Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

Adatok, konstansok és függvények az OpenGL rendszerben

Adatok, konstansok és függvények az OpenGL rendszerben

Az OpenGL függvényeinek nevében mindig találunk egy előtagot (prefix) és egy utótagot (postfix) is.

prefixNévpostfix()

Az előtag mindig a függvény felhasználási területére utal. A Windows rendszerrel való kapcsolat kiépítésére és kezelésére szolgáló függvények neve wgl előtaggal kezdődik, az alapvető OpenGL függvények előtagja mindig gl. A segédprogram-könyvtár függvényeinek előtagja pedig a glu.

Az OpenGL használata során definiálhatunk geometriai adatokat síkban, ilyen esetben a pontoknak két koordinátáját kell megadni. Térbeli modellezéskor a pontok helyzetét három koordinátájukat megadva rögzíthetjük. Komolyabb térbeli modellezéskor használnunk kell a homogén koordinátákat is („Homogén koordináták” fejezet), ilyenkor egy térbeli pont az (x,y,z,1) vektorral rögzíthető, azaz négy koordinátát kell megadnunk. A színek esetén alkalmazhatjuk a már ismert RGB-modellt, ahol a szín három adattal jellemezhető. Lehetőség van azonban az RGBA színmodell használatára is, amely a három alapszín keverése mellett, a negyedik α adattal a kérdéses pontban a háttérszínének hatását jellemzi. A függvények hívásakor az adatokat paraméterek segítségével adhatjuk meg. A függvények nevében szereplő utótag egy szám és egy betű, ahol a szám a függvényparamétereinek számát, a betű pedig a paraméterek típusát rögzíti. Például az i az int, az f a float és a d a double típusú paraméterekre utal. Minden az OpenGL rendszer által definiált konstans a GL_ előtaggal rendelkezik és csak nagybetűkből áll.