Ugrás a tartalomhoz

Pályaorientáció

Dr. Kenderfi Miklós (2011)

Szent István Egyetem

Bevezetés

Bevezetés

A hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása során gyakran találkozunk olyan kifejezésekkel, mint pl. „tudásalapú társadalom”, „információs társadalom” „életen át tartó tanulás” (life long learning, rövidítve LLL), melyek jelzik, hogy a XXI. század új kihívásokat állít a felnövekvő nemzedékek elé. Világszerte tapasztalható, hogy a gazdaság fejlődésének következtében új szakmák születnek, régiek tűnnek el, az egyénnek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, az átalakult munkaerő-piaci igényekhez. Ennek az alkalmazkodásnak egyik legjobb módja az, ha újra képzésbe lép és elsajátítja azokat az új ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudása piacképes maradjon. Élete során tehát újra és újra előfordulhatnak tanulási periódusok, és ezért alapvető, hogy tudjon önállóan tanulni, el tudjon igazodni az információáradatban, meg tudja szerezni és fel tudja újítani azt a képzettséget, amelyre az adott helyzetben szüksége van. Az utóbbi évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pályaválasztás nem egy életre szóló egyszeri, visszavonhatatlan esemény az egyén életében, hanem olyan folyamat, amelyben döntések sora várható, amelyben a változtatásra, megújulásra való képességgel kell részt vennie. Nemcsak a pályák fejlődnek, alakulnak át, hanem az egyén pályairányultsága is változhat az élete során. Mivel nem egy egyszeri, diszkrét pontnak tekintjük a pálya kiválasztását, ezért újabban a pályaválasztás fogalma helyett célszerű a pályaorientáció kifejezés használata.

Cél:

A tananyag átfogó képet kíván nyújtani a pályaorientáció jelenlegi hazai és nemzetközi helyzetéről. Gyakorlati példák és magyarázatok segítségével kívánja elősegíteni az olvasottak mindennapi alkalmazásba való könnyű átültetését.

Követelmény:

  • a pályaorientáció fogalmának kialakulása mögötti tényezők megértése

  • a pályaorientáció tartalmi összetevőivel és módszereivel való megismerkedés

  • a munkaerő-piac és a pályaorientációs tevékenységek közötti kapcsolat felismerése.

  • a pályaorientáció egész életutat segítő rendszerének megismerése

  • gyakorlati ismeretek bővülése a pályaorientáció módszertanát illetően