Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

1. fejezet - A háromdimenziós technikák pszichológiai és fiziológiai háttere

1. fejezet - A háromdimenziós technikák pszichológiai és fiziológiai háttere

Mivel ez a könyv elsősorban a műszaki érdeklődésű fiataloknak íródott, fontosnak éreztük, hogy mielőtt belevágunk a mérnök hallgatóknak már megszokott technológiai fogalmak ecsetelésébe, adjunk egy átfogó bevezetést a releváns pszichológiai és fiziológiai folyamatokba, amelyek nélkülözhetetlenek a háromdimenziós élmény létrejöttéhez. Ezzel reméljük, csak közelebb visszük az Olvasót a teljes folyamat megértéséhez és felkeltjük érdeklődését az interdiszciplináris tudományok iránt.


Jelen fejezetben elsősorban azokra a nem műszaki területekre koncentrálunk, amelyek hozzájárulnak a háromdimenziós élmény létrejöttéhez. Részletezzük az emberi szem felépítését és működését, amelyen keresztül az információ megérkezik a külvilágból elektromágneses sugárzás formájában. Megismerkedünk azon agyi folyamatokkal, idegpályákkal, amelyen keresztül agyunk feldolgozza a látottakat és lehetővé teszi az információ tudatosodását. Mivel számos technika alapul a színszűrés elvén, megismerkedünk az emberi színlátás mechanizmusával. Végül a legfontosabb rész következik az emberi mélységészlelés folyamatáról, amely lehetővé teszi, hogy egyáltalán háromdimenziós élményben legyen részünk.

1.2. ábra - Kognitív tudományok (az emberi agy fontosabb területei)


A pszichológián kívül sok tudományterület foglalkozik a tudatunkkal, viselkedésünkkel. Ilyenek például a biológia, a nyelvészet, a filozófia, az orvostudományok és napjainkban egyre szélesebb körben a különböző mérnöki tudományok. Ez a kapcsolódás nem csupán a tervezett eszközök, készülékek kényelmi szempontjait érinti, hanem a teljes ember-gép kapcsolatrendszert, amelynek szerves része többek között az ember és intelligens berendezései közötti kommunikáció hatékony megvalósítása. Napjainkban egyre több olyan műszaki kutatás, mérnöki fejlesztés létezik, amelynek lételeme a pszichológia – etológia, viselkedéstudomány és a kognitív tudományok. Csak két kiemelkedő példát említve: etorobotika – etológia és mechatronika – és kognitív informatika – pszichológia és informatika. Ezért a „jövő mérnökeinek” elengedhetetlen az interdiszciplináris gondolkodás mielőbbi elsajátítása.

Jelen fejezetben beszélni fogunk az emberi érzékelés és észlelés különbségéről, az emberi szem felépítéséről és működéséről, a látópálya felépítéséről és működéséről, a színlátásról, a háromdimenziós mélységészlelésről és végül az emberi mélységészlelés hibáiról.

Az emberi érzékelés

Az emberi érzékelés az a folyamat, amely során a külvilágból érkező információk – legyenek azok szagmolekulák, szöggyorsulás értékek, nyomás a bőrön vagy éppen elektromágneses sugárzás, fény – valamely érzékszervünkön keresztül – valamely modalitásban – elérhetővé válnak a feldolgozórendszerünk számára. Tehát a külvilág fizikai jelei alakulnak át a feldolgozó rendszerünk – központi idegrendszerünk – által befogadható jelekké. Ezt nevezzünk szignál transzdukciónak, vagyis szenzoros kódolásnak. Az érzékelés egy biológiai alapfolyamat, amely csupán az érzékszerveink által végzett folyamatokat érinti. Az érzékszerveink transzdukciót végző egységei a receptorok, amelyeknek modalitásonként eltérő a felépítésük és a működésük. A receptorok a fizikai jelekből csak a számukra megfelelő – adekvát – ingereket dolgozzák fel. A feldolgozás után már ingerületről beszélünk. Az ingerületek valójában neurális impulzusok, amelyek a központi idegrendszerbe továbbítódnak akciós potenciálok formájában.

Felhasznált irodalmak

[1.1.] Atkinson, R.. Pszichológia. Osiris Kiadó. Budapest . 2003.

[1.2.] Pléh, Cs.. A lélektan története. Osiris Kiadó. Budapest . 2010.

[1.3.] Bányai, É. és Varga, K.. Affektív pszichológia. Medicina Könyvkiadó. Budapest . 2013.

[1.4.] Carver, Charles S. és Scheier, Michael F.. Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó. Budapest . 2006.

[1.5.] Cole, Michael és Cole, Sheila R.. Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó. Budapest . 2003.

[1.6.] Csépe, V., Győri, M., és Ragó, A.. Általános pszichológia 1. Osiris Kiadó. Budapest . 2007.

[1.7.] Smith, E.R. és Mackie, Diane M.. Szociálpszichológia. Osiris Kiadó. Budapest . 2004.