Ugrás a tartalomhoz

Hidrológia - hidraulika

Dr. Gombos Béla (2011)

Szent István Egyetem

1.2. A Föld vízkészletének mennyiségi megoszlása

1.2. A Föld vízkészletének mennyiségi megoszlása

Miután áttekintést nyertünk az egyes vízformákról, ismerkedjünk meg ezek mennyiségi viszonyaival is! Tanulmányozza át az 1. táblázatot! Olvasson ki belőle néhány – fontosnak, illetve érdekesnek tűnő – információt!

1. táblázat. A Föld és Magyarország szabad vízkészlete

A szabad vízkészlet döntő hányada (97%) az óceánokban található sós víz. Az édesvíz mennyisége „csupán” szűk 3% (1. ábra).

1. ábra. A földi vízkészlet megoszlása.

Az édesvíz nagyobbik része (78%) hó és jég formájában van jelen. Ezen belül is meghatározó az Antarktiszi jégtakaró. Az édesvíz másik jelentős mennyiségben lévő formája a talaj- és rétegvíz (21,5%). A rendelkezésre álló „hasznos” édesvíz tehát a szabad vízkészletnek csupán kb. 0,5%-a.

A többi vízforma a teljes vízkészletből elenyésző arányt képvisel. Ezen belül a legnagyobb vízmennyiség a tavakban, ennek kb. fele pedig talajnedvesség formájában tárolódik. Mennyiség szerinti csökkenő sorrendben ezután következik a légköri víz, majd végül a folyók és a biológiailag kötött víz.

Magyarországon az egyes vízformák mennyiségi aránya lényegesen eltér az előzőekben leírtaktól. Hazánkban a vízkészlet nagy részét (99,8%) a felszín alatti vizek teszik ki (ezen belül legnagyobb arányú a rétegvíz, illetve mélységi víz). A felszíni vízkészlet csupán az összes vízmennyiség 0,2%-a. Érdekesség, hogy a talajvíz mennyisége közel 10-szerese a folyókban és tavakban lévő vízmennyiségnek.