséges mesterséges folyamatok kerültek előtérbe, addig a fejlett országokban már elkezdték az egyszerű természetbarát eljárásokhoz való visszatérést.

Érdemes megismerni a fejlett országokban teret nyert természetközeli módszerek megítélését.

Követelmények:

 • ismerje meg a különböző országokban alkalmazott eljárásokat;

 • képes legyen felismerni azok előnyeit, hátrányait;

 • tudja adoptálni azokat a hazai viszonyokhoz.

Természetközeli szennyvíztisztítás külföldön

Ausztria

A szikkasztó berendezések létesítését az ÖNORM B 2502 szabályozza. Eszerint csak biológiailag tisztított szennyvizet szabad a talajba juttatni és csak ott, ahol ez nem veszélyezteti az ivóvízbázisokat, illetve a terület vízháztartását, és nem okoz rézsűmozgásokat.

Németország

A kisberendezések alkalmazása igen elterjedt, különösen a kis laksűrűségű területeken, ahol a közcsatorna lényegesen költségesebb lenne. Ahol szikkasztásra alkalmas a talaj, ott elsősorban egyszerű oldómedencét alkalmaznak szikkasztóval. A tisztított szennyvíz befogadására alkalmas élővízfolyás környezetében előszeretettel alkalmazzák a teljesoxidációs rendszerű eleveniszapos szennyvíztisztító kisberendezéseket. A falusi települések szennyvizeinek mintegy 70%-át kisberendezésekbe helyezik el. Legelterjedtebb a 3 kamrás oldómedence, szikkasztó alagcső-hálózattal.

Németországban a fakultatív szennyvíztavak nagy pufferkapacitásuknál fogva kiválóan megfelelnek a vidéki területek, szórványtelepülések, mezőgazdasági üzemek, farmergazdaságok szennyvíztisztítására (7. ábra).

7. ábra. Fakultatív szennyvíztó egy farmergazdaságban

Ezt az eljárás alábbi előnyös tulajdonságai indokolják:

 • természetközeli, tájba illő kialakítás lehetősége;

 • alacsony beruházási és üzemeltetési költség;

 • nincs, vagy csak csekély gépészet;

 • egyszerű karbantartás;

 • az iszapkivétel csak egytől néhány évig terjedő gyakorisággal szükséges;

 • kedvező lejtési viszonyok esetén nincs energiafelhasználás.

Franciaország

A lakosság jelentős része (kb. 30%-a) él közcsatornával el nem látott területen. E területen a szennyvízelvezetésre többnyire a szikkasztást alkalmazzák. A szennyvíz előtisztítására egyszerű oldómedencét és kolloidfogót, az elszikkasztáshoz pedig szikkasztó alagcső-hálózatot alkalmaznak (8. ábra).

8. ábra. EPURBLOC márkanevű francia házi szennyvíztisztító berendezés működési sémája

Svájc

Svájc lakosságának 35%-a él közcsatornával el nem látott területen. Itt a szennyvizeket különböző berendezésekben helyezik el. A legelterjedtebb megoldás a bővített oldómedence utáni szikkasztás.

Finnország

A szikkasztás szintén elterjedt szennyvíztisztítási mód. Általában oldómedencét és iker szikkasztómezőt alkalmaznak.

Svédország

A szennyvízszikkasztás ismert és széles körben elterjedt megoldás. Szikkasztás előtt biológiai tisztítást alkalmaznak.

USA

A kisberendezések alkalmazása szintén elterjedt. 1980-ban a lakosság 30%-a élt ilyen berendezésekkel ellátott területen. A legelterjedtebb az egyszerű oldómedence, szikkasztó alagcső-hálózattal. A berendezések nagy választékban előregyártva kaphatók a kereskedelemben.

Egyesült Királyság

Az oldómedencék és a szikkasztás ismert, elterjedt szennyvíz elhelyezési megoldások szabványban (BS 6297) meghatározott módon. Szikkasztás előtt a szennyvízből általában a durva szennyeződést eltávolítják.

Lengyelország

A nem csatornázott területeken zárt szennyvízgyűjtőket és szikkasztást alkalmaznak. A hagyományos oldómedencék helyett újabban biológiai szennyvíztisztító kisberendezéseket kezdenek alkalmazni.

