Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Ebben a tanulási egységben megismertük:

 • a víz megjelenési formáit a természetben,

 • a víz beszerzését (vízkivételt) és

 • a település teljes vízigényét.

A felszín alatti vízkészlet az ország vízellátása szempontjából meghatározó, mivel a lakosság vízellátását több mint 90%-ban a felszín alatti vízkészletekből oldják meg. Ide soroljuk a parti szűrésű vizeket is, annak ellenére, hogy ennél a vízkivételi módnál a felszíni víz a meghatározó.

Önellenőrző kérdések

 1. Hogyan csoportosíthatók a víz megjelenési formái a természetben?

 2. Sorolja fel és jellemezze a felszíni vizeket!

 3. Sorolja fel és jellemezze a felszín alatti vizeket!

 4. Ismertesse a víz beszerzési (vízkivételi) módokat!

 5. Hazánkban melyek a meghatározó víz beszerzési módok?

 6. Mit értünk parti szűrésű vízkivételen?

 7. Mit értünk a csápos kút fogalmán?

 8. Milyen különbség van a normál és a törpe csápos kút között?

 9. Rajzoljon le egy tóból történő vízkivételi lehetőséget!

 10. Rajzoljon le egy folyóból történő vízkivételi lehetőséget!

 11. Rajzoljon le egy csőkutat!

 12. Rajzoljon le egy mélyfúrású kutat!

 13. Rajzoljon le egy csápos kutat!

 14. Milyen elemekből tevődik össze a település teljes vízigénye?

 15. Mi határozza meg alapvetően a lakosság vízigényét?

 16. Hogyan határozható meg az átlagos napi vízigény?

 17. Hogyan határozható meg a legnagyobb napi vízigény?

 18. Hogyan határozható meg a legkisebb napi vízigény?