Ugrás a tartalomhoz

Animációs mozgóképtörténet II.

M Tóth Éva, Kiss Melinda (2014)

Typotex Kiadó

7.2. Hegedűs 2 László

7.2. Hegedűs 2 László

(1950– )

Hegedűs 2 László generációjának talán legkonzekvensebb kísérleti animációs filmese. H2, ahogy a szakma ismeri, komplex tartalmi, formai, technikai és nem utolsósorban filozófiai szempontból egyaránt merész mozgóképes költészete, motívumrendszere és tematikája szorosan kapcsolódik képzőművészeti és fotográfusi működéséhez, amelynek során a valóság valódinak vélt képeit újra és újra idézőjelbe teszi.

H2 művészete „zóna” a műfajok határvidékén. A hagyományosnak mondott animációs problémák nem izgatják, ahogy a hagyományosnak gondolt dramaturgiai megoldások sem. Így aztán a „hagyományos” animációs filmfesztiválokon leginkább éppen a kollégák fogadják értetlenkedve a bevált kliséket igen messze elkerülő filmjeit. Sokszor azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán animációs művészetnek nevezhető-e ténykedése.

Valóban, ha azt nézzük, hogy Hegedűs 2 László mennyire rugaszkodott el a műfaj paneljeitől, módszere erősen kilóg még a fiatalabb művészek által reprezentált animációs mezőnyből is. Azon ifjakkal hozható csak rokonságba munkássága, akik hasonlóan műfajközi terepen egyensúlyoznak, s maguk is kénytelenek szembesülni a sehova sem tartozás szabadságának előnyeivel és hátrányaival (Csáki László, Magyarósi Éva, Taskovics Éva…).

Pedig H2 is tartozott egykor valahova, konkrétan a Pannónia Filmstúdió, majd a Kecskemétfilm kötelékébe, amely műhelyekben a hetvenes évek elejétől – grafikus lévén – hátteresként dolgozott, s amely feladatkör megfelelő alapnak tűnik a tökéletes elszakadásra. Erre látunk példát más, eredetileg klasszikus animációba bedolgozó grafikus, festő esetében is (Molnár Péter, Rácmolnár Sándor). Hegedűs 2 Vázlatok (1979) című munkájának nyers fekete-fehérje, repetitív képi és hangi struktúrája – zene: Vidovszky László –, csupán vizuális és auditív asszociációk nyomán kibomló dramaturgiai szerkezete sokkal inkább a kortárs avantgárd képzőművészek és filmesek – Erdély Miklós, Maurer Dóra – mozgóképes gondolkodásához közelíthető, mint akár a kísérleti animációt ebben az időben programként vállaló kecskeméti animációs műhely más alkotásaihoz.

7.3. ábra - Hegedűs 2 László: Vázlatok

Hegedűs 2 László: Vázlatok


Másik korai filmjében, a sötét tónusú cigányballadában (Mujkalo Zlotari, 1983) lényegében hagyományos animációs és elbeszélő technikát alkalmaz, a film vizualitása jelképekre és szimbolikus megoldásokra támaszkodik, s gerince a rajzi metamorfózis, ugyanakkor ábrázolásmódjának szikársága, a narráció fegyelmezett távolságtartása megelőlegezi H2 későbbi, didaxistól s felesleges dekortól mentes mozgóképeit.

H2 később új ihletforrásra talál a video- és számítógépes technológiában, s immár stúdiófüggetlenül kísérletezheti ki az évek távlatából következetesnek mutatkozó, egymásba kapaszkodó motívumrendszerét. E motívumkészlet – a természet hosszú áttűnésekben átlényegülő „képkivágásai”, az épített környezet, a tárgyi világ különös kontextusokban való megjelenítése, a múló időnek kiszolgáltatott, könyörtelenül korrodálódó emberi lét illékonyságának állandó, finom lebegtetése, s egyáltalán: a fotógrafika műfajának folyamatos újraértelmezése – H2 vizuális filozófiájának építőelemei, örök visszatérési pontjai. Az általa alkalmazott filmhang sem leíró, csupán sejtető, nincsenek biztos pontok, csak feltételezések, s a változás állandósága.

Egyik legjellemzőbb munkája, a 2005-ben készült Poézis, reprezentatív, s egyben összegző műnek is tekinthető, amelyben Kosztolányi megidézésével kapunk választ fel nem tett kérdéseinkre…

7.4. ábra - Hegedűs 2 László: Poézis

Hegedűs 2 László: Poézis


Míg a számítógépes animáció a szórakoztató rajzfilmiparban kétségbeesetten törekszik a valóság leigázására, s a játékfilmes eszköztár kínos mímelésére, H2 a számítógépet valóban „ceruzának” tekinti, s saját világát rajzolja általa tovább, ekképp maga a gép is megkönnyebbülni látszik. A programok felszabadulnak a közhelyek és a termelés béklyóiból, s a nem eltagadott pixelek hiteles elemeivé lesznek egy virtuális univerzumnak, amelynek középpontja Hegedűs 2 László megélt világa. A nagy igyekezetben, amely a bombasztikus komputerképek létrehozására irányul, megnyugtató szigetek H2 végtelenségig egyszerű, mondhatni minimalista, ámde kivételes stílusegységben tartott filmképei.

7.5. ábra - Hegedűs 2 László: Mozzzart

Hegedűs 2 László: Mozzzart