Egyszerű oldómedence rajza látható a 9. ábrán.

9. ábra. Egyszerű oldómedence

Az oldómedencés tisztítás és elvezetés egyik lehetséges megoldását mutatja a 10. ábra.

10. ábra. Oldómedencés tisztítás és a tisztított víz elvezetése élővízbe

Az élőgépes biológiai szennyvíztisztítási technológia alapjait a ‘80-as évek végén és ‘90-es évek elején fejlesztették ki az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A technológia a világon bármely település, illetve vállalat számára hatékony és esztétikus módszert jelent a szennyvíz megtisztításához.

Az élőgép egy komplett vegyes, gép-élőlény ökoszisztémaként, egy összetett élő rendszerként fogható fel. A rendszert egy zárt közegbe helyezik el, ahová mesterséges úton juttatják be a rendszer fennmaradásához, életben maradásához szükséges tápanyagokat. Esetünkben ez az alap tápanyag a szennyvíz és a benne található szerves és szervetlen anyagok összessége. A kiépített ökoszisztéma fajgazdagsága révén egy teljes táplálék piramist (trofikus szinteket) feltételez, ahol a bekerült szennyvíz (táplálék) a biológiai résztvevők, biológiai szintek folyamán feldolgozásra, átalakításra kerül. Az egyes szinteken, egyre magasabb rendű (rendszertani) élőlények helyezkednek el, így alakítva ki egy tökéletes, mesterségesen létrehozott „természetes” ökoszisztémát.

A Magyarországra tervezett szennyvíztisztítók tervezése a 90-es években kezdődött az USA-ban. A módszer kidolgozásánál kiemelt szempont volt a legújabb ökológiai ismeretek felhasználása, a biológiai sokféleség lehetőségeinek maximális kihasználásával (11. és 12. ábra).

11. ábra. Élőgép üvegház belülről

12. ábra. Élőgép üvegház kívülről

Az első 1992-ben épült, és a kísérlet sikerét bizonyítja, hogy azóta már körülbelül 30 létesült szerte a világban (2005. évi adatok). Az ezt megelőző időkben is voltak már az Egyesült Államokban élőgép technológiával épült tisztítók. Ezek többségükben kommunális szennyvizet tisztítanak, pl. a South Burlington városi szennyvíztisztító, a Vermont autópálya-pihenőhely, a Darrow-iskola New Lebanon városában. A technológia korábban leginkább angolszász országokba jutott el, így további telepekkel az Egyesült Királyságban és Ausztráliában találkozhatunk. Az élőgépek élelmiszeripari referenciái között sör-, csokoládé- és állateledel gyárak telepei vannak.

Videó:

Háztartási szennyvízek egyedi kezelése

Gyálaréti szennyvíztisztító

Összefoglalás

A kisberendezések elsősorban a szennyvízszikkasztók, világszerte ismert és alkalmazott megoldások.

A gazdaságilag fejlett országokban is a lakosság 30-35%-a él olyan közcsatornával el nem látott területen, ahol a keletkező szennyvizek elhelyezésére kisberendezéseket, elsősorban szennyvízszikkasztókat alkalmaznak.

Szikkasztás előtt a szennyvíz előtisztítására általában oldómedencét alkalmaznak, kivéve Ausztriát és Svédországot, ahol biológiai tisztítás az előírás.

A szikkasztók védelmére elterjedten alkalmaznak különféle kolloidfogókat és szűrőket.

Külföldön, a szakszerűen végzett tömeges szennyvízszikkasztás hatására környezeti ártalmat nem tapasztaltak.

A 90-es évek elején fejlesztették ki az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az élőgépek biológiai szennyvíztisztítási technológiát. Ezeket nem csak kommunális, hanem élelmiszeripari szennyvizek tisztítására is alkalmazzák.

Ellenőrző kérdések és feladatok

Kérdések

 1. Melyek a meghatározó természetközeli szennyvíztisztítási eljárások?

 2. Melyek az előnyös tulajdonságai a fakultatív szennyvíztavaknak?

 3. Milyen településeken terjedtek el a kisberendezések?

 4. Milyen területeken alkalmazhatók az élőgépes szennyvíztisztítási technológiák?

 5. Milyen technológiai eljárások előzik meg a szikkasztást?