Ugrás a tartalomhoz

Vízellátás és szennyvízkezelés

Dr. Török Sándor (2011)

Szent István Egyetem

8.3. Ülepítők

8.3. Ülepítők

Feladatuk: a 0.2 mm-nél kisebb és a víznél nehezebb szemcsék, valamint az úszó- és lebegő anyagok kiválasztása.

Alkalmazási területük:

 • önálló mechanikai tisztító berendezésként,

 • elő- és

 • utóülepítőként biológiai és kémiai tisztítórendszereknél.

Az előülepítő iszapja nagyobb sűrűségű, az utóülepítőből elfolyó víz, viszont tisztább - ebben különböznek. Általában egyszintes berendezések. (Előülepítőként, illetve egyesített ülepítő-rothasztó műtárgyként használnak kétszintes megoldást is.)

Jellegzetességük, hogy nagy víztérfogatból kis mennyiségű lebegőanyagot távolítanak el, ezért üzemeltetésük és tervezésük nagy gondosságot igényel.

Leggyakoribb típusai:

 • a hosszanti átfolyású ülepítő medencék, gépi kotróberendezéssel,

 • a sugárirányú átfolyású, kör alaprajzú ülepítők, gépi kotróval (Dorr ülepítők) és

 • a függőleges átfolyású ülepítők.

Hosszanti átfolyású ülepítők:

 • 150 - 2000 m3/d terhelési tartományban használatosak.

 • Az alkalmazott átlagos medence mélység: h = l.5 - 2.5 m, szélesség: b = 4 - 8 m.

 • A medence mélység - hosszúság arányát l : 20 - l : 30-ra választják,

 • A fenék a zsomp felé 1 - 2%-al lejt, amely lapos kiképzésű - szemben a homokfogóknál használt vályús kiképzéssel.

 • A kotrószerkezetek haladási sebessége 1 - 3 cm/s.

 • A zsompba kotort iszapot centrifugál-, vagy mamutszivattyúval termelik ki.

 • Biológiai tisztítók utóülepítőinél a recirkulációs iszap mozgatására szívesen használnak csigaszivattyút, ami az eleveniszap pelyheit a centrifugál szivattyúnál kevésbé aprítják.

Jellegzetes változatai a II. fejezet 20. és 21. ábráján láthatók.

Sugárirányú átfolyású ülepítők:

 • 300 - 400 m3/d terhelés felett használatosak.

 • D = 18 - 40 m közötti a medence átmérője.

 • A közepes folyadék-mélység: h = l,5 - 2,5 m.

 • A szokásos h/D = l : 20 - 1 : 25.

 • A fenéklejtés 2 - 3%.

 • A kotrószerkezet kerületi sebessége maximum 6 cm/s, utóülepítőknél maximum 3 cm/s.

Egy Dorr rendszerű sugár irányú átfolyású ülepítő működése a II. fejezet 22. ábráján látható, valamint szennyvízre kialakított változata az 53. ábrán.

A tisztítandó szennyvizet alulról, a készülék közepén vezetik be, amely sugárirányban áramlik a készülék pereme felé. Itt fogazott bukóélen átjutva gyűjtőcsatornába, majd gyűjtővezetékbe ömlik. Mialatt a folyadékrészek a középtől a peremig eljutnak, a nehéz szemcsék (az iszap) a fenék felé, a könnyű anyag (az uszadék) pedig a felszín felé mozdul el.

A nehéz részecskék végül a fenék alján gyűlnek össze. Az iszapot íves lapátokkal ellátott forgó-kotró szerkezet továbbítja az iszapzsompba. A felszínen képződő uszadékot egy tolólap a kerületen levő uszadékcsapdába sodorja.

53. ábra: Dorr rendszerű sugár irányú átfolyású ülepítő

Az 54. ábrán látható egy Dorr-medence (kivitelezés közben) amely meghatározó műtárgya a szennyvíztisztító telepnek.

54. ábra: Dorr – ülepítő. (forrás: http://www.multiprojekt-kft.com)

Függőleges átfolyású ülepítők:

 • Kis és közepes (Q ≤ 2500 m3/d) tisztítótelepek utóülepítőjeként, vagy kémiai tisztítók ülepítőjeként használatos.

 • Általában kör keresztmetszetű. Kialakítását az 55. ábra mutatja be.

 • Alkalmazott méretek: D ≤ 8m, V ≤ 100 m3.

 • A merülőhengerben a lefelé áramló sebesség: vmax = 30 mm/s.

 • Az ülepítőtér felső hengeres részében a felfelé áramló sebesség: vmax = 0,3 mm/s.

 • Maximum 4 darabot használnak belőle egy telepen.

Ellenáramú berendezés, a felfelé irányuló vízmozgásban lefelé ülepedő anyag lebegő iszapfelhőt alkot, amely szűrő hatásánál fogva javítja az ülepítés hatásosságát. A medence legmélyebb pontján összegyűlő iszap tömörödését védjük, a merülőhenger aljára szerelt terelőkúppal (55. ábra „b” része).

55. ábra: Függőleges átfolyású ülepítő