Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az állattanba

dr. Csörgő Tibor, dr. Farkas János, Kis Viktor, dr. Molnár Kinga, dr. Sass Miklós, Szatmári Zsuzsanna, dr. Török Júlia Katalin (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Összefoglalás

Összefoglalás

A fejezetet a szövetesség meghatározásának nehézségeivel kezdtük, majd részleteztük, hogy mit nevezünk szövetnek. Ezután bevezettük az álszövetesség fogalmát, s támpontokat adtunk ennek felismeréséhez. Végül jellemeztük a szivacsok testfelépítését: a testfal sejttípusait, a váztűk rendszertani jelentőségét, a testfelépítési típusokat és a szaporodásmódokat, kitérve a gyöngysarjképzésre is.

Megválaszolandó kérdések és feladatok

  1. Mit jelent a szövet, s mit az álszövetesség fogalma?

  2. Mik az álszövetesség ismérvei és kritériumai?

  3. Milyen a szivacsok testfal szerkezete, milyen rétegeket és sejttípusokat különíthetünk el benne? Ezek milyen feladatokat látnak el?

  4. Rajzolja le a szivacsok körében előforduló testfelépítési típusokat, s mutasson rá arra, hogy ezek között milyen lényegi különbségek vannak!

  5. Jellemezze a szivacsok szaporodását!