Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

Kezdésként bevezettük a protozoon és Protista fogalmakat, kitértünk a Protozoa elnevezés használatának változására, röviden felidéztük az endoszimbionta elméletet, s felsoroltuk az egysejtűek speciális szervecskéit. Leírást adtunk egy általánosított egysejtű felépítéséről, mozgáslehetőségéről (lebegés, passzív és aktív helyváltoztatás), táplálkozásának módjairól (transzmembrán és csomagolt transzport) és ezek szerveiről, majd az ozmoregulációs szervecske felépítéséről, végül ivaros és ivartalan szaporodásáról. Utóbbi témával kapcsolatban említettük a magdimorfizmus fogalmát.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Mi a véleménye a Protozoa név használatáról?

  2. Jellemezze az egysejtűek felépítését az életfolyamatokkal (táplálkozás, ozmoreguláció, szaporodás) összefüggésben!

  3. Jellemezze röviden az egysejtűek mozgását példákkal!

  4. Mit jelent egy egysejtű esetében az alaki fejlődés, azaz morfogenezis?